14/06/2021 09:29

Quý cha Giáo phận Thái Bình đang hưu dưỡng

Quý cha Giáo phận Thái Bình đang hưu dưỡng

 
Lm Giuse Nguyễn Tri Chúc
Năm sinh: 16/11/1944
Chịu chức Lm: 16/10/1977
Địa chỉ: TGM Thái Bình, số 6 Trần Hưng Đạo, Tp. Thái Bình
Cha Giêrônimô Nguyễn Văn Đạo
Năm sinh: 18/5/1945
Chịu chức Lm: 13/8/1972
Địa chỉ:  TGM Thái Bình, số 6 Trần Hưng Đạo, Tp. Thái Bình
Lm Đaminh Đặng Văn Gia
Năm sinh: 1943
Chịu chức Lm: 13/8/1972
Địa chỉ:  TGM Thái Bình, số 6 Trần Hưng Đạo, Tp. Thái Bình
Cha Gioan B. Nguyễn Sơn Hải
Năm sinh: 3/8/1943
Chịu chức: 7/10/1981
Địa chỉ: TGM Thái Bình, số 6 Trần Hưng Đạo, Tp. Thái Bình
Cha Giêrônimô Nguyễn Phúc Hạnh
Năm sinh: 1/11/1942
Chịu chức: 31/5/1965
Địa chỉ: xã Vân Trường, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
Cha Augustinô Phạm Văn Mùi  
Năm sinh: 1936
Chịu chức: 22/2/2006
Địa chỉ: xã Thượng Điền, h. Kiến Xương, t. Thái Bình
Cha Giuse Nguyễn Quang Phục
Năm sinh: 1/5/1941
Chịu chức: 16/10/1977
Địa chỉ: xã Hồng Giang, huyện Đông Hưng, Thái Bình
Cha Giuse Vũ Công Phước
Năm sinh: 24/10/1942
Chịu chức: 13/8/1972
Địa chỉ: xã Thái Thọ, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình
Cha Đaminh Nguyễn Văn Thao
Năm sinh: 01/9/1963
Chịu chức Lm: 03/12/2003
Địa chỉ: tỉnh Thái Bình
Lm Vinhsơn Đỗ Cao Thăng 
Năm sinh: 1942
Chịu chức Lm: 24/2/1978
Địa chỉ: Giáo xứ An Lạc
Cha Phêrô Trần Khắc Thi 
Năm sinh: 22/11/1942
Chịu chức Lm: 13/8/1972
Địa chỉ: tỉnh Thái Bình
Cha Gioakim Nguyễn Văn Thiện
Năm sinh: 1946
Chịu chức: 16/10/1975
Địa chỉ: thị trấn Thanh Nê, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình
Cha Phêrô Nguyễn Kiêm Toàn 
Năm sinh: 1942
Chịu chức: 29/1/1968
Địa chỉ: xã Nam Hồng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình