• Suy Niệm và Cầu Nguyện

  Các bài Suy niệm và Cầu nguyện của Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ. +

  Các bài Suy niệm và Cầu nguyện của Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ. -

 • Thứ Sáu tuần 24 Thường Niên

  "Có mấy phụ nữ đi với Người và họ đã lấy của cải mình mà giúp Người". +

  "Có mấy phụ nữ đi với Người và họ đã lấy của cải mình mà giúp Người". -

 • Thứ Năm tuần 24 Thường Niên

  "Tội bà rất nhiều mà đã được tha rồi, vì bà đã yêu mến nhiều". +

  "Tội bà rất nhiều mà đã được tha rồi, vì bà đã yêu mến nhiều". -

 • Thứ Tư tuần 24 Thường Niên

  "Chúng tôi đã thổi sáo mà các anh không nhảy múa, chúng tôi đã hát những điệu bi ai... +

  "Chúng tôi đã thổi sáo mà các anh không nhảy múa, chúng tôi đã hát những điệu bi ai mà các anh không khóc". -

 • Thứ Ba tuần 24 Thường Niên

  "Hỡi thanh niên, Ta truyền cho ngươi hãy chỗi dậy". +

  "Hỡi thanh niên, Ta truyền cho ngươi hãy chỗi dậy". -

 • Thứ Hai tuần 24 Thường Niên

  "Cả trong dân Israel, Ta cũng chẳng thấy lòng tin mạnh mẽ như vậy". +

  "Cả trong dân Israel, Ta cũng chẳng thấy lòng tin mạnh mẽ như vậy". -

 • Ngày 15 tháng 9: Lễ Đức Mẹ sầu bi

  "Bà mẹ hiền nhìn xem nỗi khổ hình của người con chí thánh mà đau lòng thổn thức tâ... +

  "Bà mẹ hiền nhìn xem nỗi khổ hình của người con chí thánh mà đau lòng thổn thức tâ can" -

 • Thứ Bảy tuần 23 Thường Niên

  "Tại sao các con gọi Thầy "Lạy Chúa, lạy Chúa", mà không thi hành điều Thầy dạy bảo?" +

  "Tại sao các con gọi Thầy "Lạy Chúa, lạy Chúa", mà không thi hành điều Thầy dạy bảo?" -

 • Thứ Sáu tuần 23 Thường Niên

  "Người mù có thể dẫn người mù được chăng?" +

  "Người mù có thể dẫn người mù được chăng?" -

 • Lễ Suy tôn Thánh giá

  "Con Người phải bị treo lên". +

  "Con Người phải bị treo lên". -

 • Thứ Năm tuần 23 Thường Niên

  "Các con hãy tỏ lòng thương xót như Cha các con hay thương xót". +

  "Các con hãy tỏ lòng thương xót như Cha các con hay thương xót". -

 • Thứ Tư tuần 23 Thường Niên

  "Phúc cho những kẻ nghèo khó. Khốn cho các ngươi là kẻ giàu có". +

  "Phúc cho những kẻ nghèo khó. Khốn cho các ngươi là kẻ giàu có". -

 • Thứ Ba tuần 23 Thường Niên

  "Suốt đêm, Người cầu nguyện, Người chọn mười hai vị mà Người gọi là Tông đồ". +

  "Suốt đêm, Người cầu nguyện, Người chọn mười hai vị mà Người gọi là Tông đồ". -

 • Thứ Hai tuần 23 Thường Niên

  "Các ông quan sát xem Người có chữa lành bệnh trong ngày Sabbat không". +

  "Các ông quan sát xem Người có chữa lành bệnh trong ngày Sabbat không". -

 • Thứ Bảy tuần 22 Thường Niên

  "Tại sao các ông làm điều không được phép làm trong ngày Sabbat?" +

  "Tại sao các ông làm điều không được phép làm trong ngày Sabbat?" -