14/06/2021 09:32

Thứ Tư tuần 31 Thường Niên

"Ai không từ bỏ tất cả của cải mình có, thì không thể làm môn đệ Ta".

 

Tin Mừng: Lc 14, 25-33

Khi ấy, có nhiều đám đông cùng đi với Chúa Giêsu, Người ngoảnh lại bảo họ rằng: "Nếu ai đến với Ta mà không bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống mình, thì không thể làm môn đệ Ta. Còn ai không vác thập giá mình mà theo Ta, thì không thể làm môn đệ Ta. Và có ai trong các ngươi muốn xây tháp mà trước tiên không ngồi tính toán phí tổn cần thiết, xem có đủ để hoàn tất không, kẻo đặt móng rồi mà không thể hoàn tất, thì mọi người xem thấy sẽ chế diễu người đó rằng: "Tên này khởi sự xây cất mà không hoàn thành nổi".

"Hoặc có vua nào sắp đi giao chiến với một vua khác, mà trước tiên không ngồi suy nghĩ xem mình có thể đem mười ngàn quân ra đương đầu với đối phương dẫn hai mươi ngàn quân tiến đánh mình chăng? Bằng chẳng nổi, thì khi đối phương còn ở xa, vua ấy sai một phái đoàn đến cầu hoà. Cũng thế, bất kỳ ai trong các ngươi không từ bỏ tất cả của cải mình có, thì không thể làm môn đệ Ta".

 

 

Suy niệm 1: Từ bỏ hết _ Lm Ant. Nguyễn Cao Siêu, SJ.

Sống là chấp nhận từ bỏ. 
Có những điều xấu phải từ bỏ 
như tật nghiện thuốc lá, ma tuý, rượu chè, trụy lạc... 
Cũng có điều tốt phải bỏ, để chọn một điều tốt hơn: 
chọn nghề, chọn trường, chọn chỗ làm, chọn bậc sống... 
Từ bỏ thường làm ta sợ và tiếc. 
Bỏ chiếc giường êm để thức dậy đi lễ sáng. 
Tắt tivi vì đến giờ đọc kinh tối gia đình. 
Dành Chúa Nhật để học giáo lý và làm việc xã hội. 
Nếu từ bỏ vì yêu, ta sẽ thấy nhẹ hơn, dễ hơn. 
Người mẹ thức trắng đêm để đan nốt chiếc áo cho con. 
Người mẹ “là mẹ hơn” qua những hy sinh vất vả. 
Từ bỏ vì yêu chẳng bao giờ thiệt thòi, mất mát. 
Cuộc sống văn minh cho ta nhiều chọn lựa. 
Con người dễ chọn cái tầm thường hơn cái cao cả, 
chọn khoái lạc phù du hơn hạnh phúc vững bền, 
chọn lợi ích cho cá nhân tôi hơn là cho tập thể. 
Xem ra con người thích cái dễ dãi hơn. 
Kitô hữu là người đã chọn theo Ðức Giêsu. 
Làm môn đệ Ngài là chọn đi vào đường hẹp, cửa hẹp. 
Ngài đòi ta đặt tất cả dưới Ngài, yêu Ngài trên mọi sự, 
trên những người thân yêu, trên của cải tinh thần, vật chất, 
trên mạng sống mình, trên cả hiện tại tương lai. 
Những thụ tạo trên thật đáng trân trọng, 
nhưng chúng chỉ có giá trị tương đối 
khi sánh với Ðức Giêsu, Con Thiên Chúa làm người. 
Kitô hữu là người sống từ bỏ như Ðức Giêsu. 
Ngài đã bỏ vinh quang thần linh để làm người như ta, 
đã sống và đã hiến mạng sống vì yêu Cha và nhân loại. 
Từ bỏ là đi vào cửa hẹp cùng với Ðức Giêsu. 
Phép Rửa đã cho chúng ta trở thành môn đệ Ðức Kitô. 
Nhưng để là môn đệ đích thực của Ngài, 
chúng ta cần từ bỏ mãi cho đến khi nhắm mắt. 
Từ bỏ phải là thái độ nội tâm cần gìn giữ luôn. 
Chúng ta dễ nghiêng như tháp Pisa. 
Ðiều hôm nay chưa dính bén, mai đã thấy khó gỡ. 
Ðiều đã bỏ từ lâu, nay lại bất ngờ hấp dẫn. 
Từ bỏ điều tôi có, và cứ có thêm mỗi ngày 
thật là một cuộc chiến lâu dài và gian khổ. 
Chúng ta không được nửa vời, lừng khừng, thỏa hiệp. 
Tháp đã bắt đầu xây, cuộc chiến đã khai mào. 
Không còn là lúc ngồi xuống mà tính toán nữa. 
Cần đầu tư để xây tháp, cần dồn sức để tiến quân. 
Cần từ bỏ mọi vướng víu để tiếp tục trung tín. 
Vẫn có những Kitô hữu chịu dở dang và bại trận, 
vì họ không dám sống đến cùng ơn gọi làm môn đệ. 
Từ bỏ là cách diễn tả một tình yêu. 
Khi yêu người ta vui lòng từ bỏ tất cả. 
Ước gì chúng ta vui khi gặp viên ngọc quý là Ðức Giêsu, 
dám bán tất cả để thấy mình giàu có.

