• Suy Niệm và Cầu Nguyện

  Các bài Suy niệm và Cầu nguyện hàng ngày của Cha Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ. +

  Các bài Suy niệm và Cầu nguyện hàng ngày của Cha Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ. -

 • Các bài Suy niệm lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

  Tử Đạo - Người làm chứng (Mt 10,17-22) +

  Tử Đạo - Người làm chứng (Mt 10,17-22) -

 • Các bài Suy niệm Chúa nhật 33 Thường Niên năm B

  Lời Chúa: Đn 12,1-3; Dt 10,11-14.18; Mc 13,24-32 +

  Lời Chúa: Đn 12,1-3; Dt 10,11-14.18; Mc 13,24-32 -

 • Thứ Bảy tuần 32 Thường Niên

  "Thiên Chúa sẽ minh xử cho những kẻ Người tuyển chọn hằng kêu cứu với Người". +

  "Thiên Chúa sẽ minh xử cho những kẻ Người tuyển chọn hằng kêu cứu với Người". -

 • Thứ Sáu tuần 32 Thường Niên

  "Cũng xảy ra như thế trong ngày Con Người xuất hiện". +

  "Cũng xảy ra như thế trong ngày Con Người xuất hiện". -

 • Thứ Năm tuần 32 Thường Niên

  "Nước Thiên Chúa ở giữa các ông". +

  "Nước Thiên Chúa ở giữa các ông". -

 • Thứ Tư tuần 32 Thường Niên

  "Không thấy ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này". +

  "Không thấy ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này". -

 • Thứ Ba tuần 32 Thường Niên

  "Chúng tôi là đầy tớ vô dụng: vì chúng tôi đã làm điều chúng tôi phải làm". +

  "Chúng tôi là đầy tớ vô dụng: vì chúng tôi đã làm điều chúng tôi phải làm". -

 • Thứ Hai tuần 32 Thường Niên

  "Dù một ngày bảy lần nó trở lại nói cùng con rằng: Tôi hối hận, thì con hãy tha cho... +

  "Dù một ngày bảy lần nó trở lại nói cùng con rằng: Tôi hối hận, thì con hãy tha cho nó". -

 • Các bài Suy niệm Chúa nhật 32 Thường Niên năm B

  Lời Chúa: 1V 17, 10-16; Dt 9, 24-28; Mc 12, 38-44. +

  Lời Chúa: 1V 17, 10-16; Dt 9, 24-28; Mc 12, 38-44. -

 • Thứ Bảy tuần 31 Thường Niên

  "Nếu các con không trung thành trong việc tiền của gian dối, thì ai sẽ giao của chân... +

  "Nếu các con không trung thành trong việc tiền của gian dối, thì ai sẽ giao của chân thật cho các con". -

 • Thứ Sáu tuần 31 Thường Niên

  "Con cái đời này khi đối xử với đồng loại thì khôn khéo hơn con cái sự sáng". +

  "Con cái đời này khi đối xử với đồng loại thì khôn khéo hơn con cái sự sáng". -

 • Thứ Năm tuần 31 Thường Niên

  "Trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải". +

  "Trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải". -

 • Thứ Tư tuần 31 Thường Niên

  "Ai không từ bỏ tất cả của cải mình có, thì không thể làm môn đệ Ta". +

  "Ai không từ bỏ tất cả của cải mình có, thì không thể làm môn đệ Ta". -

 • Thứ Ba tuần 31 Thường Niên

  "Anh hãy ra ngoài đường ngoài ngõ, và cố ép người ta vào cho đầy nhà tôi". +

  "Anh hãy ra ngoài đường ngoài ngõ, và cố ép người ta vào cho đầy nhà tôi". -