24/10/2021 20:16

ĐCV. Thánh Tâm Thái Bình: Hội thảo “Truyền giáo trong bối cảnh khủng hoảng về môi sinh”

Hướng về Khánh nhật truyền giáo, vào chiều thứ Bảy ngày 23/10/2021, Đại Chủng Viện Thánh Tâm Thái Bình tổ chức buổi hội thảo với chủ đề: “Truyền giáo trong bối cảnh khủng hoảng về môi sinh”.

Hiện diện trong buổi hội thảo, có Đức cha Phê-rô - Giám mục Giáo phận, quý cha trong ban giám đốc và ban đào tạo, quý thầy phó tế, chủng sinh và anh em tu sinh.

Buổi hội thảo này không chỉ làm phong phú phương pháp học tập và đa dạng hóa các hoạt động của chủng viện nhưng còn khơi lên trong mỗi tham dự viên tinh thần truyền giáo, đặc biệt trong Năm Thánh kỷ niệm 85 năm thành lập Giáo phận.

Sau giây phút thánh hóa đầu giờ cùng lời khai mạc của cha Giám đốc Chủng viện, các tham dự viên lần lượt lắng nghe các phần thuyết trình với đề tài:

1. Gương chứng nhân truyền giáo của hai giám mục tiên khởi tại Việt Nam

2. Làm chứng cho Chúa trong bối cảnh khủng hoảng môi sinh thời đại dịch covid-19

3. Áp dụng thông điệp Laudato Si tại Đại hội khuyết tật Giáo phận Thái Bình.

Sau phần thuyết trình, Đức cha Phê-rô đưa ra đúc kết của buổi hội thảo. Ngài đánh giá tích cực sự chuẩn bị của ban tổ chức cũng như các đề tài thuyết trình, đồng thời kêu gọi mọi người áp dụng những bài học kinh nghiệm rút ra từ buổi hội thảo này vào thực tế đời sống.

Sau lời nguyện cùng phép lành của Đức cha, các tham dự viên cùng cất cao lời ca “Chúng ta cùng đem tin mừng đi khắp đó đây…” và coi đó như lời sai đi, lời quyết tâm ra đi thực thi sứ vụ truyền giáo.

BTTCV