Lạy Chúa Giêsu, 
sống cho Chúa thật là điều khó. 
Thuộc về Chúa thật là một thách đố cho con. 
Chúa đòi con cho Chúa tất cả 
để chẳng có gì trong con lại không là của Chúa. 
Chúa thích lấy đi những gì con cậy dựa 
để con thực sự tựa nương vào một mình Chúa. 
Chúa thích cắt tỉa con khỏi những cái rườm rà 
để cây đời con sinh thêm hoa trái. 
Chúa cương quyết chinh phục con 
cho đến khi con thuộc trọn về Chúa. 
Xin cho con dám ra khỏi mình, 
ra khỏi những bận tâm và tính toán khôn ngoan 
để sống theo những đòi hỏi bất ngờ của Chúa, 
dù phải chịu mất mát và thua thiệt. 
Ước gì con cảm nghiệm được rằng 
trước khi con tập sống cho Chúa 
và thuộc về Chúa 
thì Chúa đã sống cho con 
và thuộc về con từ lâu. Amen.

 

 

Suy niệm 2: Điều kiện để làm môn đệ _ Tu sĩ Jos. Vinc. Ngọc Biển, S.S.P.

 “Ai đến với Ta mà không từ bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống mình thì không xứng đáng làm môn đệ Ta”;hay: “Bất kỳ ai trong các ngươi không từ bỏ của cải mình có, thì không thể làm môn đệ Ta được”;và: "Ai không vác thập giá mình mà đi theo Tôi, thì không thể làm môn đệ Tôi được".

Thoạt nghe, không ai trong chúng ta lại không cảm thấy “sốc”vì lời mời gọi này của Đức Giêsu xem ra có vẻ ngược đời và không thể chấp nhận được!

Tuy nhiên, dưới ánh sáng của mặc khải, chúng ta mới hiểu được thật chí lý khi Đức Giêsu đưa ra lời đề nghị này:

Trước tiên, Ngài muốn nói đến sự dứt khoát để đặt ý Thiên Chúa lên trên hết. Nếu vì lý do tình cảm mà mất ơn nghĩa hay hạnh phúc Nước Trời thì phải lựa chọn Chúa trước, còn mọi sự khác tính sau. Khi đã có tình yêu và được tình yêu của Chúa chi phối, hẳn sẽ bao trùm và định hướng tình cảm gia đình cũng như người thân....

Thứ hai, là sự thanh thoát. Đức Giêsu mời gọi những người muốn đi theo và làm môn đệ của Ngài, khi cần thiết phải từ bỏ ngay cả những gì là của mình, hay do mình làm ra và có khi phải từ bỏ ngay chính bản thân mình nữa.... Bởi nếu không từ bỏ chính mình thì kể như những thứ ta bỏ trước trở thành vô ích, đây là điều khó khăn nhất đối với chúng ta!

Thứ ba, là phải vác thập giá mình mà theo. Đức Giêsu không bảo chúng ta vác thánh giá của Ngài, nhưng là thập giá của chính mình. Thập giá của chính mình là gì? Thưa có thể là người vợ lắm lời, ông chồng xay xỉn, bổn phận phải chu toàn…. Vác thập giá còn là từ bỏ ý riêng, là sống theo ý Chúa, tuân giữ luật Ngài trong lòng mến…. Những thứ đó làm nên chất liệu quý và giá trị của người Kitô hữu.

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy sẵn sàng theo Chúa trong vai trò là người môn đệ. Tức là từ bỏ mọi sự, kể cả thứ tình cảm riêng tư, và ngay cả bản thân của mình để theo Chúa cho trọn vẹn.

Sống siêu thoát là giúp mình khỏi vướng bận vào của cải trần gian để tâm hồn được thanh thản, hầu thi hành sứ vụ loan báo Tin Mừng được tốt hơn.

