Thứ Bảy tuần 3 Thường Nin

 

 

Bi Ðọc I: (năm I) Dt 11, 1-2. 8-19

"ng mong đợi thnh tr c nền mng m Thin Cha l kiến trc sư v l Ðấng Sng Lập".

Trch thơ gửi tn hữu Do-thi.

Anh em thn mến, đức tin l cốt yếu những thực tại người ta mong đợi, l bằng chứng điều b ẩn. V nhờ đức tin m cc tiền nhn đ nhận được bằng chứng tốt. Nhờ đức tin, Abraham đp lại tiếng Cha gọi, để ra đi đến xứ ng sẽ được lnh lm gia nghiệp, v ng ra đi m khng biết mnh đi đu. Nhờ đức tin, ng đến cư ngụ trong đất Cha hứa, như trong đất khch qu người, sống trong lều trại, cũng như Isaac, v Giacp, những kẻ đồng thừa tự cng một lời hứa. V chưng, ng mong đợi thnh tr c nền mng m Thin Cha l kiến trc sư v l Ðấng sng lập. Nhờ đức tin m ngay cả b Sara son sẻ được sức mang thai, mặc dầu b đ gi, bởi v b tin rằng Ðấng đ hứa sẽ trung tn giữ lời. V thế, do tự một người, mặc dầu người đ như chết rồi, m c một dng di đng đc v số như sao trn trời v như ct bi biển.

Chnh trong đức tin m tất cả những kẻ ấy đ chết trước khi nhận lnh điều đ hứa, nhưng được nhn thấy v đn cho từ đng xa, đồng thời th nhận rằng mnh l lữ khch trn mặt đất. Những ai ni những lời như thế, chứng tỏ rằng mnh đang đi tm qu hương. Gi như họ cn nhớ đến qu hương dưới đất m họ đ la bỏ, chắc họ c đủ thời giờ trở về. Nhưng hiện giờ họ ước mong một qu hương hon hảo hơn, tức l qu trời. V thế, Thin Cha khng ngại để họ gọi mnh l Thin Cha của họ, v Người đ dọn sẵn cho họ một thnh tr. Nhờ đức tin, khi bị thử lng, Abraham đ dng Isaac. ng hiến dng con một mnh, ng l người nhận lnh lời hứa, l người đ được phn bảo lời ny: "Chnh nơi Isaac m c một dng di mang tn ngươi". V ng nghĩ rằng Thin Cha c quyền lm cho kẻ chết sống lại, do đ, ng đ đn nhận con ng như một hnh ảnh.

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Lc 1, 69-70. 71-72. 73-75

Ðp: Chc tụng Cha l Thin Cha của Israel, v Cha đ viếng thăm v cứu chuộc dn Ngi (c. 68a).

Xướng: 1) Cha đ gầy dựng cho chng ti một uy quyền cứu độ, trong nh Ðavt l ti tớ Cha. Như Ngi đ phn qua miệng cc thnh nhn từ ngn xưa, l tin tri của Cha. - Ðp.

2) Ðể giải phng chng ti khỏi qun th, v khỏi tay những người ghen ght chng ti. Ðể tỏ lng từ bi với tổ tin chng ti, v nhớ lại lời thnh ước của Ngi. - Ðp.

3) Lời minh ước m Ngi tuyn thệ, với Abraham tổ phụ chng ti, rằng Ngi cho chng ti được khỏi sợ hi, sau khi thot khỏi tay qun th. Phục vụ Ngi trong thnh thiện v cng chnh, trước tn nhan Ngi, trọn đời sống chng ti. - Ðp.

 

* * *

 

Bi Ðọc I: (năm II) 2 Sm 12, 1-7a, 10-17

"Ti đ phạm tội đến Cha".

Trch sch Samuel quyển thứ hai.

