Gp Thái Bình

Nhóm GT-SVCG Thái Bình Miền Nam dâng lễ cầu nguyện cho các đẳng linh hồn

Sáng ngày 21/11/2021, nhóm Giới Trẻ - Sinh Viên Công Giáo Thái Bình Miền Nam đã hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho ông bà, tổ tiên và cho các tín hữu đã qua đời tại Lăng các Anh Hài – Tu viện Lasan. Đây là hoạt động được tổ chức hàng năm vào tháng 11 của nhóm để anh chị em trong nhóm thể hiện lòng biết ơn và cầu nguyện cho các linh hồn.Xây Dựng ĐCV Thánh Tâm ngày 21 tháng 11 năm 2021

Cập nhật tiến độ xây dựng công trình Chủng viện Thánh Tâm Thái Bình ngày 21 tháng 11 năm 2021

Xây Dựng ĐCV Thánh Tâm ngày 20 tháng 11 năm 2021

Cập nhật tiến độ xây dựng công trình Chủng viện Thánh Tâm Thái Bình ngày 20 tháng 11 năm 2021

Xây Dựng ĐCV Thánh Tâm ngày 19 tháng 11 năm 2021

Cập nhật tiến độ xây dựng công trình Chủng viện Thánh Tâm Thái Bình ngày 19 tháng 11 năm 2021

Xây Dựng ĐCV Thánh Tâm ngày 18 tháng 11 năm 2021

Cập nhật tiến độ xây dựng công trình Chủng viện Thánh Tâm Thái Bình ngày 18 tháng 11 năm 2021

Xây Dựng ĐCV Thánh Tâm ngày 17 tháng 11 năm 2021

Cập nhật tiến độ xây dựng công trình Chủng viện Thánh Tâm Thái Bình ngày 17 tháng 11 năm 2021

Xây Dựng ĐCV Thánh Tâm ngày 16 tháng 11 năm 2021

Cập nhật tiến độ xây dựng công trình Chủng viện Thánh Tâm Thái Bình ngày 16 tháng 11 năm 2021

Xây Dựng ĐCV Thánh Tâm ngày 15 tháng 11 năm 2021

Cập nhật tiến độ xây dựng công trình Chủng viện Thánh Tâm Thái Bình ngày 15 tháng 11 năm 2021

Xây Dựng ĐCV Thánh Tâm ngày 14 tháng 11 năm 2021

Cập nhật tiến độ xây dựng công trình Chủng viện Thánh Tâm Thái Bình ngày 14 tháng 11 năm 2021

Xây Dựng ĐCV Thánh Tâm ngày 13 tháng 11 năm 2021

Cập nhật tiến độ xây dựng công trình Chủng viện Thánh Tâm Thái Bình ngày 13 tháng 11 năm 2021

Xây Dựng ĐCV Thánh Tâm ngày 12 tháng 11 năm 2021

Cập nhật tiến độ xây dựng công trình Chủng viện Thánh Tâm Thái Bình ngày 12 tháng 11 năm 2021

Xây Dựng ĐCV Thánh Tâm ngày 11 tháng 11 năm 2021

Cập nhật tiến độ xây dựng công trình Chủng viện Thánh Tâm Thái Bình ngày 12 tháng 11 năm 2021 và danh sách nhân công thiện nguyện từ giáo xứ Chính tòa Thái Bình sang góp công cho công trình.

Xây Dựng ĐCV Thánh Tâm ngày 10 tháng 11 năm 2021

Cập nhật tiến độ xây dựng công trình Chủng viện Thánh Tâm Thái Bình ngày 10 tháng 11 năm 2021 và danh sách nhân công thiện nguyện từ các giáo xứ Nguyệt Lãng và Đức Long lên góp công cho công trình.

Dự Tu Thái Bình Miền Nam tĩnh tâm tháng 11

 

Ngày 7/11/2021, Chúa Nhật XXXII Thường Niên năm B, sau những ngày tháng xa cách vì đại dịch Covid – 19, anh em Dự tu Thái Bình Miền Nam có buổi tĩnh tâm tại trụ sở Giáo phận Thái Bình dưới sự hướng dẫn của Cha Giu-se Trần Văn Quyền.

Hiệp đoàn TNTT Vinh-sơn Phạm Hiếu Liêm – Giáo hạt Thành phố mừng lễ bổn mạng

 

Chúa nhật 32 TN (07/11/2021), hơn 500 Giáo lý viên – Huynh trưởng Giáo hạt Thành phố đã quy tụ về Giáo xứ Hoàng Xá để mừng lễ kính thánh Vinh-sơn Phạm Hiếu Liêm - bổn mạng Hiệp đoàn. Tham dự ngày lễ trọng đại này có sự hiện diện của quý cha Tuyên úy Hiệp đoàn, quý cha Tuyên úy Xứ đoàn.

Xây Dựng ĐCV Thánh Tâm ngày 08 tháng 11 năm 2021

Cập nhật tiến độ xây dựng công trình Chủng viện Thánh Tâm Thái Bình ngày 08 tháng 11 năm 2021 và danh sách nhân công thiện nguyện từ các giáo xứ Thượng Điền, Đại Hội, Nghĩa Chính và Gia Lạc lên góp công cho công trình.