14/06/2021 09:31

Chương trình Giáo lý Rước Lễ

Giáo lý Rước Lễ

 

Bài mở đầu
EM HỌC GIÁO LÝ

I. LỜI CHÚA (Lc 11,28)
"Phúc cho người biết lắng nghe Lời Chúa và đem ra thực hành"

II. GHI NHỚ

1. H. Em học giáo lý để làm gì?
T. Em học giáo lý để biết Chúa, tin Chúa, yêu Chúa và để sống Đạo.
2. H. Giáo lý giúp em thế nào?
T. Giáo lý giúp em gặp gỡ Chúa, nghe Lời Chúa dạy và thực hành sống tình mến Chúa yêu người.

III. THỰC HÀNH
Em quyết tâm chăm học và thuộc bài giáo lý.

IV. CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa Giêsu, con cám ơn Chúa, vì hôm nay con được bắt đầu học Giáo lý, để biết Chúa, tin yêu Chúa và để sống đạo. Con biết Chúa còn ít lắm, con cần học suốt đời. Xin Chúa giúp con chuyên chăm học Giáo lý, để ngày càng thêm hiểu biết, yêu mến Chúa và sống tốt với mọi người.

V. BÀI HÁT CÓ GÌ VUI BẰNG
Có gì vui bằng được học giáo lý,
Có gì sướng bằng được biết Chúa Trời.
Suốt đời em là, (là) học biết Chúa,
Suốt đời em là, (là) yêu Chúa Trời.
Chúa ở trong lòng (là) lòng con mãi,
Chúa ở trong lòng đời con vui biết bao.

 

 

PHẦN I
TUYÊN XƯNG ĐỨC TIN

 

Bài 1
THIÊN CHÚA DUY NHẤT

I. LỜI CHÚA (Đnl 6,4-5)
"Nghe đây, hỡi
Israel : Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta là Đức Chúa duy nhất. Hãy yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, hết lòng, hết sức anh em"
Kinh Tin Kính: Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha Toàn năng.

II. GHI NHỚ

1. H. Khi tuyên xưng Một Thiên Chúa, ta phải hiểu thế nào?
T. Ta phải hiểu: chỉ có một Thiên Chúa, ngoài Ngài ra, không có Chúa nào khác, và ta phải thờ phượng một mình Chúa mà thôi.
2. H. Ta có thể nhận biết Thiên Chúa bằng cách nào?

T. Ta có thể nhận biết Thiên Chúa khi ta nhìn xem trật tự lạ lùng trong vũ trụ, nhất là nhờ Lời Chúa dạy trong Thánh Kinh.
3. H. Cha toàn năng nghĩa là gì?

T. Toàn năng là làm được mọi sự theo ý muốn. Thiên Chúa toàn năng đã tạo thành vũ trụ muôn loài, nên Thiên Chúa là Chủ vũ trụ và là Cha chúng ta.

III. THỰC HÀNH
Em quyết tâm tôn thờ, kính mến một Thiên Chúa là Cha.

IV. CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa, hôm nay chúng con được biết: chỉ có một Thiên Chúa là Chủ của vũ trụ và là Cha của chúng con. Lạy Cha, chúng con rất sung sướng vì được làm con cái Cha.

V. BÀI HÁT: CHÚA MUÔN LOÀI

Chúa tôi là Chúa muôn loài,
Cầm quyền dưới đất, trên trời khắp nơi.
Chúa tôi có một không hai,
Trên trời dưới đất, chẳng ai sánh bằng.

 

Bài 2
THIÊN CHÚA BA NGÔI

I. LỜI CHÚA (Mt 28,19)
"Các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép Rửa cho họ: nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần" .
II. GHI NHỚ

1. H. Có mấy mầu nhiệm chính trong đạo?
T. Có 3 mầu nhiệm chính:
- Một là mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi,
- Hai là mầu nhiệm Ngôi Hai xuống thế làm người.
- Ba là mầu nhiệm Ngôi Hai cứu chuộc.
2. H. Ta phải hiểu thế nào về mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi?

T. Thiên Chúa có Ba Ngôi là: Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Ba Ngôi tuy riêng biệt, nhưng cùng một bản thể duy nhất và một uy quyền ngang nhau, nên chỉ có một Thiên Chúa.
3. H. Ba Ngôi hoạt động thế nào?

T. Ba Ngôi cùng hoạt động trong mọi việc, nhưng mỗi Ngôi biểu lộ nét riêng biệt: Chúa Cha tạo dựng nên ta, Chúa Con cứu chuộc ta và Chúa Thánh Thần thánh hoá ta.

