24/09/2022 15:42

Giáo xứ Sa Cát - Giáo Phận Thái Bình: Ngày Hội Ngộ các chi Tê-rê-sa miền Thái Bình - Hải Phòng

Ngày 22/9/2022, được s cho phép và hưng dn ca Cha Chánh x Phan-xi-cô Xa-vi-ê Ngô Văn Toan, quý cha Linh hưng, quý vị Ban Thưng v Liên Hi Tê-rê-sa Thái Bình - Hi Phòng đã cùng quy t ti Thánh đưng Giáo x Sa Cát dâng li t ơn Thiên Chúa và hnh ng vi nhau đ cùng nhìn li mt năm thực thi sứ vụ tông đồ của Chúa.

Trưc Thánh l, các thành viên Hội đã đưc Cha Giuse Đinh Khc Vnh, Op., chánh xứ Cát Đàm, chia s và hướng dẫn cách làm việc theo đúng linh đạo của Hội và trong tinh thần hướng đến một Giáo hội hiệp hành.

Đúng 10h00, Thánh l đưc long trng c hành. Cha Chánh x Phan-xi-cô Xa-vi-ê đã ch tế thánh l. Đầu lễ, Ngài gi ti quý anh ch em trong Hi li chào chúc trong tình thân ái. Tiếp đến, Ngài cũng đánh giá cao nhng công vic tông đ mà Hip hi đã đt đưc trong mt năm qua. Ngài ưc mong rng trong năm nay, mi ngưi tiếp tc ta sáng trong vai trò tông đ ca Chúa trong s v này.

Chia s li Chúa trong Thánh l, cha Au-gút-ti-nô Nguyn Văn Hi, quản xứ Cát Trại, đã qung din cho cng đoàn phụng vụ về hình nh ch thánh Tê-rê-sa vi tm lòng đơn sơ nhit thành, hăng say cu nguyn đ biến đi thế gii, làm cho con ngưi tr nên hnh phúc hơn. Cũng được gợi hứng từ bài Tin Mng, Cha đã nhc nh mọi hãy tr nên đơn sơ như tr thơ, mang li nim vui, tiếng cưi cho tha nhân như chính gương mu ca ch Thánh Tê-rê-sa.

Xem hình

Duy Mạnh