ĐCV Thánh Tâm Thái Bình: Khai Giảng Năm Học 2022 -2023

Sáng ngày 09.9.2022, ĐCV Thánh Thái Bình đã long trọng tổ chức lễ Khai giảng năm học mới 2022 – 2023 tại Nhà thờ Chính tòa.Đại Chủng viện Thánh Tâm Thái Bình tĩnh tâm cuối năm học 2021 - 2022

Sáng ngày 20/6/2022, tại nhà nguyện của Nhà chung Giáo phận, anh em tu sinh và quý thầy chủng sinh của Đại Chủng viện Thánh Tâm Thái Bình bắt đầu bước vào tĩnh tâm kết thúc năm học 2021-2022. Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên năm học 2021-2022 bắt đầu muộn hơn và cũng khép lại trễ hơn so với mọi năm.

Xây dựng ĐCV. Thánh Tâm Thái Bình ngày 18 tháng 6 năm 2022

Đại chủng viện Thánh Tâm Thái Bình: Các hạng mục thi công ngày 18 tháng 6 năm 2022 và danh sách nhân công thiện nguyện từ giáo xứ Minh Đức lên góp công cho công trình.

Xây dựng ĐCV. Thánh Tâm Thái Bình ngày 17 tháng 6 năm 2022

Đại chủng viện Thánh Tâm Thái Bình: Các hạng mục thi công ngày 17 tháng 6 năm 2022 và danh sách nhân công thiện nguyện từ giáo xứ Xuân Hòa lên góp công cho công trình.

Xây dựng ĐCV. Thánh Tâm Thái Bình ngày 16 tháng 6 năm 2022

Đại chủng viện Thánh Tâm Thái Bình: Các hạng mục thi công ngày 16 tháng 6 năm 2022 và danh sách nhân công thiện nguyện từ giáo xứ Phương Mai lên góp công cho công trình.

Xây dựng ĐCV. Thánh Tâm Thái Bình ngày 14 tháng 6 năm 2022

Đại chủng viện Thánh Tâm Thái Bình: Các hạng mục thi công ngày 14 tháng 6 năm 2022 và danh sách nhân công thiện nguyện từ giáo xứ Minh Đức lên góp công cho công trình.

Xây dựng ĐCV. Thánh Tâm Thái Bình ngày 13 tháng 6 năm 2022

Đại chủng viện Thánh Tâm Thái Bình: Các hạng mục thi công ngày 13 tháng 6 năm 2022 và danh sách nhân công thiện nguyện từ giáo xứ Tràng Lũ lên góp công cho công trình.

Xây dựng ĐCV. Thánh Tâm Thái Bình ngày 11 tháng 6 năm 2022

 

Đại chủng viện Thánh Tâm Thái Bình: Các hạng mục thi công ngày 11 tháng 6 năm 2022 và danh sách nhân công thiện nguyện từ giáo xứ Đại Điền lên góp công cho công trình.

Xây dựng ĐCV. Thánh Tâm Thái Bình ngày 10 tháng 6 năm 2022

 

Đại chủng viện Thánh Tâm Thái Bình: Các hạng mục thi công ngày 10 tháng 6 năm 2022 và danh sách nhân công thiện nguyện từ giáo xứ Tân Hưng lên góp công cho công trình.

Xây dựng ĐCV. Thánh Tâm Thái Bình ngày 06 tháng 6 năm 2022

Đại chủng viện Thánh Tâm Thái Bình: Các hạng mục thi công ngày 06 tháng 6 năm 2022 và danh sách nhân công thiện nguyện từ giáo xứ Thượng Phúc lên góp công cho công trình.

Xây dựng ĐCV. Thánh Tâm Thái Bình ngày 02 tháng 6 năm 2022

Đại chủng viện Thánh Tâm Thái Bình: Các hạng mục thi công ngày 02 tháng 6 năm 2022 và danh sách nhân công thiện nguyện từ giáo xứ Cam Châu lên góp công cho công trình.

Xây dựng ĐCV. Thánh Tâm Thái Bình ngày 01 tháng 6 năm 2022

Đại chủng viện Thánh Tâm Thái Bình: Các hạng mục thi công ngày 01 tháng 6 năm 2022 và danh sách nhân công thiện nguyện từ giáo xứ Hải Linh lên góp công cho công trình.

Xây dựng ĐCV. Thánh Tâm Thái Bình ngày 31 tháng 5 năm 2022

Đại chủng viện Thánh Tâm Thái Bình: Các hạng mục thi công ngày 31 tháng 5 năm 2022 và danh sách nhân công thiện nguyện từ giáo xứ Thiên Lộc lên góp công cho công trình.

Xây dựng ĐCV. Thánh Tâm Thái Bình ngày 30 tháng 5 năm 2022

Đại chủng viện Thánh Tâm Thái Bình: Các hạng mục thi công ngày 30 tháng 5 năm 2022 và danh sách nhân công thiện nguyện từ giáo xứ Bích Du và giáo xứ Vạn Đồn lên góp công cho công trình.

Xây dựng ĐCV. Thánh Tâm Thái Bình ngày 18 tháng 5 năm 2022

Đại chủng viện Thánh Tâm Thái Bình: Các hạng mục thi công ngày 17 tháng 5 năm 2022 và danh sách nhân công thiện nguyện từ giáo xứ Minh Nghĩa lên góp công cho công trình.

Video: Những hình ảnh đẹp và ấn tượng ngày lễ tạ ơn bế mạc Năm thánh 85 năm thành lập Gp.Thái Bình và mừng công Đcv. Thánh Tâm

Video: Những hình ảnh đẹp và ấn tượng ngày lễ tạ ơn bế mạc Năm thánh 85 năm thành lập Gp.Thái Bình và mừng công Đcv. Thánh Tâm, ngày 29 tháng 4 năm 2022.