III. THỰC HÀNH
Luôn cung kính nghiêm trang khi làm Dấu Thánh Giá.

IV. CẦU NGUYỆN
Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi cực thánh, chúng con xin thờ lạy, ca ngợi và yêu mến Chúa. Xin cho chúng con luôn nhớ mọi người là Đền thờ của Chúa Ba Ngôi, để chúng con biết tôn trọng nhau.

V. BÀI HÁT: DẤU THÁNH GIÁ

Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần Amen.
Ba Ngôi Thiên Chúa yêu thương ta vô cùng.
Ngôi Cha nhân hiền đã tạo tác sinh linh,
Ngôi Hai Giêsu đã xuống thế cứu chuộc,
Ngôi Ba Thánh Thần đã thánh hoá nhân trần.

 

Bài 3
THIÊN CHÚA SÁNG TẠO

I. LỜI CHÚA (St 1,1)
"Từ ban đầu, Thiên Chúa sáng tạo trời và đất"

Kinh Tin kính: Thiên Chúa là Cha toàn năng, Đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình.

II. GHI NHỚ
1. H. Thiên Chúa sáng tạo trời đất muôn vật cách nào?

T. Thiên Chúa đã dùng Lời quyền năng của Người mà sáng tạo mọi sự từ hư không.
2. H. Vì sao Thiên Chúa sáng tạo muôn vật ?
T. Thiên Chúa sáng tạo trời đất muôn vật để biểu lộ tình thương và thông ban vinh quang của Chúa cho mọi loài.
3. H. Muôn vật hữu hình và vô hình là gì?

T. Hữu hình là những gì ta thấy được, như trời đất, trăng sao, cây trái, thú vật, con người... Còn vô hình là những gì thiêng liêng ta không thấy được, như linh hồn, thiên thần, ma quỉ...

III. THỰC HÀNH
Khi nhìn ngắm cảnh vật thiên nhiên, em ca tụng Chúa.

IV. CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa là Cha toàn năng, chúng con cám ơn cha đã dựng nên vũ trụ, trời đất muôn vật và ban sự sống cho chúng con. Xin cho chúng con biết ca tụng Chúa và hưởng dùng mọi vật theo ý Chúa.

V. BÀI HÁT: THIÊN CHÚA TẠO DỰNG

Ai cho hoa trái chín thơm trên cành cây,
Ai cho tinh tú sáng soi trên vòm trời,
Chính Chúa dựng nên trời trăng sao lấp lánh,
Chính Chúa ban trái ngọt chín thơm trên cành.

 

Bài 4
THIÊN CHÚA QUAN PHÒNG

I. LỜI CHÚA (Lc 12, 29-30)
"Các con đừng quá lo lắng tìm kiếm cho có gì để ăn, có gì để mặc, vì Cha các con thừa biết các con cần những gì".

II. GHI NHỚ
1. H. Thiên Chúa còn chăm sóc các loài Chúa đã sáng tạo không?

T. Thiên Chúa vẫn còn tiếp tục chăm sóc và hướng dẫn mọi loài thụ tạo, để vũ trụ tiến đến mức hoàn hảo. Đó là sự Chúa Quan phòng.
2. H. Ta phải có thái độ sống như thế nào?
T. Ta phải sống tâm tình con thảo, luôn tin tưởng, phó thác vào Thiên Chúa là Cha, cùng nhau xây dựng và phát triển thế giới ngày càng tốt đẹp hơn.

III. THỰC HÀNH
Luôn tin tưởng, yêu mến và cám ơn Chúa trong mọi việc.

IV. CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa, Chúa luôn yêu thương và chăm sóc cho chúng con, Chúa biết rõ mọi sự chúng con cần và luôn ban ơn lành cho chúng con. Xin cho chúng con luôn biết tin tưởng, phó thác vào Chúa.

V. BÀI HÁT: ĐƠN SƠ - PHÓ THÁC

Đơn sơ phó thác, con dâng Chúa kiếp sống con đây.
Xin Chúa giữ gìn và chở che như con mắt Ngài.
Đây hồn con đây, thân xác con đây,
Đây trái tim con, đây tình yêu con.

 

Bài 5
CHÚA TẠO DỰNG CON NGƯỜI

I. LỜI CHÚA (St 1,26)
"Thiên Chúa phán: Ta hãy dựng nên loài người giống hình ảnh của Ta, để cho họ làm chủ trên mặt đất".

