14/06/2021 09:37

Toà Giám mục Thái Bình kết thúc lớp GIÁO LÝ HÔN NHÂN KHOÁ 01/2017

Lớp GIÁO LÝ HÔN NHÂN KHOÁ 01/2017 khai giảng ngày 15/5/2017, kết thúc ngày 16/8/2017. Khoá học do quý cha, quý thầy đang phục vụ tại Tòa Giám Mục Thái Bình và một số bác sỹ Công giáo trực tiếp hướng dẫn.

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Theo chương trình đã thông báo: "Cuối khoá học, Toà Giám mục sẽ cấp chứng chỉ cho những bạn nào đủ điều kiện để các bạn tuỳ nghi sử dụng". Trong hai buổi tối (14 và 16/8/2017), quý cha quý thầy tại Toà Giám mục đã tổ chức thi kết thúc khoá cho các bạn đã tham gia khoá học. Kết quả học tập của các bạn được đính kèm dưới đây.

Xem chi tiết điểm thi 

TGM THÁI BÌNH

Tin cùng chuyên mục