Sẵn sàng vác thập giá của mình cách yêu mến, chứ không chỉ tôn thờ Thánh Giá của Chúa mà thôi. Luôn chu toàn bổn phận hằng ngày cách trung thành. Tránh tình trạng vác thập giá cả làng nhưng thập giá của mình thì lại đè đầu cưỡi cổ người khác và bắt họ vác thay. Bởi vì chính Đức Giêsu đã cứu chuộc chúng ta bằng thập giá, vì thế, đời môn đệ mà thiếu vắng thập giá, thì hẳn sẽ mất hương vị và không phải cuộc sống của chúng ta.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con được thanh thoát, biết đặt ý Chúa và sứ vụ của Ngài lên trên ý riêng cũng như tình cảm tự nhiên, biết từ bỏ chính mình và vác thập giá hằng ngày theo chân Chúa đến cùng. Amen. 

 

 

Suy niệm 3: Từ bỏ để theo Chúa

Bài Tin mừng hôm nay cho biết có rất nhiều người cùng đi với Chúa Giêsu. Tuy cùng hướng đi trên con đường dẫn đến Giêrusalem, nhưng đám đông không mang cùng một mục đích với Ngài. Trong khi Chúa tiến về Giêrusalem để hoàn tất công cuộc cứu chuộc qua cái chết khổ nhục trên Thập giá, thì đám đông lại tưởng rằng Ngài lên Giêrusalem lần này để đánh đuổi ngoại xâm và tái lập vương quốc Israel.

Để đánh tan sự chờ đợi sai lầm này, Chúa Giêsu đưa ra lời mời gọi những kẻ theo Ngài hãy suy nghĩ đắn đo, tính toán kỹ lưỡng để xem có đủ nghị lực theo Ngài, hãy để cho Ngài chiếm chỗ đứng quan trọng nhất trong cuộc sống của mình “Ai theo tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình thì không thể làm môn đệ tôi được”.

Việc theo Chúa là một việc khó nhọc, tiêu tốn sức lực như khi xây cất hay đánh giặc, do đó người môn đệ phải sẵn sàng dấn thân. Việc theo Chúa không thể tính toán bao nhiêu, bao lâu, hay bằng những việc gì, nhưng là thái độ quyết liệt, gạt ra một bên tất cả để bước theo Chúa, nghĩa là đi xây dựng Nước Trời, đi giao chiến với sự dữ và cái chết để được chiến thắng hiển vinh. Người đi theo Chúa phải từ bỏ mọi của cải mình có. Từ bỏ ở đây không có nghĩa là chôn dấu đi hay sử dụng nó theo sở thích của mình, nhưng là làm ích cho người khác, nhất là cho những người nhỏ bé, nghèo hèn.

Nguyện xin  Chúa ban cho chúng ta được lòng can đảm, dứt khoát với tất cả những gì cản trở chúng ta trên bước đường theo Chúa. Xin cho chúng ta được thực tâm đi xây dựng Nước Trời và làm chứng tá tình yêu Chúa trước mặt mọi người.

 

 

Suy niệm 4: Vác thập giá theo Chúa 

“Tôn giáo có thể là thuốc phiện của người dân, nhưng thuốc phiện không nhất thiết phải là tôn giáo. Trái lại, càng không có tôn giáo, xem ra người ta lại càng sẵn thuốc phiện.

Nhận xét trên đây xem ra cũng nói lên cái nhìn thông thường của con người về tôn giáo: tôn giáo nào cũng dạy ăn ngay ở lành, và đạo thì luôn đi đôi với đức. Dĩ nhiên, không phải là người có đạo thì đương nhiên là người tốt. Riêng Kitô giáo cũng không thiết yếu là một hệ thống luân lý, mà cốt yếu là một con người và con người Đó là Chúa Giêsu Kitô.

Là Kitô hữu trước tiên là đi theo Chúa Kitô, sống bằng sức sống thần linh của Ngài, và cố gắng sống như Ngài. Hiểu như thế, thì có đạo, đi đạo, sống đạo, cũng có thể trở nên một người tốt về mặt luân lý. Về điểm này, Chúa Giêsu đã tỏ ra triệt để trong những đòi hỏi của Ngài. Tin mừng hôm nay là một trong những trang ghi lại những đòi hỏi tận căn của Chúa Giêsu. Đi theo Ngài, làm môn đệ Ngài, là vác thập giá mỗi ngày mà đi theo. Thập giá mà những người Do Thái đương thời với Chúa Giêsu thấy được mỗi ngày, chính là cảnh từng đoàn người tử tội, vai vác lấy thanh gỗ kéo lê từng bước cho đến Núi Sọ và chịu treo lên. Như vậy, vác thập giá và đi theo Chúa chỉ có thể là dứt bỏ mọi sự ngay cả mạng sống mình. Các môn đệ và các Kitô hữu tiên khởi đã hiểu và những sống đòi hỏi ấy; đối với họ, Chúa Giêsu là tất cả.

