14/06/2021 09:30

Khối Giáo Lý

Tổ chức mục vụ huấn giáo được coi là việc ưu tiên của Giám mục, nên phong trào học hỏi giáo lý trong giáo phận được đặc biệt coi trọng. Trong những năm 1980 và 1990, do số lượng các thầy và giáo lý viên còn hạn chế, nên các giáo xứ và giáo họ đã chú tâm vào phong trào học kinh bản hỏi và những kinh cần.

 

Thi Chung Kết Giáo lý Kinh Thánh của Giáo phận năm 2007
Sau khi đã ổn định chương trình mục vụ giáo phận, năm 1996, Đức cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Sang đã phổ biến chương trình học hỏi giáo lý chung Giáo Hội Công Giáo và tổ chức thi trong các giáo xứ và cấp giáo phận. Thông qua những dịp thi này, giáo phận đã tuyển chọn được một đội ngũ giáo lý viên nhiệt thành và có trình độ phục vụ giáo xứ. Nhiều người trong số họ được mời đứng lớp ở những giáo xứ khác.
Sau đó, phong trào học giáo lý hôn nhân bắt đầu nở rộ ở nhiều giáo xứ trong giáo phận và nhanh chóng lan tỏa đến các giáo họ hẻo lánh. Đa số các khóa giáo lý hôn nhân trong toàn giáo phận đều tổ chức vào dịp hè, do nhân sự giảng viên còn phụ thuộc vào các chủng sinh.
Hiện nay, khi đã hoàn thiện “Cuốn chỉ nam giáo phận năm 2010”, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ tiếp tục đẩy mạnh chương trình giáo lý và củng cố lại Ban giáo lý giáo phận. Ngoài cơ cấu tổ chức chung, Ban giáo lý cấp giáo phận còn có các tiểu ban như: Khai tâm và Rước lễ lần đầu, Thêm sức và Bao đồng, Hôn nhân và gia đình, Tân tòng và truyền giáo, Đào tạo giáo lý viên. Mỗi tiểu ban trên đều có một linh mục đặc trách.
Giáo phận vẫn duy trì tổ chức giao lưu, học hỏi giáo lý vào các dịp hè cho thanh thiếu niên, giới trẻ và sinh viên. Để tiếp tục duy trì và phát triển khối giáo lý trong giáo phận, Ban thường vụ họp mỗi tháng một lần để lên kế hoạch chương trình huấn giáo. Ban giáo lý giáo phận đã tổ chức các khóa thường huấn giáo lí viên tại các giáo hạt vào kì nghỉ hè, riêng hạt Kiến Xương và Đông Hưng vẫn tổ chức thường huấn giáo lí viên hàng tháng. Tuy nhiên, độ tuổi trung bình của giáo lí viên trong toàn giáo phận còn khá cao, trong khi nguồn nhân sự tuyển vào còn ở mức khiên tốn. Trước thực trạng đó, Ban giáo lí giáo phận và các cha quản xứ đang nỗ lực hoàn thành dự án tuyển và đào tạo đội ngũ giáo lí viên trẻ, nhiệt thành và năng động để góp phần thúc đẩy sự thăng tiến của sứ vụ truyền giáo và tái truyền giáo của giáo phận.
 
Đội tuyển Giáo Lý GPTB đạt Giải Nhất tại cuộc thi Giáo lý ĐHGT Giáo tỉnh Hà Nội năm 2007