18/11/2021 10:01

Thông báo về Tuần chầu lượt của Giáo xứ Chính Tòa Thái Bình

Do dịch covid 19 đang bùng phát tại một số xã thuộc huyện Vũ Thư và vùng lân cận, để đảm bảo an toàn sức khỏe của cộng đồng và ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh, tuần chầu lượt của Giáo xứ Chính tòa Thái Bình chỉ tổ chức giới hạn với sự tham dự các các tín hữu trong Giáo xứ, giáo dân các xứ khác không nên đến thông công tuần chầu.