Ngày nay, đòi hỏi ấy vẫn còn có giá trị cho những ai muốn làm môn đệ Ngài. Không phải là môn đệ thì đương nhiên phải sống độc thân. Nhưng dù ở bậc sống nào, người môn đệ Chúa Giêsu cũng đặt Ngài vào trọng tâm của mọi sinh hoạt. Không phải là môn đệ thì đương nhiên phải thí mạng sống mình, nhưng dù trong hoàn cảnh nào, người môn đệ Chúa Giêsu cũng phải sẵn sàng hy sinh tất cả, chứ không chối bỏ Ngài. 

Làm môn đệ Chúa Kitô không có nghĩa là thoát khỏi thân phận yếu hèn tội lỗi; làm môn đệ Chúa Kitô cũng không đương nhiên là có cuộc sống lành thánh đạo đức hơn tín đồ của các tôn giáo khác, hoặc những người không có niềm tin tôn giáo; nhưng làm môn đệ Chúa Kitô là cố gắng đi theo Ngài, họa lại cuộc đời của Ngài và trở nên một Chúa Kitô thứ hai. 

Sống đạo không phải là lý tưởng chúng ta có thể tự vươn lên tới, nhưng là một cuộc sống trong Chúa Kitô. Chỉ với ơn Ngài, chúng ta mới đủ sức bước theo Ngài.

Với tất cả khiêm tốn và tin tưởng, chúng ta xin Chúa nâng đỡ để được trung thành vác thập giá mỗi ngày và đi theo Ngài.

 

 

Suy niệm 5: Điều kiện để theo Chúa

Một nữ tu Đại hàn có lần chia sẻ kinh nghiệm của chị như sau : Gia đình chị chịu ảnh hưởng Khổng giáo, lòng hiếu thảo chi phối mọi sinh hoạt. Thế nhưng niềm tin Kitô đã gây xáo trộn trong gia đinh chị. Sau khi trở lại Công giáo, người con cả và cũng là người con trai duy nhất xin đi tu và làm linh mục. Người cha phản đối việc trở lại và càng đau khổ hơn khi biết rằng quyết định làm linh mục của anh đặt gia đình vào chỗ tuyệt tự. Đến lượt chị, sau khi trở lại với đức tin Công giáo, chị quyết định tận hiến cho Chúa trong đời tu, điều này càng làm cho người cha phẫn nộ đến nỗi có lần ông đã tuyên bố : “'Thiên Chúa của các người là một Vị thần xấu vì đã cướp đi các người thân của ta”. Biết rằng thái độ của mình làm người cha buồn, nhưng chị quyết định vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời con người. Linh mục và Nữ tu đến từ gia đình bị thử thách ấy chỉ biết cầu nguyện và cuối cùng điều làm chị vui sướng là trên giường bệnh, người cha đã hiểu thế nào là tận hiến cho Thiên Chúa. Ông đã xin trở lại Công giáo và ra đi trong vòng tay thương mến của các con.

Kinh nghiệm trên có thể giúp chúng ta hiểu phần nào những đòi hỏi của Chúa Giêsu trong bài Tin mừng hôm nay. Thực ra, cần hiểu rõ rằng Chúa Giêsu không đến để gây chia rẽ xáo trộn trong gia đình, nhưng trong cuộc sống này còn có gì cao quí hơn tình máu mủ ruột thịt. Khi nói "Nếu ai muốn làm môn đệ Ta, thì phải từ bỏ mình", Chúa Giêsu muốn khẳng định : con người phải chọn Thiên Chúa trong và trên hết mọi sự. Đó là một chọn lựa tiên quyết, dứt khoát. Người môn đệ đã chọn Chúa làm gia nghiệp không thể vừa theo Chúa vừa sống theo những cám dỗ trần tục. Những kẻ vừa theo Chúa vừa theo những ai nghịch tinh thần. Kitô thì cũng như người xây nhà đặt móng nhưng không đủ điều kiện hoàn thành ngôi nhà.

Sống trọn những cam kết của Bí tích thanh tẩy, sống trọn danh hiệu Kitô điều đó đôi khi đòi hỏi nhiều hy sinh. Thế nhưng chỉ thái độ dứt khoát chọn lựa và quyết tâm theo đuổi đến cùng mới thực sự làm chúng ta xứng danh Kitô. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta nhìn lại lối sống đạo xem chúng ta có đặt Chúa và giá trị Tin mừng vào địa vị ưu tiên trong cuộc sống hay chưa.

Xin Chúa giúp chúng ta điều chỉnh hướng đi và luôn xác tín rằng con đường theo Chúa là con đường của Thập giá, của hy sinh, của từ bỏ.