Thứ Năm sau Cha Nhật V Ma Chay

 

Bi Ðọc I: St 17, 3-9

"Ngươi sẽ lm tổ phụ nhiều dn tộc".

Trch sch Sng Thế.

Trong ngy ấy, Abram sấp mnh xuống đất v Thin Cha phn cng ng rằng: "Ny Ta đy, Ta giao ước với ngươi, ngươi sẽ lm tổ phụ nhiều dn tộc. Thin hạ sẽ khng cn gọi ngươi l Abram nữa, nhưng sẽ gọi l Abraham, v Ta đặt ngươi lm tổ phụ nhiều dn tộc. Ta sẽ ban cho ngươi con chu đng đc. Ta sẽ đặt ngươi lm tổ phụ nhiều dn tộc, v nhiều vua cha xuất thn từ ngươi. Ta sẽ thiết lập giao ước vĩnh viễn giữa Ta với ngươi cng con chu ngươi từ thế hệ ny qua thế hệ khc, để Ta trở nn Thin Cha của ngươi v của dng di ngươi. Ta sẽ ban cho ngươi v dng di ngươi đất m ngươi cư ngụ, sẽ cho ngươi lm chủ vĩnh viễn ton ci đất Canaan v Ta sẽ l Cha của chng".

Cha lại phn cng Abraham rằng: "Phần ngươi v dng di ngươi, từ đời nọ sang đời kia, hy giữ lời giao ước của Ta".

Ð l lời Cha.

 

Ðp Ca: Tv 104, 4-5. 6-7. 8-9

Ðp: Tới mun đời Cha vẫn nhớ lời minh ước (c. 8a).

Xướng: 1) Hy coi trọng Cha v quyền năng của Cha, hy tm kiếm thin nhan Cha lun lun. Hy nhớ lại những điều kỳ diệu Cha đ lm, những php lạ v những điều Ngi phn quyết. - Ðp.

2) Hỡi miu duệ Abraham l ti tớ của Ngi, hỡi con chu Giacp, những kẻ được Ngi kn chọn, chnh Cha l Thin Cha chng ta, quyền cai trị của Ngi bao trm khắp cả địa cầu. - Ðp.

3) Tới mun đời Ngi vẫn nhớ lời minh ước, lời hứa m Ngi đ an bi tới mun thế hệ, lời minh ước Ngi đ ký cng Abraham, lời thề hứa Ngi đ thề với Isaac. - Ðp.

 

Cu Xướng Trước Phc m: Am 5, 14

Cc ngươi hy tm điều lnh, chớ đừng tm điều dữ, để cc ngươi được sống v Cha sẽ ở cng cc ngươi.

 

Phc m: Ga 8, 51-59

"Cha cc ngươi l Abraham đ hn hoan v nghĩ sẽ được thấy ngy của Ta".

Tin Mừng Cha Gisu Kit theo Thnh Gioan.

Khi ấy, Cha Gisu ni với người Do-thi rằng: "Quả thật, quả thật, Ta bảo cc ngươi: Nếu ai giữ lời Ta, th mun đời sẽ khng phải chết". Người Do-thi lại ni: "By giờ th chng ti biết r ng bị quỷ m. Abraham đ chết v cc tin tri cũng vậy, thế m ng lại ni: "Ai giữ lời Ta, th khng bao giờ phải chết". Chẳng lẽ ng lại lớn hơn cha chng ti l Abraham sao? Ngi đ chết, cc tin tri cũng đ chết. ng cho mnh l ai?"

Cha Gisu trả lời: "Nếu Ta tự tn vinh chnh mnh, th vinh quang của Ta sẽ khng gi trị g. Chnh Cha Ta tn vinh Ta. Người l chnh Ðấng cc ngươi xưng l Thin Cha của cc ngươi. Vậy m cc ngươi khng biết Người. Cn Ta, Ta biết Người. Nếu Ta ni Ta khng biết Người, th Ta cũng ni dối như cc ngươi. Nhưng Ta biết Người, v Ta giữ lời Người. Cha cc ngươi l Abraham đ hn hoan, v nghĩ sẽ được thấy ngy của Ta. ng đ thấy v đ vui mừng".

Người Do-thi liền ni: "ng chưa được năm mươi tuổi m đ trng thấy Abraham rồi sao?" Cha Gisu trả lời: "Quả thật, quả thật, Ta ni với cc ngươi: Khi Abraham chưa sinh ra, th Ta đ c rồi".

Bấy giờ họ lượm đ nm Ngi, nhưng Cha Gisu ẩn mnh đi ra khỏi đền thờ.

Ð l lời Cha.

 

 

 

Trang ch