Cáo phó

Cáo phó: Nữ tu Gio-an-na Phạm Thị Đức, OP.

Nữ tu Gio-an-na Phạm Thị Đức, OP., sinh ngày 25.12.1945, tại Giáo họ Thần Đầu, Giáo xứ Hải Linh, Giáo phận Thái Bình (thôn Minh Thành, xã Thái Tân, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình), đã được Chúa gọi về lúc 23g15, thứ Tư, ngày 28.9.2022; hưởng thọ 78 tuổi; khấn dòng 29 năm.Cáo phó: Ông cố Phan-xi-cô Hoàng Văn Lâm

Ông cố Phan-xi-cô Hoàng Văn Lâm (Thân phụ nữ tu Ma-ri-a Hoàng Thị Thơ, OP. - Dòng nữ Đa-minh Thái Bình), sinh ngày 09.02.1953 tại Giáo họ Bảo Long Trong, Giáo xứ Bảo Long, Tổng Giáo phận Hà Nội (Mỹ Hà, Mỹ Lộc, Nam Định), đã hoàn tất cuộc lữ hành đức tin nơi trần thế lúc 0g00, ngày 26.7.2022; hưởng thọ 69 tuổi.

Cáo phó: Ông cố Đa-minh Nguyễn Ngọc Cơ

Ông cố Đa-minh Nguyễn Ngọc Cơ (thân phụ Cha Đa-minh Nguyễn Văn Quát) sinh năm 1927 tại Giáo xứ Trung Đồng, xã Nam Trung, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình đã được Chúa gọi về lúc 9g00 ngày 24 tháng 7 năm 2022; hưởng thọ 95 tuổi.

Cáo phó: Ông cố Gioan Baotixita Bùi Như Quan

Ông Cố Gioan Baotixita Bùi Như Quan (thân phụ cha JB. Bùi Như Xành và cha JB. Bùi Như Cao), sinh ngày 01/01/1949 tại Cam Đông, Thuỵ Liên, Thái Thuỵ, Thái Bình, đã hoàn tất cuộc lữ hành đức tin nơi trần thế lúc 19h55, ngày 13/6/2022 (nhằm ngày 15 tháng 5 năm Nhâm Dần); hưởng thọ 74 tuổi.

Cáo phó: Ông cố Vinh-sơn Nguyễn Văn Lộc

Ông cố Vinh-sơn Nguyễn Văn Lộc - thân phụ thầy phó tế Vinh-sơn Nguyễn Văn Lãng - sinh ngày 06 tháng 8 năm 1960 tại Thượng Điền, Tam Quang, Vũ Thư, Thái Bình đã ra khỏi đời này lúc 03 giờ 00 ngày 14 tháng 5 năm 2022; hưởng thọ 63 tuổi.

Cáo phó: Ông cố Giu-se Tạ Văn Quang

Ông cố Giu-se Tạ Văn Quang sinh ngày 23 tháng 5 năm 1954 tại Phú Đa, Công Lý, Lý Nhân, Hà Nam đã được Chúa gọi về lúc 11g30, ngày 09 tháng 5 năm 2022 (tức ngày 09 tháng 4 năm Nhâm Dần); hưởng thọ 68 tuổi.

 

Cáo phó: Ông cố Vinh-sơn Lưu Hữu Thuyên

Ông cố Vinh-sơn Lưu Hữu Thuyên, thân phụ nữ tu Ma-ri-a Lưu Thị Quyên (Hội dòng Mến Thánh Giá Tân Lập), sinh năm 1944 tại Giáo họ Thân Thượng – Giáo xứ Cao Mộc (Thôn Thân Thượng, xã Đông Cường, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) đã hoàn tất cuộc lữ hành đức tin nơi trần thế vào lúc 06 giờ 20, ngày 10 tháng 04 năm 2022 (nhằm ngày 10 tháng 03 năm Nhâm Dần); hưởng thọ : 78 tuổi.

Cáo phó: Ông cố Augustino Trần Thế Phương

Ông cố Augustino Trần Thế Phương, thân phụ cha Augustino Trần Thế Nhận, sinh năm 1940 tại Giáo xứ Văn Lăng - Giáo phận Thái Bình, đã được Chúa gọi về lúc 11 giờ 50, ngày 14 tháng 3 năm 2022; hưởng thọ 82 tuổi.

