14/06/2021 09:31

Thứ Tư tuần 10 Thường Niên

"Thầy không đến để huỷ bỏ, nhưng để kiện toàn".

 

Tin Mừng: Mt 5, 17-19

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đừng tưởng Thầy đến để huỷ bỏ lề luật hay các tiên tri: Thầy không đến để huỷ bỏ, nhưng để kiện toàn. Vì Thầy bảo thật các con: Cho dù trời đất có qua đi, thì một chấm, một phẩy trong bộ luật cũng không bỏ sót, cho đến khi mọi sự hoàn thành. Bởi vậy, ai huỷ bỏ một trong những điều luật nhỏ mọn nhất, và dạy người khác làm như vậy, sẽ kể là người nhỏ nhất trong Nước Trời; trái lại, ai giữ và dạy người ta giữ những điều đó, sẽ được kể là người cao cả trong Nước Trời".

 

Suy niệm 1: Để kiện toàn - Lm. Ant. Nguyễn Cao Siêu SJ.

Đã có thời người ta nghĩ rằng theo Công giáo là bất hiếu, 
vì phải từ bỏ việc cúng giỗ cha mẹ tổ tiên. 
Nếu người chết cũng có nhu cầu ăn uống tiêu dùng như người sống, 
thì hiếu thảo đòi phải lo cho người đã khuất được đầy đủ, ấm no. 
Nhiều người không dám theo đạo, 
vì sợ theo đạo thì không được cúng giỗ tổ tiên, phải bỏ ông bà. 
Vào thời thánh Mátthêu, một số người Do thái cũng có nỗi sợ tương tự. 
Họ tin vào Đức Giêsu và muốn trở thành môn đệ của Ngài, 
nhưng họ lại sợ làm thế là bỏ đạo của cha ông, bỏ Do thái giáo. 
Họ sợ giáo huấn mới mẻ của Đức Giêsu làm họ bỏ Luật Môsê, 
và không còn thuộc về dân Thiên Chúa nữa. 
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu khẳng định : 
“Đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Môsê hay lời các Ngôn sứ. 
Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn” (c. 17). 
Luật Môsê thật ra là Luật của Thiên Chúa trao qua trung gian ông Môsê. 
Môsê đã làm nhiệm vụ trao lại cho dân Do thái và giải thích Luật ấy. 
Người Do thái từ bao đời đã giữ Luật theo lời giải thích của Môsê. 
Bây giờ có một Đấng mới xuất hiện, là Đức Giêsu Kitô Con Thiên Chúa. 
Ngài biết rõ ý định của Thiên Chúa mà Ngài âu yếm gọi là Cha. 
Đức Giêsu không gạt bỏ Luật của Thiên Chúa được trao cho Môsê. 
Nhưng Ngài sẽ giải thích lại Luật ấy cho đúng với ý Thiên Chúa, 
vì chẳng ai biết rõ ý Cha bằng Con. 
Trong Bài Giảng trên núi mà ta sắp nghe trong những ngày tới, 
ta sẽ thấy Đức Giêsu giải thích lại Luật Môsê như thế nào. 
Hành vi đó được gọi là kiện toàn hay hoàn chỉnh. 
Một giai đoạn mới trong lịch sử cứu độ đã được mở ra với Đức Giêsu. 
Giai đoạn chung cục này vừa liên tục, vừa vượt quá giai đoạn cũ. 
Đức Giêsu mời chúng ta tuân giữ nghiêm túc Luật Thiên Chúa đã ban, 
nhưng theo cách giải thích mới mẻ, hoàn chỉnh và có thẩm quyền của Ngài. 
Muốn trở nên hoàn thiện, muốn đón nhận Nước Trời do Ngài khai mở, 
cần sống Luật Tôra đã được Ngài giải thích lại. 
Người Kitô hữu gốc Do thái khi theo Đức Giêsu thì chẳng sợ mình bỏ đạo, 
bỏ Lề Luật, bỏ các Ngôn sứ hay truyền thống của cha ông 
Giáo huấn của Đức Giêsu đã chứa đựng cốt lõi tinh túy của Luật ấy rồi. 
Làm thế nào để các Kitô hữu Á Châu cảm thấy đức tin của mình 
không tạo ra sự xung đột hay đoạn tuyệt 
với những giá trị của nền văn hóa mình đã lãnh nhận và đã sống? 
Làm sao để mình sống viên mãn là một Kitô hữu, một người Công Giáo Rôma, 
mà vẫn chẳng mất căn tính là người Việt Nam hay người Châu Á? 
Chỉ cần một điều kiện, đó là thấy Kitô giáo không phá bỏ, nhưng kiện toàn 
tất cả mọi giá trị cao quý có trong các nền văn hóa và tôn giáo khác. 