Trong những ngy ấy, Cha sai Nathan đến cng Ðavt. ng đến v ni với Ðavt rằng: "Trong thnh kia c hai người, một người giu v một người ngho. Người giu c rất nhiều chin b, cn người ngho th khng c g, ngoi một con chin con m ng đ mua v nui dưỡng, n lớn ln trong nh ng cng với con ci ng, cng ăn một bnh, cng uống một chn v cng ngủ một giường với ng; ng kể n như con gi mnh. C một người khch đến thăm người giu ấy, ng ta khng muốn bắt chin b của mnh để dọn tiệc đi khch, nhưng lại bắt con chin của người ngho m dọn tiệc đi khch". Ðavt tức giận người đ lắm, v ni cng Nathan rằng: "Nhn danh Thin Cha hằng sống! Người lm như thế l đng chết. N phải bồi thường gấp bốn lần v đ hnh động bất nhn như thế!"

Nathan liền ni với Ðavt: "Ngi chnh l người đ. Cha l Thin Cha Israel phn rằng: Lưỡi gươm sẽ khng bao giờ rời khỏi dng di ngươi cho đến mun đời, v ngươi đ khinh dể Ta, đ cướp vợ của Uria người Hth lm vợ mnh. V thế Cha phn rằng: Từ gia đnh ngươi, Ta sẽ gy nn tai hoạ đổ trn đầu ngươi. Ngay trước mặt ngươi, Ta sẽ đem th thiếp của ngươi trao cho người khc, n sẽ ăn ở với chng ngay dưới nh sng mặt trời. Ngươi đ hnh động thầm ln, cn Ta, Ta sẽ lm việc đ trước mặt ton dn Israel v giữa thanh thin bạch nhật".

Ðavt ni cng Nathan rằng: "Ti đ phạm tội đến Cha". V Nathan ni cng Ðavt rằng: "Cha cũng đ tha tội cho ngi rồi, ngi sẽ khng phải chết. Nhưng v việc ny, ngi lm dịp cho qun th của Cha ni phạm thượng, nn đứa con của ngi sẽ chết". Rồi Nathan ra về.

V Cha ging hoạ trn đứa con của Ðavt do vợ của Uria sinh ra, nn n lm trọng bệnh. Ðavt khẩn cầu Cha cho đứa trẻ, ng ăn chay v lui về phng nằm dưới đất. Cc kỳ lo đến nh vua v ni xin vua chỗi dậy, nhưng vua khng chịu v khng dng bữa với họ.

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 50, 12-13. 14-15. 16-17.

Ðp: i lạy Cha, xin tạo cho con quả tim trong sạch (c. 12a).

Xướng: 1) i lạy Cha, xin tạo cho con quả tim trong sạch, v canh tn tinh thần cương nghị trong người con. Xin đừng loại con khỏi thin nhan Cha, chớ thu hồi Thnh Thần Cha ra khỏi con. - Ðp.

2) Xin ban lại cho con niềm vui ơn cứu độ, với tinh thần quảng đại, Cha đỡ nng con. Con sẽ dạy kẻ bất nhn đường nẻo Cha, v người tội lỗi sẽ trở về với Ngi. - Ðp.

3) Xin cứu gỡ con khỏi đền nợ mu, i lạy Cha l Cha cứu độ con, lưỡi con sẽ ca ngợi đức cng minh Cha. Lạy Cha, xin mở mi con, miệng con sẽ loan truyền lời ca khen. - Ðp.

 

* * *

 

Alleluia: Tv 118, 27

Alleluia, alleluia! - Xin Cha cho con hiểu đường lối những huấn lệnh của Cha, v con suy gẫm cc điều lạ lng của Cha. - Alleluia.

 

Phc m: Mc 4, 35-41

"Người l ai m cả gi lẫn biển cũng đều vng lệnh Người?"

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Marc.

Ngy ấy, khi chiều đến, Cha Gisu phn cng cc mn đệ rằng: "Chng ta hy sang bn kia biển hồ". Cc ng giải tn đm đng; v Người đang ở dưới thuyền, nn cc ng chở Người đi. Cũng c nhiều thuyền khc theo Người. Chợt c một cơn bo lớn v những lớp sng a vo thuyền đến nỗi sắp đầy nước. V Người th ở đng li dựa gối m ngủ. Cc ng đnh thức Người v ni: "Thưa Thầy, chng con chết mất m Thầy khng quan tm đến sao?" Chỗi dậy, Người đe gi v phn với biển rằng: "Hy im đi, hy lặng đi". Tức th gi ngừng biển lặng như tờ. Rồi Người ni với cc ng: "Sao cc con sợ hi thế? Cc con khng c đức tin ư?" Bấy giờ cc ng kinh hi v ni với nhau rằng: "Người l ai m cả gi lẫn biển cũng đều vng lệnh Người?"

