14/06/2021 09:30

Khối Ơn Gọi

Ngay từ khi tách ra khỏi Giáo phận mẹ Bùi Chu (1936), các Đấng bậc tiền bối Giáo phận Thái Bình đã chú trọng tới việc vun trồng ơn gọi. Mặc dù với bối cảnh khó khăn của thời cuộc, các ngài vẫn cổ võ, tuyển chọn và hướng dẫn các thanh thiếu niên có ý thức ngay lành dâng mình cho Chúa để làm linh mục và tu sỹ. Vì vậy, trong thời gian này, giáo phận vẫn đào tạo được hàng ngũ linh mục bản xứ tuy không nhiều, nhưng có trình độ và đạo đức để cộng tác với Đức giám mục coi sóc các giáo xứ và ươm mầm ơn gọi.

 

Thành viên trong Khối Ơn Gọi của Giáo phận
 
Năm 1990, trong chức vụ Giám mục chính toà Thái Bình, Đức cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Sang lần đầu tiên thành lập ban ơn gọi giáo phận và gửi các tu sinh vào Sài Gòn, mở các khoá dự tu tiền chủng viện. Bên cạnh đó, ngài cũng gửi một số cha đã thụ phong trước đây đi học hàm thụ tại Đại chủng viện Hà Nội để hợp thức hoá. Cũng từ đây, con số các ứng viên linh mục được tuyển chọn gửi học tại Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội ngày càng gia tăng.
Hiện nay, sau khi đã hoàn thành xong cuốn “Chỉ nam giáo phận Thái Bình, năm 2010”, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ ổn định lại ban ơn gọi giáo phận, trong đó cơ cấu tổ chức được trao cho Ban giám đốc Chủng viện Mỹ Đức. Nhiệm vụ của Ban ơn gọi là đưa ra những đường hướng cụ thể trong việc cổ võ, vun trồng ơn gọi linh mục và tu sỹ trong giáo phận; tuyển chọn, tổ chức và điều hành việc đào tạo tu sinh; thẩm định ơn gọi của từng người hàng năm theo ba lời khuyên Phúc Âm: khiết tịnh, nghèo khó, vâng lời và bốn chiều kích: nhân bản, thiêng liêng, trí thức và mục vụ theo tông huấn Pastores Dabo Vobis; giới thiệu ứng viên vào chủng viện cũng như các học viện tương đương; giới thiệu ứng viên vào các hội Dòng và Tu đoàn tông đồ; lên chương trình, kế hoạch đào tạo đầy đủ cho từng giai đoạn: tìm hiểu ơn gọi, dự tu, tu sinh và chủng sinh.
Sau gần 2 năm đổi mới và đào tạo tại giáo phận (2009 – 2011), số các tu sinh đã hoàn thành khoá tiền chủng viện lên tới 47 thầy, trong đó một số thầy được tuyển gửi học tại Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội, những thầy còn lại sẽ chuyển lên học tại chủng viện Mỹ Đức hay giới thiệu vào các dòng tu khác.
Tính cho tới thời điểm hè năm 2011, Giáo phận Thái Bình có 104 chủng sinh, trong đó tỉ lệ các thầy trên 40 tuổi chiếm 22,5%, các chủng sinh gửi đào tạo tại Đại chủng viện thánh Giuse Hà Nội là 38 thầy.
Với ơn trợ giúp của Thánh Tâm Chúa, ơn gọi trong giáo phận Thái Bình tiếp tục được ươm mầm trong các giáo xứ và triển nở, mở ra một tương lai tươi sáng cho giáo phận Thái Bình trong sứ vụ truyền giảng Tin Mừng của Chúa Kitô.
Chủng sinh Giáo phận Thái Bình năm 2011