14/06/2021 09:30

Khối phục vụ

Theo “Chỉ Nam Giáo phận Thái Bình năm 2010”, khối ngành Phục Vụ được thành lập để phục vụ giáo xứ và giáo phận trong các lĩnh vực tông đồ như: truyền giáo, bác ái xã hội, gia đình, y tế, trường học, văn nghệ, âm nhạc, thể thao, phim ảnh, nghệ thuật đạo đời… cách riêng về mặt tinh thần và đạo đức.

 

Ngày hội các Ban Trống - Kèn toàn Giáo phận
Trải dài theo dòng lịch sử các giáo xứ, khối Phục Vụ được hình thành từ rất sớm, gồm: ban trống, ban trắc, ban kèn... Các ban này được thành lập để cổ võ đời sống đức tin nơi các giáo xứ qua việc phục vụ các ngày đại lễ, rước kiệu và hiếu hỷ. Trong số đó, ban kèn phát triển mạnh hơn nhờ vào sự phong phú và đa dạng của nó.
Tính tới thời điểm hiện tại, hầu hết các giáo xứ trong Giáo phận đều có các đoàn kèn phục vụ. Nhiều giáo xứ lớn có tới 2 hoặc 3 ban kèn, ban trống như: Trung Đồng, Bác Trạch, Thượng Phúc, Cam Châu, Phương Xá, Hoàng Xá, Bồng Tiên...
Năm 2000, một số giáo xứ trong giáo phận mở thêm các nhà thuốc do có sự hiện diện trở lại của các dòng tu. Các tổ chức từ thiện bác ái do các Dòng tu phụ trách cũng dần được hình thành và phục vụ ở một số giáo xứ trong giáo phận.
Kể từ khi chính thức về coi sóc giáo phận, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ đã sớm ổn định lại khối ngành Phục Vụ, nhằm hướng tới xây dựng khối này thành một tổ chức thống nhất trong toàn giáo phận. Khởi đầu cho chương trình này, Đức cha đã trao cho cha Tôma Đoàn Xuân Thỏa đặc trách khối Phục Vụ. Ngài đã liên kết các hội kèn trống với nhau, tập dợt và diễn chung tại ngày khai mạc và bế mạc năm thánh của Giáo Hội Việt Nam.
Lễ Khai Mạc Năm Thánh của Giáo Hội Việt Nam năm 2010