Gp Thái Bình

Xây Dựng ĐCV Thánh Tâm ngày 25 tháng 9 năm 2021

Cập nhật tiến độ xây dựng công trình Chủng viện Thánh Tâm Thái Bình ngày 25 tháng 9 năm 2021 và danh sách nhân công thiện nguyện từ giáo xứ Thượng Phúc lên góp công cho công trình.



Xây Dựng ĐCV Thánh Tâm ngày 20 tháng 9 năm 2021

Cập nhật tiến độ xây dựng công trình Chủng viện Thánh Tâm Thái Bình ngày 20 tháng 9 năm 2021 và danh sách nhân công thiện nguyện từ giáo xứ Thiên Lộc lên góp công cho công trình.

Xây Dựng ĐCV Thánh Tâm ngày 18 tháng 9 năm 2021

Cập nhật tiến độ xây dựng công trình Chủng viện Thánh Tâm Thái Bình ngày 18 tháng 9 năm 2021 và danh sách nhân công thiện nguyện từ giáo xứ Thủ Chính lên góp công cho công trình.

Xây Dựng ĐCV Thánh Tâm ngày 17 tháng 9 năm 2021

Cập nhật tiến độ xây dựng công trình Chủng viện Thánh Tâm Thái Bình ngày 10 tháng 9 năm 2021 và danh sách nhân công thiện nguyện từ giáo xứ Châu Nhai lên góp công cho công trình.

Trung tâm LCTXTB: Trực tuyến giờ kính LCTX, thánh lễ và chặng đường Thánh giá

Kính thưa toàn thể cộng đoàn dân Chúa, như thông tin đã đưa, vào chiều thứ Sáu hằng tuần, tại Trung tâm Lòng Chúa Thương Xót An Lạc – Giáo phận Thái Bình, Hội LCTX Giáo Phận Thái Bình có tổ chức giờ kính LCTX, thánh lễ và chặng đường Thánh giá để cầu nguyện cho thế giới, cho Giáo Hội, đặc biệt cho những nạn nhân của đại dịch covid-19, những người già cả, bệnh tật, nghèo khổ, cùng cực, bị bỏ rơi; và để tiện cho nhiều người cùng thông công cầu nguyện, sự kiện này sẽ được trực tuyến để nhiều người hiệp thông cầu nguyện.

Gia đình với sự phát triển xã hội

Gia đình là xã hội thu nhỏ và là Giáo Hội tại gia. Điều này trước hết chỉ ra rằng gia đình, Giáo Hội và xã hội có mối quan hệ mật thiết với nhau. Nếu coi xã hội là cơ thể sống thì mỗi gia đình là tế bào làm nên cơ thể xã hội. Xã hội (cơ thể) lành mạnh tạo điều kiện và hỗ trợ cho các gia đình (tế bào) hạnh phúc góp phần cho sự phát triển hài hòa, bền vững của Giáo Hội và xã hội. Riêng đối với người Kitô hữu, mối quan hệ giữa gia đình và xã hội còn sâu sắc hơn, bởi vì tính cách trần thế là nét riêng biệt và đặc thù của ơn gọi Kitô hữu giáo dân. “Người giáo dân sống giữa trần gian, giữa những cảnh sống thường ngày trong gia đình và ngoài xã hội. Đó là nơi Thiên Chúa mời gọi họ. Nhờ sự hướng dẫn của tinh thần Phúc Âm, như men từ bên trong, họ thánh hoá thế giới bằng việc thi hành những nhiệm vụ của mình”. Do đó, Tân Phúc Âm hóa gia đình là nhiệm vụ quan trọng và nền tảng của sứ vụ loan báo Tin Mừng của Giáo Hội.

Xây Dựng ĐCV Thánh Tâm ngày 15 tháng 9 năm 2021

Cập nhật tiến độ xây dựng công trình Chủng viện Thánh Tâm Thái Bình ngày 10 tháng 9 năm 2021 và danh sách nhân công thiện nguyện từ giáo xứ Minh Châu lên góp công cho công trình.

Xây Dựng ĐCV Thánh Tâm ngày 14 tháng 9 năm 2021

Cập nhật tiến độ xây dựng công trình Chủng viện Thánh Tâm Thái Bình ngày 10 tháng 9 năm 2021 và danh sách nhân công thiện nguyện từ giáo xứ Lộc Trung lên góp công cho công trình.

Xây Dựng ĐCV Thánh Tâm ngày 13 tháng 9 năm 2021

Cập nhật tiến độ xây dựng công trình Chủng viện Thánh Tâm Thái Bình ngày 10 tháng 9 năm 2021 và danh sách nhân công thiện nguyện từ giáo xứ Linh Châu và Thất Sự lên góp công cho công trình.

Xây Dựng ĐCV Thánh Tâm ngày 11 tháng 9 năm 2021

Cập nhật tiến độ xây dựng công trình Chủng viện Thánh Tâm Thái Bình ngày 10 tháng 9 năm 2021 và danh sách nhân công thiện nguyện từ giáo xứ Kính Danh lên góp công cho công trình.

Xây Dựng ĐCV Thánh Tâm ngày 10 tháng 9 năm 2021

Cập nhật tiến độ xây dựng công trình Chủng viện Thánh Tâm Thái Bình ngày 10 tháng 9 năm 2021 và danh sách nhân công thiện nguyện từ giáo xứ Trung Đồng lên góp công cho công trình.

Trung tâm LCTX An Lạc: Trực tuyến Giờ Kính Lòng Chúa Thương Xót và đi đàng Thánh giá |10.9.2021

Trung tâm LCTX An Lạc: Trực tuyến Giờ Kính Lòng Chúa Thương Xót và Đi đàng Thánh Giá | 10/9/2021

Xây Dựng ĐCV Thánh Tâm ngày 09 tháng 9 năm 2021

Cập nhật tiến độ xây dựng công trình Chủng viện Thánh Tâm Thái Bình ngày 08 tháng 9 năm 2021 và danh sách nhân công thiện nguyện từ giáo xứ Thục Thiện lên góp công cho công trình.

Xây Dựng ĐCV Thánh Tâm ngày 08 tháng 9 năm 2021

Cập nhật tiến độ xây dựng công trình Chủng viện Thánh Tâm Thái Bình ngày 08 tháng 9 năm 2021 và danh sách nhân công thiện nguyện từ giáo xứ Giáo Nghĩa Và Minh Nghĩa lên góp công cho công trình.

Trung tâm LCTX An Lạc: Trực tuyến thánh lễ Mừng Sinh nhật Đức Trinh Nữ Ma-ri-a | 09:00| 08/9/2021

Trung tâm LCTX Gp. Thái Bình: Trực tuyến thánh lễ mừng Sinh nhật Đức Trinh Nữ Ma-ri-a và mừng sinh nhật đệ nhất niên của Tu Hội Lòng Chúa Thương Xót Nữ | 09:00| 08/9/2021

Thánh Giá Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 đã đến Tây Ban Nha

Sau cuộc thánh du tại Angola và Ba Lan, Thánh Giá Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 đã đến Tây Ban Nha hôm Chúa nhật 05/9. Sự hiện diện của Thánh Giá nhằm chuẩn bị và khuyến khích giới trẻ Tây Ban Nha tham gia sự kiện lớn sẽ được tổ chức tại Bồ Đào Nha trong năm 2023.