Cáo phó: Bà cố Ma-ri-a Vũ Thị Lý

Bà cố Ma-ri-a Vũ Thị Lý, thân mẫu nữ tu Ma-ri-a Dương Thị Nhung, OP. (Dòng nữ Đa-minh Thái Bình), sinh năm 1943 tại Gx. Phú Hữu, TGP. Hà Nội, đã hoàn tất cuộc lữ hành đức tin nơi trần thế lúc 12 giờ 00, ngày 05 tháng 0 năm 2022; hưởng thọ 80 tuổi.

Cáo phó: Ông cố Tô-ma Phạm Công Trình

Ông cố Tô-ma Phạm Công Trình, thân phụ nữ tu An-na Phạm Thị Nhung, Op. (Dòng nữ Đa-minh Thái Bình), sinh năm 1937 tại giáo xứ Hữu Vi, đã hoàn tất cuộc lữ hành đức tin nơi trần thế vào lúc 23 giờ 10, ngày 15 tháng 02 năm 2022; hưởng thọ 85 tuổi.

Cáo phó: Ông cố Giu-se Nguyễn Văn Hạnh

Ông cố Giu-se Nguyễn Văn Hạnh, thân phụ cha Phê-rô Nguyễn Hữu Phước OFM (đang quản nhiệm Giáo xứ Thái Sa, Giáo phận Thái Bình), sinh ngày 17 tháng 3 năm 1946 tại Ninh Bình, đã từ trần lúc 17 giờ 55 phút, ngày 04 tháng 02 năm 2022; hưởng thọ 76 tuổi.

Cáo phó: Cha cố Gio-a-kim Nguyễn Duy Thiện

Cha cố Gio-a-kim Nguyễn Duy Thiện, sinh năm 1945 tại giáo họ Thanh Nê, giáo xứ Đền thánh Cao Mại (Thanh Nê, Kiến Xương, Thái Bình), đã hoàn tất cuộc lữ hành đức tin nơi trần thế hồi 03g30, ngày 28.01.2022, tại giáo xứ Tân Mỹ, giáo phận Thái Bình; hưởng thọ 77 tuổi.

Cáo phó: Ông cố Đa-minh Nguyễn Ngọc Châu

Ông cố Đa-minh Nguyễn Ngọc Châu, sinh năm 1947 tại Giáo xứ Phước Lâm, Giáo Phận Bà Rịa, đã được Chúa gọi về vào lúc 15g30, thứ Bảy, ngày 15 tháng 1 năm 2022 (Tức ngày 13 tháng 12 năm Tân Sửu); hưởng thọ 75 tuổi.

Cáo phó: Cụ cố Ma-ri-a Nguyễn Thị Vóc

Cụ cố Ma-ri-a Nguyễn Thị Vóc, thân mẫu cha Phê-rô Vũ Ngọc Biền, CRM., sinh năm 1937 tại Giáo xứ Tân Mỹ, Giáo phận Thái Bình, đã được Chúa gọi ra khỏi trần gian vào hồi 06 giờ 15, ngày 11 tháng 01 năm 2022; hưởng thọ 85 tuổi.

Cáo phó: Bà cố Ma-ri-a Nguyễn Thị Lan

Bà Cố Maria Nguyễn Thị Lan, sinh năm 1950 tại Giáo xứ Phước Lâm, Giáo Phận Bà Rịa, đã được Chúa gọi về vào lúc 15g30, Thứ Hai, ngày 10 tháng 1 năm 2022 (Tức ngày 8 tháng 12 năm Tân Sửu);  Hưởng thọ 72 tuổi

Cáo phó: Cụ cố Maria Nguyễn Thị Sa

Cụ cố Maria Nguyễn Thị Sa, thân mẫu nữ tu Maria Nguyễn Thị Lan, trú quán tại Giáo xứ Phục Lễ (Châu Sơn, Quỳnh Phụ, Thái Bình), đã hoàn tất cuộc lữ hành đức tin nơi trần thế hồi 03 giờ 00, ngày 09.01.2022; hưởng thọ 78 tuổi.