10/11/2021 08:57

Họp mặt và bầu Ban HĐMVGX cấp Giáo phận Thái Bình

Nhằm nâng cao vai trò của Ban Hội đồng Mục vụ Giáo xứ (HĐMVGX) cấp Giáo phận và cũng để nâng cào tình thần hiệp thông, đối thoại, cộng tác, trách nhiệm của những người đại diện giáo xứ - giáo họ nói riêng, mọi thành phần dân Chúa trong toàn Giáo Phận nói chung, sáng thứ Ba, ngày 09/11/2021, Đức Cha Phê-rô, chủ chăn của Giáo Phận Thái Bình, đã quy tụ hơn 35 quý tân chức thuộc các Ban HĐMVGX cấp Giáo hạt về Đại Chủng viện Thánh Tâm Thái Bình để bầu Ban HĐMVGX cấp Giáo phận.

Phần tiếp đón nồng hậu, gần gũi do cha Giu-se Trần Xuân Chiêu, Giám đốc Công trình xây dựng Đại Chủng Viện Thánh Tâm Thái Bình, Trưởng ban Hội đồng Mục vụ Giáo Phận, phụ trách, cùng với sự cộng tác của các thầy Chủng sinh Mãn trường. Các quý chức Hội đồng Mục vụ được hướng dẫn bảng tên, phát tài liệu và thăm quan công trình Đại Chủng viện đang xây dựng.

Đúng 9g00, Đức Cha Phê-rô cùng với quý cha trong Ban Điều phối HĐMV Giáo Phận đã khởi sự thánh hóa ngày họp mặt, xin ơn Chúa Thánh Thần soi sáng hướng dẫn để tất cả đi theo đường lối của Ngài.

Các thành phần tham dự gồm: Đức cha Phê-rô, chủ chăn Giáo phận Thái Bình, chủ tọa ngày họp mặt; cha Giu-se Trần Xuân Chiêu, Giám đốc Công trình xây dựng Đại Chủng Viện – Đặc trách Ban HĐMVGX cấp Giáo phận; cha Gio-an Chu Văn Yên, Chánh Văn phòng Tòa Giám mục; cha Giu-se Trịnh Tiến Thành, Giám đốc Nhà chung - Chánh xứ Nhà thờ Chính tòa Thái Bình; và 35 quý viên chức của HĐMVGX cấp Giáo hạt trong toàn Giáo phận.

Cuộc gặp gỡ này không chỉ bầu ra Ban HĐMVGX cấp Giáo phận, mà còn để mọi thành viên Ban HĐMVGX trong Giáo phận cùng quan tâm và thao thức với những ưu tư của Giáo phận cho việc xây dựng, phát triển Giáo phận, cách riêng là công trình Đại Chủng viện Thánh Tâm Thái Bình đang trong giai đoạn hoàn thiện.

Đức Cha Phê-rô bày tỏ niềm vui mừng trong ngày họp mặt bầu cử này. Đồng thời, Ngài đã đưa ra những định hướng hoạt động mục vụ cho Ban HĐMVGX cấp Giáo Phận. Đặc biệt, Ngài còn trực tiếp điều hành cuộc bầu cử Ban HĐMVGX cấp Giáo phận này. Ngài đề nghị mỗi người trong tay với những tấm phiếu của mình cần sáng suốt lựa chọn và bầu ra những người có năng lực, uy tín, làm việc hiệu quả nhất cho Giáo phận.

Sau hơn một tiếng đồng hồ làm việc miệt mài của mọi thành phần tham dự, với tinh thần tự do và trách nhiệm trước những tấm phiếu của mình, các cử tri đã bầu ra được những người đại diện cho HĐMVGX Cấp Giáo phận niên khóa 2021 -2025 như sau:

1.     Chủ tịch: Ông Đa-minh Lê Xuân Doãn, Giáo xứ Chính Tòa, Giáo hạt Thành phố

2.     Phó Nội vụ: Ông Vin-sơn Phạm Văn Thiêm, Giáo xứ Trung Đồng, Giáo hạt Nam Tiền Hải

3.     Phó Ngoại vụ: Ông Giu-se Phạm Long Khánh, Giáo xứ Ngọc Đồng, Giáo hạt Tây Hưng Yên

4.     Thư Ký: Ông Mi-ca-e Vũ Văn Điều, Giáo xứ Cao Xá, Giáo hạt Đông Hưng Yên

5.     Thủ Quỹ: Ông Giê-rô-ni-mô Phạm Văn Điển, Giáo xứ Bác Trạch, Giáo hạt Bắc Tiền Hải.

Sau khi công bố kết quả bầu cử, Đức Cha Phê-rô chúc mừng các quý chức đã được trúng cử trong niên khóa mới này. Ngài nêu lên những ưu tư, thao thức và cả những kế hoạch, chương trình, định hướng cho thời gian tới nhằm mang lại hiệu quả và ích lợi cho Giáo phận. Ngài ước mong mỗi quý chức trong HĐMVGX Cấp Giáo phận, nhờ ơn Chúa Thánh Thần thúc đẩy, luôn có những sáng kiến mới, mang trong mình những tâm tình của Chúa Giê-su, để có thể hoàn thành tốt nhất công việc Chúa trao ban cho mình.

Cuối cùng, ông Chủ tịch Ban HĐMVGX Cấp Giáo phận đại diện cám ơn Đức cha, quý cha và quý chức đã ủng hộ tín nhiệm những thành viên trong Ban Hội Đồng khóa mới. Ông cũng xin Đức cha, quý cha và quý viên chức ủng hộ và hướng dẫn, để các thành viên có thể chu toàn tốt nhất nhiệm vụ được giao phó.

Buổi bầu cử kết thúc lúc 11g15. Mọi người cùng chia sẻ niềm vui trong bữa cơm huynh đệ tại Đại Chủng viện.

Xem hình

VPXDDCV