• Bài 48. Trân trọng sự sống

  Không có một hành vi nhân linh nào, qua đó con người cộng tác vào công trình tạo... +

  Không có một hành vi nhân linh nào, qua đó con người cộng tác vào công trình tạo dựng của Thiên Chúa cách trực tiếp và huyền nhiệm cho bằng hành vi thông truyền sự sống. -

 • Bài 47. Hôm nay và mãi mãi

  Qua sự ưng thuận kết hôn, dây hôn phối liên kết hai người mãi mãi: Dây hôn phối được... +

  Qua sự ưng thuận kết hôn, dây hôn phối liên kết hai người mãi mãi: Dây hôn phối được chính Thiên Chúa thiết đặt đến độ hôn nhân thành sự và hoàn hợp giữa hai người đã được rửa tội, không bao giờ có... -

 • Bài 46. BÍ tích Hôn phối

  Hôn nhân và gia đình, trong hình thức cốt yếu của nó, không tùy thuộc vào quyết định... +

  Hôn nhân và gia đình, trong hình thức cốt yếu của nó, không tùy thuộc vào quyết định của Nhà nước hay xã hội. Hôn nhân và gia đình là nền tảng của mọi cộng đồng. -

 • Bài 45. Thừa tác vụ Linh mục

  Chức linh mục thừa tác là để phục vụ chức tư tế cộng đồng. Chức tư tế thừa tác “giúp... +

  Chức linh mục thừa tác là để phục vụ chức tư tế cộng đồng. Chức tư tế thừa tác “giúp làm tăng trưởng ân sủng Phép Rửa của mọi Kitô hữu. -

 • Bài 44. Thừa tác vụ Giám Mục

  Chính các Tông đồ trao ban hồng ân thiêng liêng cho các cộng sự viên của mình qua... +

  Chính các Tông đồ trao ban hồng ân thiêng liêng cho các cộng sự viên của mình qua việc đặt tay, điều đó được lưu truyền cho đến chúng ta qua việc thánh hiến giám mục. -

 • Bài 43. Bí tích Truyền chức thánh

  Truyền Chức Thánh là bí tích qua đó sứ vụ Đức Kitô đã ủy thác cho các Tông đồ của... +

  Truyền Chức Thánh là bí tích qua đó sứ vụ Đức Kitô đã ủy thác cho các Tông đồ của Người được tiếp tục thực thi trong Hội Thánh cho đến tận thế: vì vậy, đây là bí tích của thừa tác vụ tông đồ. -

 • Bài 42. Bí tích Sức dầu bệnh nhân

  Bệnh tật và đau khổ là một phần của đời sống con người... Mọi sự đau yếu đều nhắc... +

  Bệnh tật và đau khổ là một phần của đời sống con người... Mọi sự đau yếu đều nhắc nhớ rằng cái chết đang chờ đợi chúng ta (GLHTCG số 1500). -

 • Bài 41. Những Hình thức thống hối khác

  Có những hình thức thống hối khác, qua đó chúng ta có thể được tha các “tội nhẹ”. Ba... +

  Có những hình thức thống hối khác, qua đó chúng ta có thể được tha các “tội nhẹ”. Ba việc đạo đức được kê ra trong Kinh Thánh là ăn chay, cầu nguyện, làm việc bác ái. -

 • Bài 40. Ăn năn tội và xưng tội

  Có ba bước trong bí tích Giao Hòa: ăn năn tội, xưng tội, làm việc đền tội. Thiếu một... +

  Có ba bước trong bí tích Giao Hòa: ăn năn tội, xưng tội, làm việc đền tội. Thiếu một trong ba bước này, việc hoán cải chưa được thực hiện thật sự và bí tích không mang lại hoa trái. -

 • Bài 39. Giải tội – Bí tích bị lãng quên?

  Vị Tông Đồ được sai đi nhân danh Đức Kitô, và chính Thiên Chúa, qua vị Tông Đồ,... +

  Vị Tông Đồ được sai đi nhân danh Đức Kitô, và chính Thiên Chúa, qua vị Tông Đồ, khuyên bảo và nài xin: “Hãy làm hòa cùng Thiên Chúa. -

 • Bài 38. Ai có thể tha tội?

  Ai có quyền tha tội trừ một mình Thiên Chúa?” (Mc 2,7). Câu hỏi này của các kinh sư... +

  Ai có quyền tha tội trừ một mình Thiên Chúa?” (Mc 2,7). Câu hỏi này của các kinh sư dẫn đến tâm điểm của tội lỗi, đó là sự khước từ Thiên Chúa. -

 • Bài 37. Được chữa lành nhờ các Bí tích

  Qua các bí tích, chính Đức Kitô chạm đến, ban sức mạnh, và chữa lành chúng ta. Có... +

  Qua các bí tích, chính Đức Kitô chạm đến, ban sức mạnh, và chữa lành chúng ta. Có thể nói các bí tích là những bàn tay dưới đất của Đấng Phục Sinh đang ngự trên trời. -

 • Bài 36. Bảo chứng cho tương lai vinh quang

  Trong bí tích Thánh Thể, không những sự chết và phục sinh của Chúa, mà cả việc Người... +

  Trong bí tích Thánh Thể, không những sự chết và phục sinh của Chúa, mà cả việc Người sẽ trở lại trong vinh quang, cũng trở thành hiện tại. -

 • Bài 35. Chầu Thánh thể

  Từ sự hiện diện của Đức Kitô trong cử hành Thánh Thể đến chỗ thờ phượng Đức Kitô... +

  Từ sự hiện diện của Đức Kitô trong cử hành Thánh Thể đến chỗ thờ phượng Đức Kitô dưới hình bánh, xem ra là bước đi mà nhiều người Công giáo ngày nay không dễ đón nhận. -

 • Bài 34. Rước lễ

  Mục đích đầu tiên của việc rước lễ là sự hiệp thông mật thiết với Đức Kitô. Rước lễ... +

  Mục đích đầu tiên của việc rước lễ là sự hiệp thông mật thiết với Đức Kitô. Rước lễ còn đưa chúng ta đến chỗ hiệp thông với nhau. -