Ð l lời Cha.

 

 

 

Thnh Lễ Minh Nin

(Cầu bnh an cho Năm Mới)

 

Bi Ðọc I: Gen 1,14-18

"Những vật sng hy trở thnh dấu chỉ thời gian, ngy v năm thng".

Bi trch sch Sng Thế.

Thin Cha cn phn: "Hy c những vật sng trn vm trời v hy phn chia ngy v đm, v trở thnh dấu chỉ thời gian, ngy v năm thng, để soi sng trn vm trời v gii sng mặt đất". V đ xảy ra như vậy. Thin Cha đ lm nn hai vầng sng lớn: Vầng sng lớn hơn lm chủ ban ngy, v vầng sng nhỏ hơn lm chủ ban đm. V Ngi cũng lm nn cc tinh t. Thin Cha đặt chng trn vm trời để soi sng trn mặt đất v lm chủ ngy đm, v phn chia nh sng với tối tăm. Thin Cha thấy tốt đẹp.

Ð l lời Cha.

- - - - - - - - - - - -

Hoặc: Num 6,22-27

"Họ sẽ ku cầu danh Ta trn con ci Israel v Ta sẽ chc lnh cho chng".

Bi trch sch Dn Số.

Cha phn cng Misen rằng: "Hy ni với Aaron v con ci n rằng: Cc ngươi hy chc lnh cho con ci Israel, hy ni với chng thế nầy: Xin Cha chc lnh cho con, v gn giữ con, xin Cha tỏ nhan thnh Cha cho con, v thương xt con. Xin Cha gh mặt lại cng con, v ban bằng yn cho con. Họ sẽ ku cầu danh Ta trn con ci Israel, v Ta sẽ chc lnh cho chng".

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 48, 2-3. 6-7. 8-10. 11. 17-18

Ðp: Phc cho những ai c tinh thần ngho kh, v Nước Trời l của họ. (Mt 5, 3)

Hoặc Ðp: Tin vn cc con hy tm kiếm Nước Thin Cha v sự cng chnh của Người. (Mt 6, 33a)

Xướng: 1) Hỡi cc dn, xin nghe lấy chuyện nầy, xin hy lắng tai, hết thảy những ai cư ngụ địa cầu, người phận nhỏ cũng như người quyền thế, kẻ giu sang cũng như kẻ cơ bần! - Ðp.

2) Tại sao ti phải kinh hi trong ngy tai họa, khi c tm qun th mưu hại bao bọc quanh ti? Bọn người nầy tin cậy vo ti sản, chng tự ho b c bạc vạn tiền mun? - Ðp.

3) Nhưng thực ra khng ai tự cứu được bản thn, cũng khng ai dng được ln Cha gi tiền chuộc mạng. Gi chuộc mạng qu đắt, khng bao giờ người ta c đủ, hầu mong sống mi đời đời, khng phải nhn coi sự chết. - Ðp.

4) Bởi lẽ người ta thấy chết cả những người khn, đứa dại đứa ngu cũng đều phải chết, để lại cho người khc ti sản của mnh. - Ðp.

5) Ðừng e ngại khi thấy ai giu c, khi thấy ti sản nh họ gia tăng; bởi lc lm chung, họ chẳng mang theo g hết, v ti sản cũng khng cng họ chui xuống nấm mồ. - Ðp.

- - - - - - - - - - - -

Hoặc: Tv 89, 2. 3-4. 5-6. 12-13. 14. 16

Ðp: Lạy Cha, xin Ngi củng cố sự nghiệp tay chng ti lm ra. (17c)

Xướng 1) i Thin Cha, trước khi ni non sinh đẻ, trước khi địa cầu v vũ trụ nở ra, tự thuở nầy qua thuở kia, vẫn c Ngi. - Ðp.

