14/06/2021 09:29

Quy tắc bầu cử

2.6.1. Bầu từ cấp 1 : đơn vị thấp nhất (Tổ) : kết quả của bầu cấp 1 sẽ đương nhiên trỡ thành thành viên của cấp 2, cứ thế đến cấp cao nhất của tổ chức. Cụ thể như sau :

- Tổ theo nhà trọ (khu xóm mình ở )
- Tổ theo trường học (đại học ngoại ngữ);
- Tổ theo giáo xứ hạt hay giáo hạt
- Tổ theo ơn gọi ( tu sinh);
- Tổ theo năng khiếu chuyên ngành (thánh ca);
- Tổ theo công tác tông đồ (ve chai + hớt tóc + lớp tình thương v.v.) ;
- Khoảng ba tháng cuối nhiệm kì của mình, ban điều hành đương nhiệm, với sự hướng dẫn và hiện diện chủ tọa của Cha Đặc trách, sẽ tổ chức bầu cử.
2.6.2.    Cách thức bầu cử
- Ứng viên : tất cả các trưởng nhóm hay khối chính thức
- Bầu phiếu kín và phải quá bán 2/3 số cử tri hiện diện
- Bầu lần 1 : bầu đại trà giữa các trưởng nhóm. Nếu chưa đạt thì bầu lần 2
- Bầu lần 2 : chỉ chọn trong 3 người có số phiếu cao nhất. Nếu chưa đạt, bầu lần 3
- Bầu lần 3 : chỉ chọn trong 2 người có số phiếu cao nhất
- Nếu bầu lần 3 có số phiếu bằng nhau – người học lớp cao hơn được chọn. Nếu 2 người cùng lớp, người có tuổi cao hơn được chọn.
2.6.3.    Các thành viên khác trong ban điều hành như : phó, thư kí, thủ quỹ
- Được bầu chọn trong số các trưởng nhóm còn lại
- Bầu lần lượt từng chức vụ.
- Số trưởng nhóm còn lại làm : cố vấn kiêm đặc trách các ban phụng vụ và truyền thông.
2.6.4.    Cha đặc trách sinh viên phê chuẩn kết quả việc bầu chọn
- Ban điều hành mới sẽ bắt đầu nhiệm kì 1 năm và có thể được tái cử.
2.7.    PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2009-2010
2.7.1.    Hoạt động trong tương quan với các sinh viên đang học tại giáo Phận
- Việc hoạt động đầu tiên của thành viên sinh viên Công Giáo Thái Bình đang học tại các Giáo phận là tích cực chu toàn việc học tập tốt của mình.
-    Sau đó, tích cực tham gia các hoạt động tông đồ, xã hội do các tổ chức sinh viên địa phương đề xuất như : Hoạt động tiếp sức mùa thi, lễ truyền thống, khóa linh thao, thánh lễ, tĩnh tâm, sinh hoạt hè v.v.
-  Tích cực cộng tác với Cha đặc trách, đóng góp ý kiến, trao đổi kinh nghiệm, liên kết và giúp đỡ các thành viên trong Giáo phận địa phương.
2.7.2.    Đối với các hoạt động của sinh viên trong Giáo Phận Thái Bình
-  Các sinh viên Công Giáo Thái Bình nói chung và điều hành nói riêng, có nhiệm vụ liên kết các nhóm sinh viên Công Giáo Thái Bình đang hoc tập tại các địa phương khác như : Thành Phố Thái Bình, Nam Định, Hưng Yên, Hải Phòng v.v.
-    Tham gia các hoạt động do sinh viên Giáo Phận Thái Bình tổ chức (lễ truyền thống, lễ khai giảng, tĩnh tâm năm và các sinh hoạt tông đồ khác, nếu có)
-    Sẵn sàng giúp đỡ các thành viên sinh viên các nơi khác đến học tại Giáo Phận Thái Bình.
2.7.3.    Đối với sinh hoạt của nhóm
Đẩy mạnh và phát huy các phong trào trở thành truyền thống của nhóm như :
- Tham dự và hát lễ tại nhà thờ nhóm đã chọn - vào tối thứ 7 hay Chúa nhật;
- Học giáo lí khi có khóa học do các Cha, Thầy tổ chức;
- Hoạt động tiếp sức mùa thi, công tác mùa hè xanh, sinh hoạt xã hội, thăm viếng các nhóm khuyết tật, trẻ mồ côi v.v.
- Trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm học tập; giúp đỡ các thành viên mới…
2.7.4.    Đặc biệt, trong niên khóa 2009-2010
- Các Nhóm sinh viên Công Giáo Thái Bình sẽ đẩy mạnh phát triển nhóm bằng những hoạt động như :
+ Mở thư viện điện tử cũng như thư viện sách chung cho  các thành viên trong nhóm tới tham khảo, học hỏi.
+ Mở các lớp Anh văn, tin học do các bạn trong nhóm có khả năng đứng lớp.
+ Phát triển trang web của nhóm, của Giáo phận
+ Phát huy tiềm lực của các anh chị cựu sinh viên về kinh nghiệm sống, khả năng tìm kiếm, giới thiệu việc làm cho các sinh viên muốn đi làm thêm, nhất là sinh viên khi ra trường.
-  Tổ chức các hoạt động bác ái :
+ Thăm hỏi người ốm đau (trước hết là các thành viên trong nhóm),
+ Nâng đỡ các bạn sinh viên nghèo về vật chất hoặc tinh thần.
+ Có thể mở rộng hoạt động này tới nhiều tầng lớp khác như : người già, người tàn tật, trẻ lang thang…