14/06/2021 09:30

Khối Đoàn thể

Là một giáo phận có truyền thống nuôi dưỡng đức tin bằng đời sống đạo đức bình dân, nên các đoàn hội trong giáo phận Thái Bình được hình thành và phát triển khá sớm. Ngay từ những năm đầu khi thành lập giáo phận, những người lớn tuổi được khuyến khích tham gia Hội dòng Ba, tiền thân của Huynh đoàn giáo dân Đaminh giáo phận. Họ đã duy trì các giờ kinh nguyện hàng ngày, nhất là khi không có thánh lễ. Sau đó là sự hình thành của các hội đoàn: Hiền mẫu, Gia trưởng, Trung binh và Nghĩa binh Thánh Thể. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian từ 1945 đến 1989, sự liên kết của các hội đoàn trên mới chỉ dừng ở cấp giáo xứ, giáo họ.

 

Ngày gặp mặt các Doanh Nhân Công Giáo của Giáo phận

Sau khi được bổ nhiệm làm giám mục chính tòa Thái Bình, Đức cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Sang đã củng cố các hội đoàn và thành lập hội Giới trẻ, đổi hội Nghĩa binh thành hội Thiếu nhi Thánh Thể. Từ đó, các hội đoàn được tổ chức quy mô và liên kết chặt chẽ trong toàn giáo phận.
Hiện nay, trước nhu cầu mục vụ cấp bách là phục vụ các Kitô hữu và mọi người, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ đã tổ chức lại khối Đoàn thể: Giới trẻ và sinh viên học sinh, gia đình, di dân, công nhân lao động, doanh nhân, gia đình trẻ và các hội đạo đức (Huynh đoàn giáo dân Đaminh, Gia trưởng, Hiền mẫu, Têrêsa, Maria Lêgiô, Hội cầu nguyện, Hội khấn...). Mỗi hội đoàn đều có một linh mục đặc trách, có tôn chỉ hoạt động riêng, tổ chức mừng lễ bổn mạng và thường huấn hàng năm theo cấp giáo phận.
Giáo phận cũng khuyến khích việc đoàn thể hóa giáo dân. Theo đó, mỗi người nên tham gia vào một đoàn thể thích hợp trong giáo xứ để cùng giúp nhau thăng tiến, sống hiệp thông trong tình huynh đệ.
Nhìn chung, sự đổi mới và phát triển của các hội đoàn trong giáo phận đang góp phần làm tươi mới sứ vụ truyền giáo và tái truyền giáo tại Thái Bình.
Ngày gặp mặt anh chị em di dân gốc Thái Bình tại miền Nam (năm 2011)
 Ngày gặp mặt Giáo lý viên, Tình Nguyện Viên, Giới trẻ và Sinh viên toàn Giáo phận (2011)