• Hiệp thông Giáo phận Thái Bình tháng 7 năm 2018

  Hiệp thông Giáo phận Thái Bình tháng 7 năm 2018 +

  Hiệp thông Giáo phận Thái Bình tháng 7 năm 2018 -

 • Hiệp thông Giáo phận Thái Bình tháng 6 năm 2018

  Hiệp thông Giáo phận Thái Bình tháng 6 năm 2018 +

  Hiệp thông Giáo phận Thái Bình tháng 6 năm 2018 -

 • [Mẫu] Kinh dâng mình và Đền tạ Trái Tim Cực Thánh Đức Chúa Giêsu

  {Mẫu} Kinh dâng mình và Đền tạ Trái Tim Cực Thánh Đức Chúa Giêsu +

  {Mẫu} Kinh dâng mình và Đền tạ Trái Tim Cực Thánh Đức Chúa Giêsu -

 • Cáo Phó: Ông Cố Thomas Aq. Trần Văn Quang đã an nghỉ

  Ông Cố Thomas Aq. Trần Văn Quang - Thân phụ của Cha Thomas Aq. Trần Huy Sản (Linh... +

  Ông Cố Thomas Aq. Trần Văn Quang - Thân phụ của Cha Thomas Aq. Trần Huy Sản (Linh mục Giáo phận Lạng Sơn) & Nữ tu Anna Trần Thị Màu (Dòng nữ Đaminh Thái Bình). -

 • Hiệp thông Giáo phận Thái Bình 5-2018

  Hiệp thông Giáo phận Thái Bình tháng 5 năm 2018 +

  Hiệp thông Giáo phận Thái Bình tháng 5 năm 2018 -

 • Cáo phó: Bà cố Maria Bùi Thị Nhời đã kết thúc cuộc đời dương thế

  Bà cố Maria Bùi Thị Nhời (Thân mẫu Cha Giuse Bùi Văn Phương) đã được Chúa gọi về lúc... +

  Bà cố Maria Bùi Thị Nhời (Thân mẫu Cha Giuse Bùi Văn Phương) đã được Chúa gọi về lúc 15 giờ 30 ngày 16 tháng 04 năm 2018. -

 • Ai tín: Linh mục Gioan Baotixita Phạm Đình Khơi SDB

  Linh mục GIOAN BAOTIXITA PHẠM ĐÌNH KHƠI, SDB đã an nghỉ trong Đức Kitô Phục Sinhvào... +

  Linh mục GIOAN BAOTIXITA PHẠM ĐÌNH KHƠI, SDB đã an nghỉ trong Đức Kitô Phục Sinhvào lúc 15 giờ 45 Thứ Bảy ngày 14 tháng 04 năm 2018, tại Sài Gòn. -

 • Chương trình Tang lễ Cha Đa-minh Phạm Quang Trung

  Cha Đaminh Phạm Quang Trung sinh năm 1941 đã kết thúc cuộc lữ hành đức tin và sứ vụ... +

  Cha Đaminh Phạm Quang Trung sinh năm 1941 đã kết thúc cuộc lữ hành đức tin và sứ vụ Mục tử lúc 01 giờ 00 ngày 06 tháng 03 năm 2018 tại Giáo xứ Hoàng Xá, Giáo phận Thái Bình. -

 • Cáo phó: Cha Đaminh Phạm Quang Trung - Linh mục chánh xứ Hoàng Xá an giấc

  Cha Đaminh Phạm Quang Trung sinh năm 1941 đã kết thúc cuộc lữ hành đức tin và sứ vụ... +

  Cha Đaminh Phạm Quang Trung sinh năm 1941 đã kết thúc cuộc lữ hành đức tin và sứ vụ Mục tử lúc 01 giờ 00 ngày 06 tháng 03 năm 2018 tại Giáo xứ Hoàng Xá, Giáo phận Thái Bình. -

