Cáo phó

Cáo phó: Ông cố Gio-an Bao-ti-xi-ta Nguyễn Văn Điện

Ông cố Gio-an Bao-ti-xi-ta Nguyễn Văn Điện, thân phụ nữ tu Ma-ri-a Nguyễn Thị Nhiễu - dòng nữ Đa-minh Thái Bình, sinh ngày 05 tháng 6 năm 1943 tại Giáo họ Kiều La, Giáo xứ Mỹ Đình (Duyên Hải, Hưng Hà, Thái Bình) đã được Chúa gọi về hồi 16 giờ 40, ngày 20 tháng 9 năm 2021; hưởng thọ 78 tuổi.Cáo phó: Ông cố Đa-minh Hoàng Văn Hạnh

Ông cố Đa-minh Hoàng Văn Hạnh, thân phụ nữ tu Ma-ri-a Hoàng Thị Quý Op., sinh năm 1949, đã được Chúa gọi ra khỏi đời này về với Cha hồi 00 giờ 10 phút, ngày 22 tháng 6 năm 2021; hưởng thọ 73 tuổi.

Cáo phó: Bà cố An-na Nguyễn Thị Nhụ

Bà cố ANNA NGUYỄN THỊ NHỤ, thân mẫu cha Giu-se Nghi Thạch Ngọc Vàng, sinh năm 1929, đã hoàn tất cuộc lữ hành Đức Tin nơi trần thế, được Chúa gọi về lúc 15h00 ngày 19/6/2021; hưởng thọ: 92 tuổi.

Cáo phó: Nữ tu Rô-sa Trần Thị Sậu

Nữ tu Rô-sa Trần Thị Sậu, tu sĩ dòng nữ Đa-minh Thái Bình, đã được Chúa gọi về lúc 07g15, thứ Sáu ngày 11/6/2021; hưởng thọ 80 tuổi.

Cáo phó: Cụ cố Giu-se Nguyễn Văn Trí

Cụ cố Giu-se Nguyễn Văn Trí, thân phụ cha Giu-se Nguyễn Văn Triển, sinh ngày 01/02/1921 tại giáo xứ An Lập, giáo phận Thái Bình, đã hoàn tất cuộc lữ hành trần thế vào hồi 21g00 ngày 10/6/2021; hưởng thọ 101 tuổi.

Cáo phó: Bà cố Lucia Phùng Thị Hệ qua đời

Bà cố Lucia Phùng Thị Hệ (Thân mẫu Cha Phêrô Phan Anh Tuấn, MF - Đang coi Giáo họ Ngọc Châu - Giáo xứ Hợp Châu) sinh năm 1937 nguyên quán: xã Cao Minh, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng, đã hoàn tất cuộc lữ hành đức tin nơi trần thế, được Chúa gọi về nhà Cha vào hồi 23g00 ngày 26 tháng 4 năm 2021. Hưởng thọ 85 tuổi.

Cáo phó: Bà cố Maria Trần Thị Kỷ qua đời

Bà cố Maria Trần Thị Kỷ (Thân mẫu Cha Giuse Nguyễn Văn Tuyên, Chánh xứ Giáo xứ Hưng Yên- Giáo phận Thái Bình) sinh ngày 20.11.1952 tại Giáo xứ Đồng Yên - huyện Lý Nhân - tỉnh Hà Nam, đã hoàn tất cuộc lữ hành đức tin nơi trần thế, được Chúa gọi về nhà Cha vào hồi 16g00 ngày 23 tháng 3 năm 2021. Hưởng thọ 69 tuổi.

Cáo phó: Bà cố Anna Trần Thị Mát (Quang) qua đời

Bà cố Anna Trần Thị Mát (thân mẫu cha Tôma Aq Trần Huy Sản đang phục vụ Giáo phận Lạng Sơn và Nữ tu Anna Trần Thị Mầu dòng nữ Đaminh Thái Bình) sinh 1954 tại Giáo xứ Hữu Vy-Giáo phận Thái Bình, đã hoàn tất cuộc lữ hành đức tin nơi trần thế, được Chúa gọi về nhà Cha vào hồi 00g40' ngày 13 tháng 3 năm 2021. Hưởng thọ 67 tuổi.