Lạy Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, 
Chúa đã muốn trở nên con của loài người, 
con của trái đất, con của một dân tộc. 
Chúa vẫn yêu mến dân tộc của Chúa 
dù họ từ khước Tin Mừng 
và đóng đinh Chúa vào thập giá. 
Xin cho chúng con biết yêu mến quê hương, 
một quê hương còn nghèo nàn lạc hậu 
sau những năm dài chiến tranh, 
một quê hương đang mở ra trước thế giới 
nhưng lại muốn giữ gìn bản sắc dân tộc 
và bảo vệ nền đạo lý của cha ông. 
Xin cho chúng con đừng nhắm mắt ngủ yên 
trong sự an toàn và tiện nghi vật chất, 
nhưng biết trăn trở trước nỗi khổ đau, 
và làm một điều gì đó thật cụ thể 
cho những đồng bào quanh chúng con. 
Ước gì chúng con biết phục vụ đất nước 
bằng khối óc, quả tim và đôi tay. 
Và ước gì chúng con biết khiêm tốn 
cộng tác với muôn người thiện chí. Amen.

 

Suy Niệm 2: Kiện toàn lề luật

Luật cơ bản nhất trong đời sống tu trì vốn là luật bác ái và nền tảng của luật này là sự tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau. Sự kiện này tiêu biểu cho chính sự tuân hành luật lệ trong Giáo Hội. Giáo Hội có luật lệ, nhưng không bao giờ dùng sức mạnh đe dọa để cưỡng bách người tín hữu tuân hành. Tinh thần đích thực của việc tuân hành luật lệ trong Giáo Hội chính là tình mến; không có tình mến, thì một bộ luật, dù hoàn hảo đến đâu, cũng không khác gì một cây khô héo.

Ý nghĩa và tinh thần ấy của luật lệ, chúng ta có thể đọc được trong Tin Mừng hôm nay. Những người Biệt phái, nhất là các Luật sĩ, vốn là những người rất trung thành với lề luật, họ tuân giữ luật lệ không thiếu một chấm, một phết. Nhưng đàng sau sự trung thành ấy có hàm ẩn tự mãn: họ cho rằng trung thành với lề luật là đương nhiên trở thành người công chính, và vì nghĩ mình là người công chính, nên họ lên mặt khinh dễ những người không tuân giữ luật lệ một cách nghiêm chỉnh như họ.

Chúa Giêsu không phải là người vô kỷ cương và luật pháp. Ngài đã sống như một người Do thái, nghĩa là tuân giữ luật lệ của Môsê truyền lại. Chỉ có điều khác biệt giữa Ngài và các người Biệt phái, đó là tinh thần: nếu những người Biệt phái tự cho mình là người công chính nhờ tuân giữ lề luật, thì Chúa Giêsu lại khẳng định rằng chỉ nhờ ơn Chúa, con người mới có thể nên công chính. Chúa Giêsu tuân giữ lề luật để kiện toàn nó, kiện toàn theo nghĩa thực hiện chính những lời loan báo của các tiên tri liên quan đến Ngài, kiện toàn đến độ mặc cho lề luật một tinh thần mới, tức là tình mến.

Luật lệ vốn là lời loan báo của các tiên tri về Ðấng Cứu thế, do đó luật lệ có tính tiên tri. Khi chu toàn lề luật, Giáo Hội chứng tỏ cho mọi người thấy rằng Ngài chính là Ðấng các tiên tri đã loan báo. Như vậy, một cách nào đó, khi người Kitô hữu tuân hành lề luật, họ cũng loan báo chính Chúa Kitô, nhưng dĩ nhiên, họ chỉ có thể loan báo về Ngài khi việc tuân giữ của họ thể hiện được chính tinh thần của Ngài. Xét cho cùng, đối với người Kitô hữu, tuân giữ lề luật là mặc lấy tâm tình của Chúa Kitô, là sống như Ngài, là trở thành hiện thân của Ngài.

Nguyện xin Chúa giúp chúng ta luôn ý thức sự hiện diện của Ngài trong cuộc sống của chúng ta và ban sức mạnh để chúng ta chu toàn lề luật của Ngài.

 

Suy niệm 3: Rắc rối yêu thương

'Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ. Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn (Mt. 5, 17)

Quá nhiều luật lệ !

Hai mươi hoặc ba mươi năm về trước, người Kitô hữu phải tuân giữ nhiều luật lệ và điều răn hơn hôm nay. Điều gì phải làm hay không được làm đều đã được phân định rạch ròi đến từng chi tiết. Thời ấy người ta rất tỉ mỉ, phải nói là quá tỉ mỉ nữa.