2) Thực ngn năm ở trước thin nhan, tựa hồ như ngy hm qua đ khuất, như một đm thức giấc cầm canh. Cha khiến con người trở về bụi đất, Ngi phn: "Hy trở về gốc, hỡi con người". - Ðp.

3) Cha khiến họ tri đi, họ như kẻ mơ mng buổi sng, họ như cy cỏ mọc xanh tươi. Ban sng cỏ nở hoa v xanh tốt, buổi chiều n bị xn đi v n ho kh. - Ðp.

4) Xin dạy chng ti biết đếm ngy giờ, để chng ti luyện được lng tr khn ngoan. Lạy Cha, xin trở lại, chớ cn để tới bao giờ? xin tỏ lng xt thương ti tớ của Ngi. - Ðp.

5) Xin cho chng ti sớm được no phỉ n tnh của Cha, để chng ti mừng rỡ hn hoan trọn đời sống chng ti. Xin cho cc bầy ti nhn thấy sự nghiệp của Cha, v cho con chu họ được thấy vinh quang Ngi. - Ðp.

 

Bi Ðọc II: 1Cor 7,29-31

"Bộ mặt thế gian nầy đang qua đi".

Bi trch thơ thứ nhất của Thnh Phaol Tng đồ gởi tn hữu Corint.

Anh em thn mến, ti ni cng anh em điều nầy l: Thời giờ vắn vỏi; cn c cch l những ai c vợ, hy như khng c: những ai than khc, hy ăn ở như khng khc; những ai hn hoan, hy ăn ở như khng hn hoan; những ai mua sắm, hy ăn ở như khng c g; những ai dng sự đời nầy, hy ăn ở như khng tận hưởng, v chưng bộ mặt thế gian nầy đang qua đi.

Ð l lời Cha

- - - - - - - - - - -

Hoặc: Jac 4,13b-15

"Anh em đu c biết ngy mai sẽ ra sao".

Bi trch thơ của Thnh Giacb Tng đồ.

Anh em thn mến, by giờ anh em ni: "Hm nay hoặc ngy mai chng ti sẽ đến một thnh nọ, rồi ở lại đ một năm m bun bn kiếm lời". Nhưng anh em đu c biết ngy mai sẽ ra sao. Bởi v đời sống anh em l ci g? L một cht hơi nước xuất hiện trong giy lt, rồi biến đi. Lẽ ra anh em phải ni rằng: "Nếu Cha muốn, v nếu chng ti cn sống, chng ti sẽ lm điều nầy điều kia".

Ð l lời Cha.

 

Alleluia v Cu Xướng Trước Phc m: Chron 29, 10. 11b

(Ma Chay: bỏ Alleluia)

Alleluia, alleluia! - Lạy Cha l Thin Cha Israel tổ phụ chng ti, Cha đng chc tụng; mọi tạo vật trn trời dưới đất đều l của Cha. - Alleluia.

Hoặc đọc: 

Alleluia, alleluia! - Trải qua mọi ngy, chng ti chc tụng Cha; v chng ti ca ngợi danh Cha tới mun đời. - Alleluia.

 

Phc m: Mt 11, 25-30

"Ta dịu hiền v khim nhường trong lng".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Matthu.

Khi ấy, Cha Gisu ln tiếng ni rằng: "Lạy Cha l Cha trời đất, con xưng tụng Cha, v Cha đ giấu khng cho những người hiền triết v khn ngoan biết những điều ấy, m lại mạc khải cho những kẻ b mọn. Vng, lạy Cha, v ý Cha muốn như vậy. Mọi sự đ được Cha Ta trao ph cho Ta. V khng ai biết Con trừ ra Cha; v cũng khng ai biết Cha trừ ra Con v kẻ Con muốn mạc khải cho. Tất cả hy đến với Ta, hỡi những ai kh nhọc v gnh nặng, Ta sẽ nng đỡ v bổ sức cho cc ngươi. Hy mang lấy ch của Ta v học cng Ta, v Ta dịu hiền v khim nhường trong lng, v tm hồn cc ngươi sẽ gặp được bnh an. V ch của Ta th m i v gnh của Ta th nhẹ nhng".