II. GHI NHỚ
1. H. Thiên Chúa tạo dựng con người thế nào?

T. Thiên Chúa tạo dựng con người theo hình ảnh Chúa, có khả năng nhận biết và yêu mến Người.
2. H. Vì sao con người cao trọng hơn mọi loài trên mặt đất?

T. Vì con người vừa là vật chất, vừa là tinh thần, nghĩa là có xác và có hồn, kết hợp thành một con người duy nhất.
3. H. Tổ tông loài người là ai?
T. Tổ tông loài người là Ông Adong và Bà Evà

III. THỰC HÀNH
Luôn cám ơn Chúa vì được sinh ra làm người

IV. CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa là Cha của chúng con, xin cám ơn Chúa đã cho con được sinh ra làm người, làm con của Chúa, được sống trong gia đình có ông bà, cha mẹ. Xin Chúa cho ông bà, cha mẹ và anh chị em con được mạnh khoẻ và cho con luôn là bé ngoan của Chúa.

V. BÀI HÁT: CÁM ƠN TRỜI

Cám ơn Trời, xin cám ơn Trời,
Cho con hai con mắt, cho con hai bàn tay,
Cho con sinh làm người. Xin cám ơn Trời. Cám Ơn Trời
Cám ơn Trời, xin cám ơn Trời,
Cho con hai lỗ mũi, cho con hai vành tai,
Cho con vui vào đời. Xin cám ơn Trời. Cám Ơn Trời

 

Bài 6
SA NGÃ: TỘI TỔ TÔNG

I. LỜI CHÚA (Rm 5,12)
"Chỉ vì một người không vâng lời, mà tội đã lọt vào thế gian, gây nên sự chết, thành ra mọi người đều phải chết".

II. GHI NHỚ
1. H. Các Thiên Thần có sống mãi trong tình nghĩa với Chúa không?

T. Không, vì có một số Thiên thần đã từ chối tình thương Chúa, chống lại Thiên Chúa, đó là Ma quỉ.
2. H. Loài người có sống mãi trong tình nghĩa với Thiên Chúa không?
T. Không, vì Tổ tông loài người đã sa ngã, nghe lời quyến rũ của Ma quỉ mà phạm tội, không vâng phục Chúa, chống lại Chúa. Đó là Tội Tổ tông.
3. H. Tội Tổ tông đã gây nên những hậu quả nào?
T. Tội Tổ tông làm cho loài người mất tình nghĩa với Thiên Chúa và với nhau, phải đau khổ và phải chết.

III. THỰC HÀNH
Quyết tâm không chơi xấu, không đánh lộn, chửi tục.

IV. CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa, vì nghe lời xúi giục của ma quỉ, mà Tổ tông loài người đã phạm tội không vâng lời Chúa, gây ra đau khổ và sự chết cho nhân loại. Xin Chúa tha thứ cho những lần chúng con đã không vâng lời Chúa và cha mẹ. Xin giúp chúng con biết ngoan ngoãn và vâng lời hơn.

V. BÀI HÁT: CHÚA YÊU

Chúa yêu em sinh dựng nên em.
Và hứa ban em Nước Thiên Đàng.
Mong lòng em trong trắng ngoan hiền.
Để đời em sống trọn tuổi thơ.

 

Bài 7
CHÚA GIÊSU KITÔ CON MỘT THIÊN CHÚA

I. LỜI CHÚA (Mt 16, 15-16)
Đức Giêsu hỏi: "Còn các con, các con bảo Thầy là ai?" Ông Simon Phêrô thưa: "Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống"

Kinh Tin Kính: Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con Một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời.

II. GHI NHỚ

1. H. Vì sao ta tuyên xưng Chúa Giêsu Kitô là Con Một Thiên Chúa?

T. Vì Chúa Giêsu Kitô là Ngôi Hai Thiên Chúa, được Chúa Cha sinh ra từ thuở đời đời, nên còn gọi là Chúa Con.

2. H. Giêsu Kitô nghĩa là gì?
T. Giêsu nghĩa là "Thiên Chúa cứu độ". Kitô có nghĩa là "được xức dầu" để thi hành sứ vụ Tiên tri, Tư tế và Vương đế.

III. THỰC HÀNH
Luôn tin thờ, yêu mến Chúa Giêsu Kitô.

IV. CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa Giêsu Kitô, là Ngôi Hai Thiên Chúa, là Con Một Đức Chúa Cha và là Thiên Chúa của chúng con. Chúng con xin tin kính, thờ phượng, chúc tụng và tạ ơn Chúa muôn đời. Amen.

