06/11/2021 21:25

Đại Chủng viện Thánh Tâm Thái Bình tĩnh tâm tháng 11/2021

Sáng thứ Bảy, ngày 06/11/2021, Đại chủng viện Thánh Tâm Thái Bình tĩnh tâm tháng 11/2021. Đây là dịp tốt lành hàng tháng mà quý thầy chủng sinh và tu sinh Giáo phận Thái Bình có cơ hội được hồi tâm, nhìn nhận lại đời sống của mình trong các mối tương quan, đặc biệt và mối tương quan với Thiên Chúa – Đấng mà quý thầy ước mong dâng trọn cuộc đời mình.

“Bác ái – Hoa trái của Chúa Thánh Thần” là đề tài được cha giảng phòng đưa ra để quý thầy và anh em suy gẫm trong dịp tĩnh tâm tháng này. Đề tài này nằm trong chủ đề Đại Chủng viện đã chọn cho năm học 2021-2022: “Hãy sống theo Thần Khí” (Gl 5,16).

Được gợi hứng từ đoạn Tin Mừng theo Thánh Lu-ca về người Sa-ma-ri-ta-nô nhân hậu (10,29-37), cha giảng phòng Gio-an Chu Văn Yên – Giám linh Đại Chủng viện - đã giúp anh em hồi tâm, suy niệm về hoa trái của Chúa Thánh Thần là “Bác ái”.

Bác ái bắt nguồn từ đâu? Bác ái là gì? Người tu sinh, chủng sinh – những linh mục tương lai sống bác ái như thế nào? Ba câu hỏi suy tư này được cha Gio-an gợi lên giúp cho quý thầy từng bước hiểu sâu hơn về loại hoa trái tốt đẹp này.

Bác ái bắt nguồn từ chính Thiên Chúa Tình Yêu, Ngài mời gọi chúng ta trở nên giống như Ngài. Bác ái có chiều kích Ba Ngôi: là ba Ngôi, nhưng cả ba hoàn toàn yêu thương hiến tặng sự sống, hoàn toàn tương quan với nhau, hiệp nhất với nhau: Cha hoàn toàn là của Con, Con hoàn toàn là của Cha, mối tương quan tình yêu và sự sống giữa Cha và Con là Chúa Thánh Thần. Tình yêu Thiên Chúa không chỉ khép kín trong Ba Ngôi nhưng được mở rộng ra với toàn thể vũ trụ. Bác ái với ý nghĩa này thật là phù hợp: Bác là rộng lớn, cao cả; ái là tình yêu; bác ái là tình yêu cao cả, mở rộng. Đối với những linh mục tương lai, việc luyện tập đức bác ái rất quan trọng, nhân đức này giúp trở nên giống Chúa Giê-su hơn với trái tim biết chạnh lòng thương. Như thế, bác ái cũng trở thành một dấu chỉ để nhận biết người môn đệ của Đức Ki-tô.

Trong bài chia sẻ Tin Mừng Thánh Lễ thứ Bảy tuần XXXII thường niên (Lc 16, 9-15) của ngày tĩnh tâm, khởi đi từ tầm quan trọng của chữ “tín” trong đời thường: “Chữ tín quý hơn vàng”, “Một sự mất tín, vạn sự không tin", cha giáo Aug. Đỗ Duy Đại đã đưa quý thầy chủng sinh và tu sinh đến với chữ “tín” trong đời sống thiêng liêng, đó là đời sống “trung tín” với Thiên Chúa. Cha giáo cụ thể hóa hình ảnh con người trung tín với Thiên Chúa qua ba phương diện: Biết lựa chọn, biết từ bỏ, và biết quyết tâm theo đuổi mục đích. Con người trung tín với Thiên Chúa cần biết chọn lựa bằng việc đặt đúng thang giá trị, biết lựa chọn Chúa trên hết những thứ khác. Người trung tín còn phải biết từ bỏ những tham lam lợi lộc vật chất cho riêng bản thân mình. Sau hết, người trung tín với Thiên Chúa phải biết quyết tâm theo đuổi mục đích, đó chính là việc biết sử dụng tất cả các phương tiện Chúa ban để đạt được mục đích cuối cùng – Hạnh phúc đời đời.

Buổi tĩnh tâm tháng 11 đã kết thúc và mở ra cho quý thầy chủng sinh và anh em tu sinh của Đại Chủng viện Thánh Tâm Thái Bình một tâm tình sống mới: Sống trung tín trong tinh thần bác ái theo sự hướng dẫn của Thần Khí.

BTTĐCV