Khoảng mấy năm gần đây, nhiều sự đã thay đổi. Hôm nay người ta thường nghe nói rằng chẳng còn luật lệ gì nữa. Có người tiếc rẻ, người khác tại vui mừng. Những người luyến tiếc mạnh miệng nói rằng Giáo hội bây giờ dễ dãi quá, để mặc cho ai nấy muốn làm gì thì làm.

Đức Giêsu với lề luật

Chúa Giêsu bảo ta rằng "dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, cũng không được bãi bỏ". Nói được rằng Chúa Giêsu ủng hộ việc có nhiều luật lệ và điều răn chăng ? Chắc chắn là không.

Như ta biết, đối với Chúa Giêsu chỉ có một điều răn thâu tóm mọi điều răn khác. Đó là điều răn dạy phải yêu mến Thiên Chúa hết lòng và yêu thương tha nhân như chính mình. Nhưng bởi chỉ có một điều răn nền tảng, thì không có nghĩa là không có điều răn nào khác cũng quan trọng.

Để yêu thương như Chúa muốn, người ta không thể giữ mực chung chung, mà phải đi vào cụ thể, phải chú ý đến cả những điều nhỏ nhặt. Tình yêu được hình thành từ vô vàn những sự chăm chú, từ vô số những cái tế nhị, từ ngàn lẻ một những chuyện nhỏ nhặt. Ta đừng tin những ai nói mình yêu Chúa yêu anh em mà lại bất chấp mọi điều khác.

Những điều răn nhỏ nhất phải tuân giữ mà Chúa nói đến ở đây, chính là những điều tế nhị phải có trong khi yêu thương vậy. 

 

Suy niệm 4: Giá trị của lề luật 

“Đừng tưởng ta đến để bãi bỏ lề luật hay các tiên tri, Ta đến không phải để huỷ bỏ nhưng để làm cho nên trọn” (c.17)

“Luật pháp hay các tiên tri” hiểu là nhưng lề luật có trước ở trong Kinh thánh, thí dụ 10 điều luật ở Sinai, giao ước cũ, luật tế tự, luật nên thánh, luật cho hàng tư tế... Đến thời các thầy biệt phái và luật sĩ được coi là những người đạo đức và họ đặt ra những tiêu chuẩn để sống. Nhưng rồi đã đi quá mức đến chỗ nô lệ cho luật của mình. Khi Chúa đến, thì Ngài đặt lại bậc thang giá trị của lề luật. Và cũng vì vậy mà người biệt phái hiểu lầm Ngài và tố cáo Chúa là vi phạm luật pháp Cựu ước và tổ tiên. Chúa đã làm gì để họ hiểu lầm như thế ?

1. Chúa tuyên bố luật các tiên tri chấm dứt với Gioan tiền hô. Rượu của Tin Mừng không thể rót vào bầu da cũ của luật Sinai.

2.  Chúa  Giêsu chữa bệnh và đón tiếp bệnh nhân ngày Sabat và họ hạch hỏi Chúa tại sao lại làm vào ngày ấy. Và cũng vì vậy mà nhóm biệt phái kết án Chúa là tội nhân vì không giữ ngày Sabat.

3. Các môn đệ Chúa bứt lúa ăn trong ngày Sabat vì đói bụng ở cánh đồng chiêm miền Galilê.

4. Chúa Giêsu không rửa tay trước khi ăn thì bị coi là xúc phạm lớn đến lề luật của cha ông tổ phụ Maisen. Qua đó, Chúa nói cái gì từ bên trong lòng mà ra mới xấu. Chúa kể ra 12 thứ tội bởi lòng người: trộm cắp, gian dâm, kiêu hãnh, ... Đối với Chúa Giêsu, chừng nào lề luật cũ còn phù hợp với thiên ý và sự cứu rỗi thì Ngài vẫn chấp nhận, kẻ cả nhưng luật nhỏ bé. Chẳng hạn Chúa vẫn nộp thuế cho đền thờ, luật dự lễ Vượt qua... Nhưng khi nào, luật ấy đi ra ngoài hay đi ngược lại với giới luật yêu thương thì Chúa bỏ đi. Chúa nói Chúa đến để “kiện toàn lề luật”, nghĩa là Chúa đem cho lề luật một ý nghĩa tích cực, một nội dung, một sức mạnh chứ không phải là một thứ luật làm cho con người sợ hãi. Chúa không chấp nhận sống gò bó vào nghĩa đen của lề luật. Chúa không chấp nhận óc nệ luật là câu nệ vào hình thức hơn nội dung, vào bên ngoài hơn là bên trong, là cái vỏ hơn là cái ruột. Chúa Giêsu trách cứ người biệt phái đã lấy cái tùy làm cái chính, lấy cái luật mình hơn Giavê để rồi lỗi giới luật căn bản là công bình yêu thương và lòng tin.

