• Các vấn đề khác.

  1. QUỸ TƯƠNG TRỢ LINH MỤC 1.1. Mục tiêu Quỹ tương trợ linh mục trong giáo phận... +

  1. QUỸ TƯƠNG TRỢ LINH MỤC 1.1. Mục tiêu Quỹ tương trợ linh mục trong giáo phận được thành lập để phần nào giúp đỡ các linh mục khi gặp bất trắc trong đời sống như tai nạn, ốm đau, nghỉ hưu. -

 • Văn phòng tòa giám mục.

  Giáo luật Điều 469 Toà giám mục giáo phận gồm những tổ chức và nhân viên giúp... +

  Giáo luật Điều 469 Toà giám mục giáo phận gồm những tổ chức và nhân viên giúp Giám Mục trong việc lãnh đạo toàn thể giáo phận, nhất là trong việc điều hành hoạt động mục vụ, trong việc quản trị giáo phận, cũng như trong việc thi hành quyền tư pháp. -

 • Quản lý

  Việc bổ nhiệm Trong mỗi giáo phận, sau khi đã tham khảo ý kiến với Hội Đồng Tư vấn... +

  Việc bổ nhiệm Trong mỗi giáo phận, sau khi đã tham khảo ý kiến với Hội Đồng Tư vấn và Hội Đồng kinh tế, Giám Mục phải bổ nhiệm một quản lý . -

 • Quản hạt.

  Việc bổ nhiệm “Cha quản hạt còn được gọi là cha hạt trưởng, hoặc linh mục trưởng... +

  Việc bổ nhiệm “Cha quản hạt còn được gọi là cha hạt trưởng, hoặc linh mục trưởng hạt hoặc một danh hiệu khác, là một tư tế được đặt làm đầu một giáo hạt; -

 • Chưởng ấn và phó chưởng ấn

  3.1. Việc bổ nhiệm “Tại mỗi tòa giám mục, phải đăït một chưởng ấn mà nhiệm vụ chính... +

  3.1. Việc bổ nhiệm “Tại mỗi tòa giám mục, phải đăït một chưởng ấn mà nhiệm vụ chính là soạn thảo, gửi và lưu trữ các văn thư trong văn khố của tòa giám mục, nếu luật địa phương không ấn định cách khác; Nếu xét thấy cần, có thể đặt một phụ tá cho chưởng ấn, với chức danh phó chưởng ấn; Chưởng ấn và phó chưởng ấn đương nhiên là công chứng viên và thư ký của tòa giám mục” -

 • Các chức vụ

  TỔNG ĐẠI DIỆN Tổng đại diện là đấng bản quyền thay mặt Giám Mục đứng đầu việc hành... +

  TỔNG ĐẠI DIỆN Tổng đại diện là đấng bản quyền thay mặt Giám Mục đứng đầu việc hành pháp và giúp Giám Mục trong việc cai quản giáo phận. -

 • Quy chế du học

  3.5. Mục tiêu Giám Mục có nhiệm vụ gửi các chủng sinh có tư cách, nhân đức và trí... +

  3.5. Mục tiêu Giám Mục có nhiệm vụ gửi các chủng sinh có tư cách, nhân đức và trí thông minh tới học tại những Học Viện chuyên biệt, tại các Phân Khoa hay Đại học, để chuẩn bị cho có những linh mục được học hành cao hơn và uyên thâm hơn về các khoa học đạo cũng như các khoa học đời xem ra thích hợp . -

 • Quy tắc bầu cử

  2.6.1. Bầu từ cấp 1 : đơn vị thấp nhất (Tổ) : kết quả của bầu cấp 1 sẽ đương nhiên... +

  2.6.1. Bầu từ cấp 1 : đơn vị thấp nhất (Tổ) : kết quả của bầu cấp 1 sẽ đương nhiên trỡ thành thành viên của cấp 2, cứ thế đến cấp cao nhất của tổ chức. Cụ thể như sau : -

 • Chỉ Nam Sinh viên

  MỤC ĐÍCH Quy chế Sinh viên Công Giáo Thái Bình có mục đích qui tụ, liên kết tất... +

  MỤC ĐÍCH Quy chế Sinh viên Công Giáo Thái Bình có mục đích qui tụ, liên kết tất cả các sinh viên Công giáo Thái Bình, đang học tập tại nhiều nơi khác nhau như Thái Bình, Hà Nội, Nam Định, Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh, Huế, Tp/HCM v.v. để cùng nhau đồng hành, chia sẻ, động viên nhau về : - Nhiệm vụ học tập, -

 • Các quy chế.

  1. QUY CHẾ ƠN GỌI Mục tiêu Ban Ơn Gọi có mục tiêu cổ võ, tuyển chọn, hướng dẫn... +

  1. QUY CHẾ ƠN GỌI Mục tiêu Ban Ơn Gọi có mục tiêu cổ võ, tuyển chọn, hướng dẫn các thanh thiếu niên có ý hướng ngay lành dâng mình cho Chúa để làm linh mục và tu sỹ. -

 • Chương V: Chương trình huấn luyện

  1. Chương trình huấn luyện Hội đồng giáo xứù Lịch sử cứu độ, ba giai đoạn -... +

  1. Chương trình huấn luyện Hội đồng giáo xứù Lịch sử cứu độ, ba giai đoạn - Chuẩn bị - Thực hiện - Hoàn thành kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa -

 • Chương IV Nhận thức – Sinh hoạt – Nhiệm kỳ

  1. Nhận Chức và bàn giao Theo truyền thống mỗi giáo phận : Cha xứ trình danh sách... +

  1. Nhận Chức và bàn giao Theo truyền thống mỗi giáo phận : Cha xứ trình danh sách các thành viên của mỗi HĐGX cho -

 • Chỉ Nam Giáo phận Thái Bình(Danh sách nhân sự Giáo Phận 2010) Sứ mạng linh mục.

  Chương ba SỨ MẠNG LINH MỤC +

  Chương ba SỨ MẠNG LINH MỤC -

 • Chỉ Nam Giáo phận Thái Bình(Danh sách nhân sự Giáo Phận 2010) Tiếp theo

  Chương hai ĐỜI SỐNG LINH MỤC +

  Chương hai ĐỜI SỐNG LINH MỤC -

 • Chỉ Nam Giáo phận Thái Bình(Đường hướng mục vụ Giáo phận Thái Bình 2010-2015)

  III. ĐƯỜNG HƯỚNG MỤC VỤ GIÁO PHẬN THÁI BÌNH 2010-2015 Theo đường hướng... +

  III. ĐƯỜNG HƯỚNG MỤC VỤ GIÁO PHẬN THÁI BÌNH 2010-2015 Theo đường hướng mục vụ của HĐGMVN và căn cứ vào các đề xuất của các linh mục trong Giáo phận dịp tĩnh tâm năm 2009, Giáo phận Thái Bình định ra đường hướng mục vụ năm 2010 như sau : -