V. BÀI HÁT: GIÊSU KITÔ

Giêsu Kitô Ngôi Hai Chúa Trời
Giêsu Kitô là Con Chúa Cha,
Giêsu Kitô Thiên Chúa cứu độ,
Con luôn tin thờ: Giêsu Kitô.

 

Bài 8
NGÔI HAI LÀM NGƯỜI

I. LỜI CHÚA (Ga 1,14)
"Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta".

Kinh Tin kính: Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng Trinh nữ Maria và đã làm người.

II. GHI NHỚ
1. H. Ngôi Hai xuống thế làm người như thế nào?

T. Chúa Cha đã dùng quyền năng Chúa Thánh Thần, cho Ngôi Hai nhập thể trong lòng Trinh nữ Maria và đã được sinh ra làm người có xác có hồn như ta.
2. H. Chúa Giêsu sinh ra ở đâu và lúc nào?

T. Chúa Giêsu sinh ra tại làng Bêlem, nước Do thái, đời vua Hêrôđê.
3. H. Vì sao Ngôi Hai Thiên Chúa làm người?

T. Vì Thiên Chúa yêu thương và muốn cứu chuộc loài người.

III. THỰC HÀNH
Theo gương Chúa, em sống yêu thương mọi người.

IV. CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu Kitô, vì yêu thương chúng con, Chúa đã giáng sinh trong hang đá Bêlem nghèo hèn, để chia sẻ kiếp người của chúng con. Xin cho chúng con biết noi gương Chúa, sống yêu thương, hoà thuận với mọi người.

V. BÀI HÁT: SINH Ở BÊ LEM

Con Chúa sinh ở Bê lem
Nên bé nhỏ vì em.
Em lấy chi mà đáp mến,
Em cương quyết sống đời luôn hi sinh.

 

 

Bài 9
CHÚA GIÊSU SỐNG NƠI TRẦN THẾ

 

I. LỜI CHÚA (Mt 4,23)
"Đức Giêsu đi khắp miền Galilê, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin mừng Nước Trời, và chữa hết mọi bệnh hoạn tật nguyền của dân".

II. GHI NHỚ
1. H. Cuộc sống trần thế của Chúa Giêsu như thế nào?

T. Chúa Giêsu sống ẩn dật 30 năm tại làng Nadarét, sống công khai 3 năm, Ngài đã ra đi rao giảng Tin mừng Nước Trời, làm nhiều phép lạ, cuối cùng, Ngài chịu chết trên Thánh giá và sống lại để cứu chuộc ta.

2. H. Đời sống ẩn dật của Chúa Giêsu có ý nghĩa gì?

T. Chúa Giêsu sống ẩn dật để nêu gương đời sống hiếu thảo, vâng lời cha mẹ, và dạy ta biết sống thánh trong gia đình.

3. H. Vì sao Chúa làm nhiều phép lạ?
T. Chúa Giêsu làm phép lạ để chứng tỏ tình thương và quyền năng của Thiên Chúa, để loan báo Nước Chúa đang đến và để mọi người tin vào Người.

III. THỰC HÀNH
Theo gương Chúa, em hiếu thảo với cha mẹ và giúp đỡ mọi người.

IV. CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa Giêsu Kitô, vì yêu thương, Chúa sống trọn kiếp người như chúng con, chỉ trừ tội lỗi, để rao giảng Nước Chúa và để nêu gương sống thánh cho chúng con. Xin cho chúng con sống thánh thiện, biết vâng lời cha mẹ và yêu thương mọi người.

V. BÀI HÁT: CHÚA GIÊSU

Chúa Giêsu sống với gia đình.
Rất ngoan hiền và rất dễ thương.
Ngài yêu thương vâng lời ba má.
Đầy khôn ngoan nhân đức phi thường.

 

Bài 10
NGÔI HAI CỨU CHUỘC

I. LỜI CHÚA (Mt 16,21)
"Chúa Gêsu tỏ cho các môn đệ biết: Người phải đi Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ ... Rồi bị giết chết và ngày thứ ba sẽ sống lại".

Kinh Tin kính: Chịu nạn thời Phongxiô Philatô, chịu đóng đinh trên cây Thánh giá, chết và táng xác, xuống ngục tổ tông...

II. GHI NHỚ

1. H. Chúa Giêsu đã làm gì để cứu chuộc ta?
T. Chúa Giêsu đã tự hiến cả đời mình, chịu đau khổ, chịu chết trên Thánh giá và sống lại để cứu chuộc ta.
2. H. Chúa Giêsu chết ở đâu và lúc nào?

