06/03/2022 09:48

Thư mục vụ Mùa Chay: Gp. Thái Bình sống mầu nhiệm Phục sinh với Chúa Ki-tô mừng 85 năm thành lập

Bước vào Mùa Chay năm nay 2022 cũng là mùa lễ nhớ ơn của Giáo phận Thái Bình mừng 85 năm thành lập. Toàn Giáo phận chúng ta đang sốt sắng bước vào thời gian chuẩn bị thiêng liêng, thanh luyện tâm hồn để mừng Đại lễ Phục Sinh và mừng 85 năm thành lập Giáo phận.

VPTGMTB