 • Cáo phó: Cha Giuse Đinh Bình Định qua đời

  Cha Giuse Đinh Bình Định, sinh ngày 27 tháng 07 năm 1925 tại Phú Nhai, Gp Bùi Chu,... +

  Cha Giuse Đinh Bình Định, sinh ngày 27 tháng 07 năm 1925 tại Phú Nhai, Gp Bùi Chu, chịu chức linh mục ngày 04 tháng 06 năm 1953 tại Thái Bình, đã kết thúc cuộc đời dương thế lúc 12giờ 30 ngày 25 tháng 02 năm 2018. Hưởng thọ 93 tuổi. -

 • Cáo phó: Ông cố Giuse Bùi Văn Tiến được Chúa gọi về

  Ông cố Giuse Bùi Văn Tiến - Thân phụ Thầy Chủng sinh Giuse Bùi Văn Sinh, đã kết thúc... +

  Ông cố Giuse Bùi Văn Tiến - Thân phụ Thầy Chủng sinh Giuse Bùi Văn Sinh, đã kết thúc cuộc sống lữ hành đức tin, được Chúa gọi về lúc 18 giờ 35 phút ngày 11 tháng 02 năm 2018. Hưởng thọ 67 tuổi. -

 • Cáo phó: Thầy Gioan Baotixita NGUYỄN VĂN THIỆN

  Thầy Gioan Baotixita NGUYỄN VĂN THIỆN, Sinh ngày 03/03/1972 tại Giáo họ Thượng Thôn... +

  Thầy Gioan Baotixita NGUYỄN VĂN THIỆN, Sinh ngày 03/03/1972 tại Giáo họ Thượng Thôn - Giáo Xứ Tràng Lũ - Giáo Phận Thái Bình, đã hoàn tất cuộc lữ hành Đức tin nơi trần thế và được Chúa gọi về vào hồi 20h00 ngày 24.01.2018. -

 • Cáo phó: Ông cố Tôma Phan Văn Phiên qua đời

  Ông cố Tôma Phan Văn Phiên - Thân phụ Đan sĩ M.Giuse Phan Văn Phi O.Cist (Dòng Xitô... +

  Ông cố Tôma Phan Văn Phiên - Thân phụ Đan sĩ M.Giuse Phan Văn Phi O.Cist (Dòng Xitô Phước Sơn), sinh năm 1947, đã kết thúc cuộc lữ hành đức tin lúc 3giờ00 ngày 21 tháng 12 năm 2017. Hưởng thọ 70 tuổi. -

 • Cáo phó: Bà cố Têrêxa Avila Ngô Thị Tửu qua đời

  Bà cố Têrêxa Avila Ngô Thị Tửu - Thân mẫu Sơ Têrêxa Avila Ngô Thị Khuyên (Dòng Mến... +

  Bà cố Têrêxa Avila Ngô Thị Tửu - Thân mẫu Sơ Têrêxa Avila Ngô Thị Khuyên (Dòng Mến Thánh Giá Tân Lập), sinh năm 1928 thuộc Giáo họ Công Bồi - Giáo xứ Đền thánh Bác Trạch, đã hoàn tất cuộc lữ hành đức tin lúc 12giờ25 ngày 11 tháng 12 năm 2017. -

 • Cáo phó: Bà cố Philumena Nguyễn Thị Liễu qua đời

  Bà cố Philumena Nguyễn Thị Liễu (bà cố Thoại) - Thân mẫu Sơ Têrêsa Nguyễn Thị Kim... +

  Bà cố Philumena Nguyễn Thị Liễu (bà cố Thoại) - Thân mẫu Sơ Têrêsa Nguyễn Thị Kim Thanh (Sơ Sâm, Dòng MTG Tân Lập), đã hoàn tất cuộc sống lữ hành đức tin, được Chúa gọi về lúc 7giờ45 ngày 10 tháng 10 năm 2017, hưởng thọ 92 tuổi. -