03/11/2021 21:58

Đcv. Thánh Tâm Thái Bình dâng lễ cầu nguyện cho các đẳng linh hồn

Hiệp thông cùng Hội Thánh và trong tâm tình cầu nguyện cho các linh hồn, hôm nay, ngày 02.11.2021, gia đình Đại chủng viện Thánh Tâm Thái Bình cùng giáo xứ Nhà thờ Chính Tòa Thái Bình đã hiệp dâng thánh lễ thứ nhất tại tầng hầm Nhà thờ Chính tòa, nơi phần mộ của các Đức cố Giám mục đã coi sóc Giáo Phận. Chủ tế thánh lễ là đức cha Phê-rô, đồng tế với Đức cha là quý cha Đại Chủng viện, quý cha Tòa Giám mục và quý cha giáo xứ Chính tòa.

 

Đầu thánh lễ, Đức cha Phê-rô đã nhắc lại ý nghĩa ngày lễ Cầu hồn. Qua đó mời gọi cộng đoàn hãy hy vọng và tin tưởng vào lòng Chúa thương xót; cầu nguyện cho các linh hồn, cách riêng là những linh hồn đã về với Chúa lâu ngày mà đã bị lãng quên, đặc biệt là cầu nguyện cho các đấng bậc trong Hội Thánh, cụ thể là các Đức cố Giám mục Giáo phận đã qua đời.

Chia sẻ trong thánh lễ, Đức cha đã mượn hình ảnh “cây nho và cành nho” để khơi gợi lại nơi cộng đoàn nguồn gốc thực sự của mỗi người: “qua Bí tích Rửa Tội mỗi người chúng ta được tháp nhập vào sự thánh thiện, sự sống của Thiên Chúa. Vì thế, mỗi người chúng ta cũng đang trong tiến trình hướng về sự thánh thiện, cứu cánh của đời mình”. Đức cha cũng nhấn mạnh tình trạng tội lỗi của con người ngày nay. Nếu không ăn năn, sám hối ngay lúc này thì nguy cơ mục đích đời sống, cứu cánh của con người sẽ bị đáng mất. Qua đây, Đức cha mời gọi mỗi người hãy dừng lại để suy ngẫm về tình trạng hiện nay để rồi nhận ra, sám hối và hoán cải cho đúng với mục đích cứu cánh đời sống mình. Đây cũng là cách tốt nhất để cầu nguyện cho các linh hồn. Cuối cùng, Đức cha mời gọi mỗi người hãy dành tình thương đặc biệt cho các linh hồn, nhất là những linh hồn đang ở trong luyện tội mà lâu ngày đã bị lãng quên.

Sau thánh lễ này, Đức cha Phê-rô đã tiếp tục chủ tế thánh lễ thứ hai cầu nguyện cho các linh hồn nơi luyện tội tại vườn thánh Đại Chủng viện Thánh Tâm - nơi an nghỉ của quý đức ông, quý cha trong Giáo phận. Dưới đây là một số hình ảnh:

BTTCV