Thứ Su sau Cha Nhật V Ma Chay

 

Bi Ðọc I: Gr 20, 10-13

"Cha ở cng ti như người lnh chiến hng dũng".

Trch sch Tin tri Girmia.

Ti đ nghe nhiều người tho mạ v chế nhạo rằng: "Người ny gieo khủng bố khắp nơi. Chng ta hy tố co n, chng ta hy tố co n". Tất cả bạn hữu ti rnh ti vấp ng m ni rằng: "Ước g n bị lừa dối để chng ta thắng n v sẽ trả th n". Nhưng Cha ở cng ti như người lnh chiến hng dũng; v thế, những kẻ bắt bớ ti sẽ ng quỵ v kiệt sức. Chng sẽ thất bại bẽ bng, chuốc lấy sự hổ nhục mun đời, khng bao giờ qun được.

Cn Cha, lạy Cha cc đạo binh, Ðấng xt xử người cng chnh, thấu suốt tm can, lạy Cha, ước g con sẽ được thấy Cha trả th chng cho con, v con đ tỏ by cng việc con cho Cha.

Hy ht mừng Cha, hy ca tụng Cha, v Người đ cứu thot mạng sống người bất hạnh khỏi tay kẻ dữ.

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 17, 2-3a. 3bc-4. 5-6. 7

Ðp: Trong cơn đại hoạ, ti đ cầu khẩn Cha, ti đ ku xin Thin Cha của ti (x.c. 7).

Xướng: 1) Lạy Cha l dũng lực con, con yu mến Cha, lạy Cha l Tảng Ð, chiến luỹ, cứu tinh. - Ðp.

2) Lạy Cha l Thin Cha, l sơn động chỗ con nương mnh, l khin thuẫn, l uy quyền cứu độ, l sức hộ ph con. Con xướng ca khen ngợi cầu cứu Cha, v con sẽ được cứu thot khỏi tay qun th. - Ðp.

3) Sng tử thần đ bao bọc thn con, v thc nước n dịch lm con kinh hi. Thừng cho địa ngục đ quấn lấy con, lưới tử thần đ chụp bắt con rồi. - Ðp.

4) Trong cơn đại hoạ, ti đ cầu khẩn Cha, ti đ ku xin Thin Cha của ti; từ nơi thnh đi, Ngi nghe r tiếng, v tiếng ti ku thấu đến tai Ngi. - Ðp.

 

Cu Xướng Trước Phc m: Ed 33, 11

Cha phn: "Ta khng muốn kẻ gian c phải chết, nhưng muốn n ăn năn sm hối v được sống".

 

Phc m: Ga 10, 31-42

"Họ tm bắt Người, nhưng Người thot khỏi tay họ".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Gioan.

Khi ấy, người Do-thi lượm đ để nm Cha Gisu. Người ln tiếng hỏi rằng: "Ta đ cho cc ngươi thấy nhiều việc tốt lnh bởi Cha Ta. Vậy v việc no m cc ngươi muốn nm đ Ta?"

Người Do-thi trả lời: "Chng ti muốn nm đ ng khng phải v việc lnh, nhưng v một lời lộng ngn, bởi v ng chỉ l người m lại tự cho mnh l Thin Cha".

Cha Gisu đp lại: "No trong sch luật của cc ngươi khng c chp cu ny: "Ta đ ni: cc ngươi l thần"? Vậy nếu sch luật gọi những kẻ được nghe lời Cha l thần, m Kinh Thnh khng thể huỷ diệt được, th tại sao cc ngươi ni với Ðấng đ được Cha Cha thnh ho v sai đến trong trần gian rằng "ng ni lộng ngn", v Ta đ ni Ta l Con Thin Cha? Nếu Ta khng lm những việc của Cha Ta, th cc ngươi đừng tin Ta. Nhưng nếu Ta lm những việc đ, th dầu cc ngươi khng muốn tin Ta, cũng hy tin vo cc việc đ, để cc ngươi biết v tin rằng: Cha ở trong Ta, v Ta ở trong Cha".

Bởi đ họ tm cch bắt Người, nhưng Người thot khỏi tay họ. Người lại qua bn kia sng Giođan, nơi trước kia Gioan đ lm php rửa. V Người ở lại đ. C nhiều kẻ đến cng Người. Họ ni: "Gioan đ khng lm một php lạ no. Nhưng mọi điều Gioan ni về người ny đều đng cả". V c nhiều kẻ tin Người.

Ð l lời Cha.

 

 

 

Trang ch