Cáo phó: Cha Vinh Sơn Phạm Văn Tuyên đã qua đời

Trong niềm tin vào Chúa Kitô Tử nạn và Phục sinh, Giáo phận Thái Bình kính báo:

Cáo phó: Ông cố Vinhsơn Vũ Thế Hùng qua đời

Ông cố Vinhsơn Vũ Thế Hùng (Thân phụ Cha Vinhsơn Vũ Tiến Dũng đang phục vụ Giáo phận Long Xuyên) sinh 1947 tại giáo họ Đông Thọ, Giáo xứ Thái Sa, Giáo phận Thái Bình, đã hoàn tất cuộc lữ hành đức tin nơi trần thế, được Chúa gọi về nhà Cha vào hồi 20g00' ngày 08 tháng 1 năm 2021. Hưởng thọ 74 tuổi.

Cáo phó: Ông cố Đaminh Trần Trọng Lữu qua đời

Ông cố Đaminh Trần Trọng Lữu (Thân phụ Cha Giuse Trần Xuân Chiêu) sinh 1924 tại họ nhà xứ An Châu, Giáo phận Thái Bình, đã hoàn tất cuộc lữ hành đức tin nơi trần thế, được Chúa gọi về nhà Cha vào hồi 11g10' ngày 23 tháng 12 năm 2020. Hưởng thọ 96 tuổi.

Cáo phó: Ông cố Giuse Mai Quang Thiết

Ông cố Giuse Mai Quang Thiết (Thân phụ Nữ tu Maria Mai Thị Tha (Thoa), OP) sinh ngày 02.09.1946 tại Giáo xứ An Lập, Giáo phận Thái Bình, đã hoàn tất cuộc lữ hành đức tin nơi trần thế, được Chúa gọi về nhà Cha vào hồi 20g00 ngày 11 tháng 12 năm 2020. Hưởng thọ 75 tuổi.

Cáo phó: Ông cố Vinhsơn Đỗ Văn Phán qua đời

Ông cố Vinhsơn Đỗ Văn Phán (Thân phụ Nữ tu Maria Đỗ Thị Luyên, OP) sinh ngày 01.02.1952 tại Giáo họ Kính Danh, Giáo xứ Cổ Việt, Giáo phận Thái Bình, đã hoàn tất cuộc lữ hành đức tin nơi trần thế, được Chúa gọi về nhà Cha vào hồi 02g30 ngày 30 tháng 11 năm 2020. Hưởng thọ 69 tuổi.

Cáo phó: Bà cố Maria Nguyễn Thị Trọn

Bà cố Maria Nguyễn Thị Trọn - Thân mẫu Sơ Maria Hà Thị Thía OP, sinh năm 1933 tại Giáo xứ Hà Xá, đã được Chúa gọi về lúc 15g10 ngày 21/11/2020. Hưởng thọ 87 tuổi.

Cáo phó: Bà cố Maria Đỗ Thị Giâu qua đời

Bà cố Maria Đỗ Thị Giâu (Thân mẫu Cha Giuse Mai Văn Hoàn SDD, quản nhiệm Giáo xứ Cao Bình- Giáo phận Thái Bình) sinh ngày 18.7.1930 tại Hà Nam Ninh, đã hoàn tất cuộc lữ hành đức tin nơi trần thế, được Chúa gọi về nhà Cha vào hồi 06g45 ngày 03 tháng 11 năm 2020. Hưởng thọ 90 tuổi.

Cáo phó: Cụ cố Maria Nguyễn Thị Vang qua đời

Cụ cố Maria Nguyễn Thị Vang (Thân phụ Cha Dom. Nguyễn Văn Thao) sinh ngày 01.5.1929 tại họ nhà xứ Quỳnh Lang, Giáo phận Thái Bình, đã hoàn tất cuộc lữ hành đức tin nơi trần thế, được Chúa gọi về nhà Cha vào hồi 14g00 ngày 26 tháng 10 năm 2020. Hưởng thọ 91 tuổi.