Cha Nhật 3 Thường Nin Năm A

 

 

Bi Ðọc I: Is 9, 1-4 (Hr 8, 23b - 9, 3)

"Tại Galila cc dn tộc v dn chng thấy một nh sng vĩ đại".

Trch sch Tin tri Isaia.

Lc đầu, đất Giabulon v Nephthali rất hn hạ, trong tương lai dần dần trở thnh đường biển, bn kia sng Giođan trở thnh Galila cc dn tộc. Dn chng đi trong tối tăm đ thấy một nh sng vĩ đại, v một nh sng đ chiếu soi trn dn ở vng bng sự chết. Người đ gia tăng dn số, đ ban một nguồn vui lớn; thin hạ hn hoan trước mặt Người, như hn hoan khi được ma, nhảy mừng như khi phn chia chiến lợi phẩm. V ch đ đ trn họ, đn ngang nằm trn vai họ, v gậy của kẻ lạm thu họ, Người đ bẻ gẫy tất cả như trong ngy Mađian.

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 26, 1. 4. 13-14

Ðp: Cha l sự sng v l Ðấng cứu độ ti (c. 1a).

Xướng: 1) Cha l sự sng, l Ðấng cứu độ; ti sợ chi ai? Cha l Ðấng ph trợ đời ti, ti sợ g ai? - Ðp.

2) C một điều ti xin Cha, một điều ti kiếm tm, đ l ti được cư ngụ trong nh Cha suốt đời ti, hầu vui hưởng sự m đềm của Cha, v chim ngưỡng thnh điện của Người. - Ðp.

3) Ti tin rằng ti sẽ được nhn xem những ơn lnh của Cha trong ci nhn sinh. Hy chờ đợi Cha, hy sống can trường, hy phấn khởi tm hồn v chờ đợi Cha. - Ðp.

 

Bi Ðọc II: 1 Cr 1, 10-13. 17

"Tất cả anh em hy đồng tm hợp ý với nhau, v giữa anh em, đừng c chia rẽ".

Trch thư thứ nhất của Thnh Phaol Tng đồ gửi tn hữu Crint.

Anh em thn mến, nhn danh Ðức Gisu Kit, Cha chng ta, ti xin anh em tất cả hy đồng tm hiệp ý với nhau, giữa anh em đừng c chia rẽ; hy đon kết chặt chẽ trong cng một thần kh v cng một tm tnh. Anh em thn mến, ti đ được cc người nh Khlo cho hay rằng: giữa anh em đang c những sự bất đồng. Ti c ý ni điều ny, l mỗi người trong anh em ni: "Ti, ti thuộc về Phaol; - "Ti về phe Apoll"; - "Cn ti, ti về phe Kpha"; - "V ti thuộc về phe Cha Kit". Cha Kit bị phn chia rồi sao? C phải Phaol đ chịu đng đinh v anh em đu? Hay l nhn danh Phaol m anh em chịu php rửa? Ðức Kit khng sai ti đi rửa tội, m l đi rao giảng Tin Mừng, khng phải bằng lời ni khn kho, kẻo thập gi của Ðức Kit ra hư khng.

Ð l lời Cha.

 

Alleluia: Mt 4, 23

Alleluia, alleluia! - Cha Gisu rao giảng Tin Mừng nước Trời, v chữa lnh mọi bệnh hoạn tật nguyền trong dn. - Alleluia.

 

Phc m: Mt 4, 12-23 (bi di)

"Người vo Capharnaum để ứng nghiệm lời tin tri Isaia đ tin bo".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Matthu.

Khi ấy, nghe tin Gioan bị nộp, Cha Gisu lui về Galila. Người rời bỏ thnh Nadart, đến ở miền duyn hải, thnh Capharnaum, gip ranh đất Giabulon v Nepthali, để ứng nghiệm lời đ phn bởi miệng tin tri Isaia rằng: "Hỡi đất Giabulon v đất Nepthali, đường dọc theo biển, bn kia sng Giođan, Galila của ngoại bang! Dn ngồi trong tối tăm đ thấy nh sng huy hong; nh sng đ xuất hiện cho người ngồi trong bng sự chết".

Từ bấy giờ, Cha Gisu bắt đầu rao giảng v ni: "Hy hối cải, v nước trời đ gần đến!"

Nhn lc Cha Gisu đi dọc theo bờ biển Galila, Người thấy hai anh em l Simon, cũng gọi l Phr, v Anr, em ng, cả hai đang thả lưới dưới biển, v hai ng l ngư phủ. Người bảo hai ng rằng: "Cc ngươi hy theo Ta, Ta sẽ lm cho cc ngươi trở thnh những ngư phủ lưới người ta". Lập tức hai ng bỏ lưới đ m theo Người. Ði xa hơn một đỗi, Người lại thấy hai anh em khc l Giacb con ng Gibđ, v Gioan em ng đang v lưới trong thuyền với cha l Gibđ. Người cũng gọi hai ng. Lập tức hai ng bỏ lưới v cha mnh m đi theo Người.

V Cha Gisu đi rảo quanh khắp xứ Galila, dạy dỗ trong cc hội đường của họ, rao giảng tin mừng nước trời, chữa lnh mọi bệnh hoạn tật nguyền trong dn.

Ð l lời Cha.

 

Hoặc đọc bi vắn ny: Mt 4, 12-17

"Người vo Capharnaum để ứng nghiệm lời tin tri Isaia đ tin bo".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Matthu.

Khi ấy, nghe tin Gioan bị nộp, Cha Gisu lui về Galila. Người rời bỏ thnh Nadart, đến ở miền duyn hải thnh Capharnaum, gip ranh đất Giabulon v Nepthali, để ứng nghiệm lời đ phn bởi miệng tin tri Isaia rằng: "Hỡi đất Giabulon v đất Nepthali, đường dọc theo biển, bn kia sng Giođan, Galila của ngoại bang! Dn ngồi trong tối tăm, đ thấy nh sng huy hong, nh sng đ xuất hiện cho người ngồi trong bng sự chết". Từ bấy giờ, Cha Gisu bắt đầu rao giảng v ni: "Hy hối cải, v nước trời đ gần đến".

Ð l lời Cha.

 

 

 

Trang ch