• Ngày 11/7 : Thánh Bê-nê-đic-tô, viện phụ

  Ngày 11/7 : Thánh Bê-nê-đic-tô, viện phụ +

  Ngày 11/7 : Thánh Bê-nê-đic-tô, viện phụ -

 • Ngày 06/7: Thánh Ma-ri-a Go-ret-ti, Trinh nữ Tử Đạo

  Thánh Ma-ri-a Go-ret-ti, Trinh nữ Tử Đạo +

  Thánh Ma-ri-a Go-ret-ti, Trinh nữ Tử Đạo -

 • Ngày 05/7: Thánh An-tôn Ma-ri-a Da-ca-ri-a, (St. Anthony Mary Zacaria) Linh mục

  Thánh An-tôn Ma-ri-a Da-ca-ri-a, (St. Anthony Mary Zacaria) Linh mục +

  Thánh An-tôn Ma-ri-a Da-ca-ri-a, (St. Anthony Mary Zacaria) Linh mục -

 • Ngày 04/7: Thánh nữ Ê-li-sa-bet Lu-si-ta-ni-a, (St. Elizabeth of Portugal) Hoàng Hậu Bồ đào Nha

  Thánh nữ Ê-li-sa-bet Lu-si-ta-ni-a, (St. Elizabeth of Portugal) Hoàng Hậu Bồ đào Nha +

  Thánh nữ Ê-li-sa-bet Lu-si-ta-ni-a, (St. Elizabeth of Portugal) Hoàng Hậu Bồ đào Nha -

 • Ngày 03/7: Thánh Tô-ma Tông đồ

  Ngày 03/7: Thánh Tô-ma Tông đồ +

  Ngày 03/7: Thánh Tô-ma Tông đồ -

 • Ngày 29/6: Thánh Phê-rô và Thánh Phao-lô Tông đồ

  Hai cột trụ của Hội Thánh +

  Hai cột trụ của Hội Thánh -

 • Ngày 28/6: Thánh Irênê, giám mục, tử đạo

  Thánh Irênê sinh tại Tiểu Á vào giữa thế kỷ II. Chúng ta biết được phần nào ngày... +

  Thánh Irênê sinh tại Tiểu Á vào giữa thế kỷ II. Chúng ta biết được phần nào ngày sinh của Ngài, dựa vào bản tường thuật Ngài viết về thánh Policarpô. Ngài viết cho Flôrinô: -

 • Ngày 24/6: SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ

  “Có một người được Thiên Chúa sai đến tên là Gioan. Ông đến để làm chứng về ánh sáng... +

  “Có một người được Thiên Chúa sai đến tên là Gioan. Ông đến để làm chứng về ánh sáng và chuẩn bị lòng dân sẵn sàng đón Chúa” (Ga 1, 6-7 ; Lc 1, 17 ). Hôm nay, Hội Thánh mừng ngày sinh nhật của thánh Gioan Tẩy Giả, vị tiền hô của Đấng Cứu Thế. -

 • Ngày 21/6: Thánh Louis Gonzague (St. Aloysius Gonzaga) tu sĩ

  “Kẻ tay sạch lòng thanh sẽ được lên núi Chúa và ở trong đền thánh của Người “( Tv... +

  “Kẻ tay sạch lòng thanh sẽ được lên núi Chúa và ở trong đền thánh của Người “( Tv 23, 4.3 ). Thánh Louis Gonzague dù là con vua nước Ý, đã sớm nhận ra tiếng Chúa gọi mời, Ngài đã đáp trả lại tiếng gọi của Chúa và trở nên một tu sĩ thánh thiện. -

 • Ngày 30/6: Các thánh tử đạo tiên khởi của giáo đoàn Rô-ma

  “Người công chính gặp nhiều nỗi gian truân, nhưng Chúa giúp họ luôn thoát khỏi.... +

  “Người công chính gặp nhiều nỗi gian truân, nhưng Chúa giúp họ luôn thoát khỏi. Xương cốt họ đều được Chúa giữ gìn, dầu một khúc cũng không giập gẫy”( Tv 33, 20-21 ). Các thánh tử đạo tiên khởi của giáo đoàn Roma đã anh dũng bảo vệ đức tin để làm chứng cho Chúa Giêsu. Các Ngài đã làm vinh danh Chúa và đã làm cho đức tin rực sáng. Các Ngài xứng đáng lãnh nhận triều thiên nước trời và góp phần xây dựng giáo đoàn Roma trần thế. -

 • Ngày 19/6: Thánh Romualđô, (St.Romuald) viện phụ

  Chúa nói:” Thầy bảo thật anh em: Anh em là những người đã bỏ mọi sự mà theo Thầy,... +

  Chúa nói:” Thầy bảo thật anh em: Anh em là những người đã bỏ mọi sự mà theo Thầy, anh em sẽ được gấp bội và được hưởng sự sống đời đời làm gia nghiệp”( Mt 19, 27-29 ). Thánh Romualđô đã từ bỏ mọi vinh hoa, phú quí, đã bỏ mọi sự mà theo Chúa Giêsu, Ngài đáng được hưởng phần thưởng nước trời. -

 • Ngày 13/6: Thánh Antôn Pađua (St. Anthony of Padua) Linh mục, tiến sĩ Hội Thánh

  “Muôn dân tường thuật sự khôn ngoan của các thánh, và Giáo Hội loan truyền lời ca... +

  “Muôn dân tường thuật sự khôn ngoan của các thánh, và Giáo Hội loan truyền lời ca tụng các Ngài: tên tuổi các Ngài sẽ muôn đời tồn tại” (Hc 44, 14-15). Thánh Antôn Pađua qua đời mới có 36 tuổi, nhưng Ngài đã nổi tiếng về nhân đức, phép lạ và những tư tưởng của Ngài. -

 • Ngày 11/6: Thánh Barnabê (St. Barnabas) Tông đồ

  “Vị thánh này có phúc, vì đáng được kể thêm vào số các Tông Đồ: Người thật là tốt,... +

  “Vị thánh này có phúc, vì đáng được kể thêm vào số các Tông Đồ: Người thật là tốt, đầy ơn Thánh Thần và lòng tin”( Cv 11, 24 ). Thánh Barnabê là một trong 72 môn đệ đầu tiên đã nghe Chúa Giêsu giảng dậy và đã trở thành môn đệ của Ngài -

 • Ngày 09/6: Thánh Êphrem (St. Ephrem) Phó tế tiến sĩ Hội Thánh

  “Miệng người công chính niệm lẽ khôn ngoan, và lưỡi họ nói lên điều chính trực: luật... +

  “Miệng người công chính niệm lẽ khôn ngoan, và lưỡi họ nói lên điều chính trực: luật Thiên Chúa họ ghi tạc vào lòng” (Tv 36, 30-31). Thánh Êphrem phó tế có biệt hiệu ”cây đàn của Chúa Thánh Linh“. Đời sống của Ngài luôn qui hướng về Thiên Chúa để làm vinh danh Ngài. -

 • Ngày 06/6: Thánh NÔBERTÔ, (St. Norbert) giám mục

  “Chúa đã chọn vị thánh này làm thượng tế, và mở kho tàng của Chúa cho người, để cho... +

  “Chúa đã chọn vị thánh này làm thượng tế, và mở kho tàng của Chúa cho người, để cho người được sung mãn muôn ơn” (ca nhập lễ thánh Giáo Hoàng hay Giám Mục). Thánh Nôbertô đã được Chúa tuyển chọn lên hàng Giám Mục, Ngài đã hy sinh quên mình đến cạn kiệt sức lực vì Chúa Kitô và vì Giáo Hội, Giáo phận. -