05/12/2021 10:49

Thông báo: Thánh lễ truyền chức linh mục và phó tế Gp. Thái Bình

 

Đức cha Phê-rô Nguyễn Văn Đệ, Giám mục Giáo phận Thái Bình, sẽ cử hành thánh lễ kính Đức Mẹ Vô Nhiễm và truyền chức linh mục, phó tế vào lúc 07g30, thứ Tư ngày 08.12.2021, tại Nhà thờ Chính tòa Thái Bình.

 

TÒA GIÁM MỤC THÁI BÌNH

Số 6 Trần Hưng Đạo, Tp. Thái Bình

--------------------------------------------

THÔNG BÁO

THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC LINH MỤC VÀ PHÓ TẾ

Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, Tòa Giám mục Thái Bình hân hoan kính báo:

Đức cha Phê-rô Nguyễn Văn Đệ, Giám mục Giáo phận Thái Bình, sẽ truyền chức linh mục và phó tế cho các thầy có tên dưới đây, vào đại lễ kính Đức Mẹ Vô Nhiễm lúc 07g30, ngày 08.12.2021, tại Nhà thờ Chính tòa Thái Bình.

I.     Các tiến chức linh mục

1.         Thầy Aug. Nguyễn Văn Hải

2.         Thầy Jos. Đinh Quang Hoan

3.         Thầy Dom. Đỗ Văn Kiên

4.         Thầy Jos. Trương Văn Long

5.         Thầy Jos. Đỗ Cao Thế

6.         Thầy Jos. Mai Xuân Thị

7.         Thầy Jos. Mai Văn Tỉnh

8.         Thầy Aug. Nguyễn Văn Tuệ

9.         Thầy Pet. Nguyễn Văn Việt

10.     Thầy Jos. Bùi Văn Đình (LCTX)

11.     Thầy Jos. Tống Văn Thiện (LCTX)

12.     Thầy Laur. Đặng Xuân Đợi, Op

13.     Thầy Irene. M. Nguyễn Văn Hải, CRM

14.     Thầy Jos. Maria Trần Đức Hùng, CRM

15.     Thầy Dom. Maria Trần Quốc Toản, CRM

II.  Các tiến chức phó tế

1.         Thầy Ga. Đào Văn Chính

2.         Thầy Mic. Trương Văn Chính

3.         Thầy Vinc. Tạ Văn Đông

4.         Thầy F.X. Bùi Công Hoan

5.         Thầy Dom. Đặng Văn Huynh

6.         Thầy Vinc. Giang Văn Khiêm

7.         Thầy Vinc. Trần Văn Khoa

8.         Thầy Vinc. Nguyễn Văn Lãng

9.         Thầy Vinc. Hoàng Văn Lộc

10.     Thầy Gak. Đặng Văn Quyết

11.     Thầy Dom. Trần Văn Tạ

12.     Thầy Vinc. Trương Phúc Thành

13.     Thầy Jos. Phạm Văn Thao

14.     Thầy Pet. V. Trần Văn Trí

15.     Thầy Jos. Trần Ngọc Tuấn

16.     Thầy Hier. Nguyễn Văn Anh (Vĩnh)

17.     Thầy Jos. Đậu Viết Đồng (LCTX)

18.     Thầy Thom. Trần Công Hoàng (LCTX)

19.     Thầy Jos. Nguyễn Văn Viễn (LCTX)

20.     Thầy Cyrillo M. Nguyễn Văn An, CRM

21.     Thầy Irene M. Phạm Hữu Chí, CRM

22.     Thầy Ga. D. Nguyễn Văn Nhã, CRM

23.     Thầy Vinc. F. M. Phạm Văn Thình, CRM

24.     Thầy F.S.M. Nguyễn Quốc Vương, CRM

Vì dịch Covid-19 đang bùng phát phức tạp nên thánh lễ tổ chức nội bộ và có phát trực tuyến. Xin quí ông bà và anh chị em tham dự trực tuyến (online) để hiệp thông cầu nguyện cho các tân chức sống xứng đáng với hồng ân lãnh nhận. 

Văn Phòng Tòa Giám Mục
Xin kính báo