15/07/2021 17:45

GPTB-Thư ngỏ: Kêu gọi chia sẻ với anh chị em vùng dịch Covid-19

Đáp lại thư của Đức Cha chủ tịch Hội Đồng Giám mục Việt Nam, Giáo phận Thái Bình tha thiết kêu mời quí Đấng bậc và anh chị em trong Giáo phận cầu nguyện cho đồng bào tại các nơi dịch bệnh bùng phát nhất là tại Thành phố Hồ Chí Minh, sớm vượt qua cơn dịch bệnh nguy hiểm. Đồng thời thể hiện tình liên đới, xin quí Đấng bậc và anh chị em quảng đại bác ái chia sẻ vật chất với những anh chị em khó khăn tại Tp. Hồ Chí Minh đang phải cách ly xã hội.