14/06/2021 09:38

Nhật ký (26/3) Linh mục Giáo phận tĩnh tâm năm 2019

​WGPTB - Ngày thứ hai trong tuần tĩnh tâm năm của các Linh mục Giáo phận Thái Bình được bắt đầu với giờ Kinh Sáng và giờ nguyện gẫm đầu ngày mới của quý Đức cha, quý cha tại Nhà nguyện của Nhà Chung. Trong ngày hôm nay (26.03.2019), linh mục đoàn trong giáo phận đã được lắng nghe những gợi ý suy niệm của Đức cha Giuse Trần Văn Toản, cùng hiệp dâng thánh lễ và sốt sáng tham dự các giờ đạo đức khác.

Giáo phận Thái Bình

Ngay từ sớm, quý cha, quý thầy phó tế đã dâng lên Chúa những lời Kinh Phụng vụ để thánh hóa thời khắc đầu ngày mới này. Buổi sáng ngày hôm nay, Đức cha giảng phòng đã giới thiệu với linh mục đoàn giáo phận chủ đề mà ngài sẽ chia sẻ trong suốt thời gian tĩnh tâm cùng với các cha, các thầy phó tế. Với chủ đề: “Noi gương 5 thánh linh mục tử đạo quê hương Thái Bình sống tự hủy – Kenosis”, Đức cha Giuse đã mời gọi linh mục đoàn Giáo phận Thái Bình đi sâu vào mầu nhiệm tự hủy nơi Thiên Chúa được tỏ bày qua Đức Giêsu, Đức Maria, các thánh, cách riêng là những vị anh hùng tử đạo nơi miền quê lúa Thái Bình. Sở dĩ ngài chọn lựa đề tài này vì sự quan trọng và cần thiết của mầu nhiệm tự hủy đối với linh mục của Chúa Kitô trong thế giới hôm nay. Đức Giám mục Giáo phận Long Xuyên cũng đã giới thiệu với linh mục đoàn Thái Bình cách ngài triển khai đề tài đó là dựa vào phương pháp Lectio Divina, Đức cha Giuse mong muốn quý cha trong kì tĩnh tâm này cầu nguyện cách sốt sáng với lời Chúa nhờ nguồn lực của Thiên Chúa, nguồn trợ lực từ cộng đoàn dân Chúa, trong tình liên đới của linh mục đoàn và đặc biệt là của Đức Maria và các thánh tử đạo quê hương cùng các đấng bậc tiền nhân đã qua đời. Từ những ý niệm đó, Đức cha Giuse Trần Văn Toản đã bắt đầu chuỗi các bài giảng tĩnh tâm với đề tài đầu tiên: Tự hủy để “Đừng đánh mất chính mình là người có lý tưởng”

Giáo phận Thái Bình

Sau khi lắng nghe Đức cha Giảng phòng chia sẻ đề tài đầu tiên, quý cha đã bước vào giờ nguyện gẫm thứ hai trong ngày theo những gợi ý của Đức cha. Kế đến, quý cha, quý thầy đã cùng với Đức cha Phêrô, Đức cha Giuse cử hành thánh lễ tạ ơn, cầu nguyện cho mọi thành phần dân Chúa, cầu nguyện cho tuần tĩnh tâm của các linh mục trong giáo phận. Chia sẻ trong thánh lễ hôm nay, Đức cha Phêrô đã một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của chủ đề mà Đức cha Giảng phòng mang tới cho linh mục đoàn trong kì tĩnh tâm lần này. Đức cha Phêrô mời gọi các linh mục đoàn cùng nhìn về mẫu gương của Vị Linh mục Thượng phẩm là chính Đức Kitô và sự tự hủy của Ngài. Một linh mục, tu sĩ mà không tự nguyện hy sinh, không từ bỏ chính mình, không dự phần vào mầu nhiệm tự hủy của Đức Kitô thì không xứng đáng với ơn gọi của mình. Mầu nhiệm tự hủy cũng trở nên gần gũi đối với các linh mục khi soi chiếu vào các nhân đức cao đẹp của các chứng nhân tử đạo của quê hương Thái Bình. Mầu nhiệm tự hủy cũng được bài Tin Mừng hôm nay (Mt 18, 21-35) soi dẫn khi mời gọi mỗi người quảng đại tha thứ cho người khác như chính Chúa đã tha thứ cho mình. Đối với các linh mục, việc quảng đại tha thứ là điều mà Chúa luôn muốn nơi người linh mục của Chúa, quảng đại đón nhận tha nhân đến với mình. Theo như lời Đức cha Phêrô, chỉ khi ý thức được việc tự hủy đi cái tôi của mình, ý thức về thân phận người làm thuê, người đầy tớ chăm sóc vườn nho của Chúa thì người linh mục mới có thể mở lòng ra đón nhận những hối nhân đang đợi chờ Lòng Thương Xót của Chúa. Tự hủy cũng là bao dung với những lỗi lầm, thiếu sót của những người mà linh mục được trao phó bởi chính linh mục cũng là những người yếu đuối bất toàn, rất cần những sự nâng đỡ, cầu nguyện của mọi người. 

Giáo phận Thái Bình

Buổi chiều cùng ngày, Đức cha Phêrô cùng với quý cha, quý thầy phó tế tiếp tục tham dự kì tĩnh tâm trong giờ Kinh Chiều, lắng nghe Đức cha Giáo phận Long Xuyên chia sẻ đề tài thứ hai với tựa đề: Tự hủy để “đừng đánh mất chính mình là người của sự thật”. Đức cha Phêrô cũng đã dành thời gian để nói chuyện với quý cha, quý thầy phó tế trong buổi huấn đức chiều nay. 

Buổi tối cùng ngày, quý Đức cha, quý cha và quý thầy phó tế chầu Chúa Giêsu Thánh Thể. Phút tĩnh lặng chiêm ngắm Chúa Giêsu - Thầy và là Chúa, Đấng là Ánh sáng, là Đường dẫn lối để các linh mục bước đi trong bình an.

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Aug. Phạm Hướng

 

Xem thêm hình ảnh