Chúa Giêsu đã kiện toàn luật ấy như thế nào ?

Chúa đặt lại giá trị của tâm hồn của tinh thần lề luật. Luật của Chúa phải bắt đầu từ trong lòng, trong lương tâm. Chúa sửa lại những  luật lệ về ăn chay cầu nguyện và bố thí (Mt 6), về lời thề (Mt 5,33), Người xưa theo luật công bằng “mắt đền mắt, răng đền răng” (5,38). Nhưng Chúa đến kiện toàn bằng luật yêu thương qua 10 điều răn. Chúa lập luật bất khả phân ly trong hôn nhân (Mc 10,2), Chúa lập ngày nghỉ sabat (Mt 12,8), Chúa quả quyết luật của Chúa là ách êm ái nhẹ nhàng.

Cuối cùng, Chúa bảo “ai phạm một trong những giới răn nhỏ nhất và dạy người ta không giữ thì là kẻ nhỏ nhất trong nước trời. Ai giữ và dạy người ta...”. Xin đừng hiểu theo nghĩa đen là kẻ không giữ và giữ cũng ở trong Nước trời cả. Kẻ nhỏ nhất nghĩa là không đáng kể, không được kể, không được vào nước trời. Kẻ lớn nhất là kẻ thuộc về nước Trời, ở trên trời.

Chúa Giêsu còn là khuôn vàng thước ngọc cho đời sống chúng ta không ? Luật Ngài còn ảnh hưởng gì đến chúng ta không ?

 

Suy niệm 5: Kiện toàn lề luật

Lời Chúa hôm nay giúp chúng ta hiểu rõ thái độ của Chúa và Giáo hội sơ khởi đối với luật Môsê. Các tư tế và luật sĩ thời Chúa Giêsu đã mặc cho luật Môsê một giá trị tuyệt đối không gì có thể vượt qua được. Theo họ, sự cứu rỗi là do cố gắng của con người sống trung thành với luật Môsê, vì thế, khi Chúa Giêsu đến giảng dạy một giáo lý mới mẻ thì họ phản đối, nhất là khi họ thấy Chúa Giêsu không tuân giữ những thực hành của luật Môsê.

Sự lựa chọn giữa luật Môsê và giáo huấn của Chúa Giêsu cũng là vấn đề không những cho người Do Thái lắng nghe Chúa lúc đó, mà còn cho cộng đoàn Giáo hội sơ khởi gồm đa số những người đến từ Do Thái giáo. Tác giả Matthêu đã gom những lời giảng dạy của Chúa Giêsu trong một tập hợp gọi là bài giảng trên núi. Tất cả những luật Môsê đều hướng về biến cố Chúa Giêsu Kitô, đây không phải là quả quyết chủ quan của Matthêu. Tác giả chỉ làm công việc ghi lại những lời nói và hành động của Chúa Giêsu, và nêu cho độc giả thấy rõ hơn mà thôi. Chính vì thế, tiếp liền sau lời quả quyết của Chúa Giêsu về việc kiện toàn lề luật, Matthêu ghi thêm sáu lời xác nhận của Chúa theo một công thức long trọng: "Các con đã nghe luật người xưa... Còn Thầy, Thầy bảo cho các con biết... ". Chúa Giêsu cho thấy Ngài có đủ tư cách và quyền năng để xác định giáo lý của Ngài. 

Thánh Phaolô đã quả quyết: mục tiêu cuối cùng của luật Môsê là Chúa Kitô, ngõ hầu sự công chính được ban cho bất cứ ai tin. Sự thánh thiện do Chúa Kitô thực hiện và trao ban cho con người qua mầu nhiệm Vượt qua của Ngài trổi vượt hơn sự công chính của luật Môsê . Hơn nữa, đối với Chúa Giêsu, sự trọn hảo không hệ tại cố gắng của con người, mà là do ơn Chúa: “Không có thầy, các con chẳng làm gì được”.

Người Kitô hữu chúng ta hôm nay cũng cần phải thay đổi tâm thức, nghĩa là không cậy dựa vào sự khôn ngoan và cố gắng riêng của mình, nhưng biết khiêm tốn qui hướng về Chúa và trung thành thực thi thánh ý Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống .