14/06/2021 09:35

Dẫn lễ và Lời nguyện Chúa Nhật 21 Thường Niên năm B

Dám theo Chúa (Gs 24,1-2.15-17.18; Ep 5,21-32; Ga 6,54.60-69)

 

  • Dẫn vào Thánh Lễ:

Kính thưa cộng đoàn, từ khởi nguyên Thiên Chúa đã tạo dựng nên con người giống hình ảnh Ngài. Thiên Chúa ban cho họ quyền tự do và khắc vào tâm khảm họ tiếng lương tâm để giúp họ biết lựa chọn điều tốt đẹp. Tin Mừng hôm nay kể lại việc Chúa Giêsu mạc khải Ngài là Bánh Hằng Sống và quả quyết “ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời”. Lời mạc khải của Chúa Giêsu khiến cho nhiều người khó chấp nhận. Họ cho rằng “Lời này chói tai quá! Ai nghe được?”, và họ quyết định từ bỏ Chúa. Với các Tông Đồ, Chúa Giêsu thẩm vấn họ: “Cả chúng con, chúng con có muốn bỏ đi không?” Phêrô đại diện các Tông đồ thưa với Chúa rằng: “Lạy Thầy, bỏ Thầy chúng con sẽ đi theo ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời”.

Là người Công Giáo, khi lãnh Bí tích Rửa Tội, chúng ta tuyên nhận Thiên Chúa là Chúa duy nhất và chỉ phụng sự, yêu mến một mình Ngài. Đó là sự chọn lựa của đức tin. Tuy nhiên, trong cuộc sống, chúng ta đứng trước nhiều sự chọn lựa, giữa sáng và tối, giữa phúc và tội, và chúng ta dễ dàng cho phép mình chọn điều Chúa không muốn. Xin Chúa giúp mỗi người chúng ta biết can đảm chọn Chúa và đặt trọn cuộc đời mình trong tay Chúa. Với tâm tình đó, giờ đây chúng ta cùng sốt sáng hiệp dâng Thánh lễ.

  • Dẫn vào bài đọc 1: Gs 24,1-2.15-17.18

Ông Giosuê thấy dân Chúa thờ tà thần, ông hỏi họ có muốn bỏ Chúa là Thiên Chúa và là Ðấng Cứu Tinh của họ không? Họ trả lời, họ từ bỏ tà thần và tin theo Chúa. Ðó là nội dung bài đọc sau đây.

  • Dẫn vào bài đọc 2: Ep 5,21-32

Thánh Phaolô dạy người vợ phải phục tùng chồng như Hội Thánh tùng phục Chúa Kitô; và người chồng phải yêu thương vợ như Chúa Kitô thương yêu và hy sinh vì Hội Thánh. Ðó là nội dung đoạn thư sau đây.

  • Dẫn vào bài Tin Mừng: Ga 6,54.60-69

Sau khi nghe Chúa Giêsu giảng về phép Thánh Thể, nhiều môn đệ cho là chói tai nên bỏ đi. Nhưng thánh Phêrô thay mặt các tông đồ tuyên bố: "Thưa thầy, chúng con quyết theo Thầy, vì chỉ Thầy mới có Lời ban sự sống đời đời."

  • Cầu nguyện cho mọi người:

Chủ tếAnh chị em thân mến, Thánh Giacôbê đã nói: “Đức tin phải trải qua thử thách mới sinh ra lòng kiên nhẫn”. Noi gương Thánh Phêrô với quyết tâm chọn lựa và dám trao phó cuộc đời cho Chúa, chúng ta cùng hiệp dâng lên Chúa những tâm tình nguyện xin.

1. “Lạy Thầy, bỏ Thầy chúng con sẽ đi theo ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời”. Chúng ta cùng hiệp lời cầu xin cho Đức Thánh Cha Phanxicô và các Đức Giám mục, linh mục là những người đang giữ trách vụ lèo lái con thuyền Giáo Hội, luôn có một đức tin kiên vững để dầu trải qua bao cảnh thăng trầm của thế sự, các Ngài luôn vững chắc tay lái đưa con thuyền Giáo Hội đi theo đường lối Chúa.

2. Cuộc đời là một chuỗi những chọn lựa. Chúng ta cùng hiệp lời cầu xin cho các bạn trẻ đang mải mê tìm kiếm những công việc để mưu sinh, biết chọn lựa những công việc chân chính bằng chính khả năng và sức lao động của mình, để góp phần cải tạo thế giới ngày một tốt đẹp hơn.

3. Thánh Phaolô đã dạy, chồng phải yêu thương vợ như Đức Kitô yêu thương và hy sinh vì Hội Thánh. Chúng ta cùng hiệp lời cầu xin Chúa cho các đình Công giáo luôn biết sống yêu thương, tôn trọng và hy sinh cho nhau để giáo dục con cái sống theo Thánh ý Chúa mỗi ngày.

4. “Ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời”. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta luôn siêng năng rước Mình Thánh Chúa, qua đó mỗi người được Chúa ban sức mạnh để can đảm chọn sống Thánh ý Chúa mỗi ngày.

Chủ tếLạy Thiên Chúa là Cha nhân lành, cảm tạ Cha đã ban cho chúng con Chúa Giêsu, Người đã giáng trần và tự hiến chính mình vì chúng con. Xin Cha thêm lòng tin và ơn can đảm giúp chúng con dám từ bỏ những dính bén đã in sâu trong lòng khiến chúng con có cảm giác thật an toàn cho đời này, nhưng lại ru ngủ chúng con từ bỏ khao khát về một thực tại vĩnh cửu. Xin hãy đánh thức chúng con từ chính câu hỏi chất vấn của Chúa, để chúng con luôn biết bắt đầu lại dù đầy những yếu đuối tội lỗi. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.

Rose_MtgTL