05/11/2022 08:37

Linh mục đoàn Giáo phận Thái Bình tĩnh tâm tháng 11 năm 2022

Sáng ngày 03/11/2022, quý cha trong toàn Giáo phận Thái Bình đã quy tụ về Nhà chung để tham dự ngày tĩnh tâm tháng dưới sự hướng dẫn của Đức cha Phê-rô.

Trước hết, trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, Đức cha Phê-rô đã nói lên bầu khí đặc biệt của Giáo phận trong những ngày này, khi Giáo phận đã có vị chủ chăn mới là Đức cha Đa-minh. Đức cha mời gọi các cha cùng với Ngài cầu nguyện cách đặc biệt cho Giáo phận, cho Đức cha mới.

Trong bài giảng phòng, Đức cha nhấn mạnh với quý cha về tầm quan trọng của sự đoàn kết, hiệp nhất và hiệp thông trong linh mục đoàn, và nhắc nhớ các cha về tầm quan trọng của sự hiệp thông của linh mục với giám mục. Nội dung này tiếp tục được Đức cha quảng diễn trong bài giảng lễ. Đức cha nói, thiên chức linh mục là một hồng ân cao cả. Chức linh mục có nguồn gốc từ giám mục, từ các tông đồ và từ chính Chúa. Con người luôn là bất xứng trước hông ân cao cả này. Vì thế các linh mục phải tạ ơn Chúa mỗi ngày. Đức cha cũng mời gọi quý cha nhìn lại chính mình, nhìn lại đời sống của mình và tự thôi thúc mình khởi sự lại để tiến gần hơn với Linh Mục Tiên Khởi Giê-su Ki-tô, hiệp thông với linh mục đoàn và với Đức Giám mục Giáo phận.

 

Nhân tháng cầu cho các linh hồn trong nơi luyện ngục, Đức cha mời gọi quý cha cùng với Ngài hiệp dâng thánh lễ một cách thật sốt sắng để cầu nguyện cho các đức giám mục, linh mục, tu sĩ, giáo dân Giáo phận Thái Bình đã ra khỏi đời này được về họp đoàn cùng các thánh trên Trời hưởng ân phúc Chúa.

Cũng trong ngày tĩnh tâm hôm nay, quý cha được Đức cha thông tri những sự kiện lớn sẽ diễn ra tại Giáo phận Thái Bình trong những ngày tới đây. Đó là các sự kiện: Lễ truyền chức phó tế và Giáo phận tri ân Đức cha Phê-rô (01.12.2022), Lễ mừng Quan thầy Đệ nhị của Giáo phận và truyền chức linh mục (08.12.2022), Đại hội Bệnh nhân phong và người khuyết tật (10,11,13.12.2022), Nghi thức tuyên xưng Đức tin và tuyên thệ trung thành của Đức Tân Giám mục Đa-minh (30.12.2022), Lễ tấn phong giám mục chính tòa Giáo phận Thái Bình (31.12.2022).

BTTĐCV