Ð l lời Cha.

- - - - - - - - - - - - - -

Hoặc: Ga 14, 23-27

"Thầy ban bnh an của Thầy cho cc con".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Gioan.

Khi ấy Cha Gisu phn cng cc mn đệ rằng: "Ai yu mến Thầy, th sẽ giữ lời Thầy, v Cha Thầy sẽ yu mến người ấy, v Chng Ta sẽ đến v ở trong người ấy. Kẻ khng yu mến Thầy, th khng giữ lời Thầy. Lời m cc con nghe, khng phải l của Thầy, nhưng l của Cha, Ðấng đ sai Thầy. Thầy đ ni với cc con những điều ny khi cn ở với cc con. Nhưng Ðấng Ph Trợ, l Thnh Thần, m Cha sẽ sai đến nhn danh Thầy, chnh người sẽ dạy cc con mọi điều, v sẽ nhắc nhở cho cc con tất cả những g Thầy đ ni với cc con. Thầy để lại bnh an cho cc con; Thầy ban bnh an của Thầy cho cc con. Thầy ban cho cc con khng như thế gian ban tặng. Lng cc con đừng xao xuyến v đừng sợ hi".

Ð l lời Cha.

- - - - - - - - - - - - - -

Hoặc: Ga 20,19-23

"Bnh an cho cc con".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Gioan.

Vo buổi chiều ngy thứ nhất trong tuần, những cửa nh cc mn đệ họp đều đng kn, v sợ người Do thi, Cha Gisu hiện đến, đứng giữa cc ng v ni rằng: "Bnh an cho cc con!" Khi ni điều đ, Người cho cc ng xem tay v cạnh sườn Người. Bấy giờ cc mn đệ vui mừng v xem thấy Cha. Cha Gisu lại phn bảo cc ng rằng: "Bnh an cho cc con! Như Cha đ sai Thầy, Thầy cũng sai cc con". Ni thế rồi, Người thổi hơi v phn bảo cc ng: "Cc con hy nhận lấy Thnh Thần. Cc con tha tội ai, th tội người ấy được tha. Cc con cầm tội ai, th tội người ấy bị cầm lại".

Ð l lời Cha.

- - - - - - - - - - - - - -

Hoặc: Mt 6,25-34

"Cc con chớ y ny lo lắng về ngy mai".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Matthu.

Khi ấy, Cha Gisu phn cng cc mn đệ rằng: "Thầy bảo cc con. Chớ y ny lo lắng cho mạng sống mnh: lấy g ăn; hay cho thn xc cc con: lấy g m mặc. No mạng sống khng hơn của ăn, v thn xc khng hơn o mặc sao? Hy nhn xem chim trời, chng khng gieo, khng gặt, khng thu vo lẫm, thế m Cha cc con trn trời vẫn nui chng. No cc con khng hơn chng sao? No c ai trong cc con lo lắng y ny m c thể lm cho mnh cao thm một gang được ư? Cn về o mặc, cc con lo lắng lm g? Hy ngắm xem hoa huệ ngoi đồng coi chng mọc ln thế no? Chng khng lm lụng, khng canh cửi. Nhưng Thầy ni với cc con rằng: Ngay cả Salomon trong tất cả vinh quang của ng, cũng khng phục sức được bằng một trong những đa hoa đ. Vậy nếu hoa cỏ đồng nội, nay cn, mai bị nm vo l lửa, m cn được Thin Cha mặc cho như thế, huống chi l cc con, hỡi những kẻ km lng tin? Vậy cc con chớ y ny lo lắng m ni rằng: "Chng ta sẽ ăn g, uống g, hoặc sẽ lấy g m mặc?" V chưng, dn ngoại tm kiếm những điều đ. Nhưng cha cc con biết r cc con cần đến những điều đ. Tin vn cc con hy tm kiếm nước Thin Cha v sự cng chnh của Người, cn cc điều đ Người sẽ ban thm cho cc con. Vậy cc con chớ y ny lo lắng về ngy mai, v ngy mai sẽ lo cho ngy mai. Ngy no c sự khốn khổ của ngy ấy".

Ð l lời Cha.

 

 

 

Trang ch