14/06/2021 09:35

Dẫn lễ và Lời nguyện Chúa Nhật 15 Thường Niên năm B

Sống đời chứng nhân (Am 7,12-15; Ep 1,3-14; Mc 6,7-13)

 

  • Dẫn vào Thánh lễ

Kính thưa cộng đoàn, bản chất của Giáo Hội là truyền giáo. Đức Giêsu đã sống và truyền cho các môn đệ hãy sống theo gương của Ngài. Hôm nay Chúa sai 12 Tông đồ đi thực tập truyền giáo. Người chỉ thị cho các ông phải rao giảng Tin Mừng bằng lời nói và gương sáng, phải liên kết từng hai người thành một nhóm, đồng thời phải tập sống siêu thoát nghèo khó và đầy lòng cậy trông. Chúa Giêsu muốn khẳng định với các môn đệ, hành trang cần thiết mà các ông cần mang theo trên đường truyền giáo hơn và trên mọi giá trị vật chất đó là: phải có một trái tim biết đồng cảm và một tấm lòng phó thác nơi Chúa. Mỗi tín hữu chúng ta đều được Chúa sai vào lòng đời để làm chứng cho Ngài. Vậy hành trang cần thiết cho đời chứng nhân của mỗi người trong xã hội hôm nay là gì? 

Trong Thánh lễ này, chúng ta khiêm tốn nài xin Chúa Thánh Linh soi sáng cho mỗi chúng ta, để chúng ta biết chọn lựa hành trang và sống đời chứng nhân như Chúa ước mong.

  • Dẫn vào bài đọc I:Am 7,12-15

Đức Chúa chọn ông A-mốt, một người chăn nuôi súc vật làm ngôn sứ để truyền sấm ngôn của Người cho dân Ít-ra-en, nhưng sấm ngôn ấy đã không được dân Chúa đón nhận và họ còn xua đuổi A-mốt về quê để bói toán.   

  • Dẫn vào bài đọc II: Ep 1,3-14

Trong Đức Ki-tô, Thiên Chúa Cha đã tuyển chọn và ban muôn vàn ơn Thánh Thần cho chúng ta, để chúng ta được trở nên tinh tuyền thánh thiện, được trở nên nghĩa tử, được cứu chuộc và được tha thứ tội lỗi theo kế hoạch yêu thương của Người.

  • Dẫn vào bài Tin Mừng:Mc 6,7-13

Tin Mừng hôm nay là trình thuật nói về việc Đức Giêsu sai Nhóm Mười Hai đi giảng. Ngài gọi sai họ đi từng hai người một. Để cung cấp “hành trang” cho họ lên đường, Ngài đã ban cho họ quyền trừ quỷ. Tuy nhiên, Ngài đưa ra chỉ thị: Không được mang gì khi đi đường, chỉ trừ cây gậy; không được mang lương thực, bao bị, tiền đồng để giắt lưng; được đi dép, nhưng không được mặc hai áo.

  • Cầu nguyện cho mọi người

Chủ tế: Anh chị em thân mến, Đức Thánh Cha Phaolô VI đã nhấn mạnh giá trị của đời sống chứng nhân trong việc loan báo Tin Mừng như sau: “Người thời nay tin vào các chứng nhân hơn là thầy dạy, và nếu họ có tin vào thầy dạy là vì các thầy dạy ấy đã là những chứng nhân”. Với tâm tình yêu mến chúng ta cùng dâng lên Thiên Chúa những lời nguyện xin:

1. Hành trang của người môn đệ là sự gắn bó mật thiết với Đức Giê-su và phải có tình liên đới với nhau cùng nhau chia sẻ sứ vụ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các vị chủ chăn trong Hội Thánh luôn biết gắn bó với Chúa Giê-su qua Bí Tích Thánh Thể, từ đó biết dấn thân quên mình vì sứ vụ nhờ đó nhiều người được nhận biết ơn cứu độ của Chúa.

2. Đức Giê-su sai Nhóm Mười Hai đi từng hai người để nâng đỡ nhau và biểu lộ sự hiệp nhất yêu thương là dấu hiệu môn đệ đích thực của Người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các Ki-tô hữu luôn biết sống tinh thần của Chúa qua việc biết quan tâm đến những bạn trẻ đang sống trong cảnh cô đơn, dửng dưng, vô cảm.

3. Tinh thần nghèo khó Chúa nói ở đây hệ tại ở thái độ nội tâm, không dính bén của cải vật chất để toàn tâm phục vụ cho ơn cứu độ và trở nên sứ giả phục vụ cho việc rao giảng Tin Mừng. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các bạn trẻ, biết quảng đại đáp lại tiếng Chúa. Để sống đời dâng hiến như Chúa ước mong.

4. “Các ông đi rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối”. Triều Đại Thiên Chúa mà Đức Giê-su rao giảng mời gọi mọi người thực hiện hành trình sám hối. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta luôn biết hoán cải từng ngày để không rơi vào thói kiêu căng, ích kỷ, giả hình. Nhưng biết luôn khiêm tốn và cậy trông nơi Chúa qua việc sống đời chứng nhân như Chúa truyền dạy.

Chủ tế: Lạy Chúa Giê-su, chúng con đang sống trong một xã hội đề cao vật chất, đề cao cái tôi. Xin sai chúng con ra đi nhẹ nhàng và thanh thoát, không chút cậy dựa vào khả năng bản thân hay vào những phương tiện trần thế. Xin Chúa giúp chúng con chỉ biết cậy dựa vào Chúa vì chỉ mình Chúa là đủ cho chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

Rose-MtgTL