T. Chúa Giêsu chịu chết trên Thánh giá, ngoài thành Giêrusalem, đời quan Phongxiô Philatô, vào ngày thứ Sáu, áp lễ Vượt qua. Xác Chúa Giêsu được mai táng trong huyệt đá mới.
3. H. Vì sao Chúa Giêsu chịu chết trên thánh giá?

T. Vì yêu thương loài người và để cứu chuộc loài người khỏi tội lỗi, Chúa Giêsu đã tự nguyện vâng phục Chúa Cha, bằng lòng chịu đau khổ và chịu chết trên Thánh giá.

III. THỰC HÀNH
Nhìn lên Thánh giá để nhận thấy tình Chúa thương yêu, nên em quyết sống đẹp lòng Chúa.

IV. CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa Giêsu, vì yêu Chúa đã chịu chết trên Thánh giá để chuộc tội chúng con. Xin cho chúng con biết chừa bỏ tội lỗi, nết xấu, để xứng đáng được hưởng ơn cứu độ của Chúa.

V. BÀI HÁT: VÒNG TAY CHO NGƯỜI

Ngày xưa Chúa Kitô, thập giá vác trên vai,
Vòng gai cuốn trên dầu Người ra pháp trường.
Người đi chết cho tôi, Người đi chết cho anh,
Chết cho em, đi chết cho người người hôm nay.

 

Bài 11
CHÚA GIÊSU SỐNG LẠI VÀ LÊN TRỜI

I. LỜI CHÚA (Cv 5,30-31)
"Đức Giêsu đã bị các ông treo lên cây gỗ mà giết đi; nhưng Thiên Chúa của cha ông chúng ta đã làm cho Người chỗi dậy, và Thiên Chúa đã ra tay uy quyền nâng Người lên, đặt làm thủ lãnh và Đấng Cứu độ, hầu đem lại cho chúng ta ơn sám hối và ơn tha tội".

II. GHI NHỚ
1. H. Chúa Giêsu sống lại khi nào?

T. Sau khi chết chưa đủ ba ngày, Chúa Giêsu đã tự mình sống lại như lời Người đã báo trước.
2. H. Sự sống lại của Chúa Giêsu có ý nghĩa gì?

T. Sự sống lại của Chúa Giêsu có những ý nghĩa này: một là mở lối cho chúng ta bước vào sự sống mới. Hai là khơi nguồn và bảo đảm sự sống lại của chúng ta.
3. H. Sau khi sống lại, Chúa Giêsu đã làm gì?

T. Sau khi sống lại, Chúa Giêsu còn hiện ra dạy dỗ, an ủi các môn đệ trong 40 ngày, rồi Người lên trời, ngự bên hữu Chúa Cha.

III. THỰC HÀNH
Em quyết tâm sống ngoan ngoãn, để luôn được sống với Chúa.

IV. CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa Giêsu, chúng con ca mừng Chúa đã chiến thắng tội lỗi và sự chết, Chúa đã sống lại hiển vinh, Chúa đã lên trời để dọn chổ cho chúng con. Xin cho chúng con biết sống ngoan ngoãn, tốt lành, để sau này sẽ được sống lại với Chúa muôn đời.

V. BÀI HÁT: CHÚA PHỤC SINH

Chúa nay thực đã phục sinh, Allêluia, allêluia. Người từ trong kẻ chết sống lại, Allêluia, allêluia. Và niềm vui tràn lan nơi nơi.

 

 

Bài 12
CHÚA GIÊSU SẼ ĐẾN PHÁN XÉT

 

I. LỜI CHÚA (Mt 16,27)
"Con Người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với các thiên thần của Người, và bấy giờ, Người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm".

Kinh Tin Kính: Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết.

II. GHI NHỚ
1. H. Chúa Giêsu còn đến thế gian nữa không?

T. Chúa Giêsu sẽ trở lại thế gian để phán xét chung, và thưởng phạt mọi người tuỳ theo việc lành dữ họ đã làm.
2. H. Khi nào Chúa Giêsu sẽ trở lại?
T. Chắc chắn Người sẽ trở lại trong vinh quang vào ngày tận thế, nhưng ta không biết được lúc nào, nên ta luôn sống tỉnh thức đợi chờ.

III. THỰC HÀNH
Luôn sống ngoan ngoãn, làm nhiều việc tốt để đẹp lòng Chúa.

IV. CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa, xưa Chúa đã hứa: "Thầy đi để dọn chổ cho chúng con, và Thầy sẽ lại đến để đón chúng con về với Thầy". Xin cho chúng con luôn sống tỉnh thức, cầu nguyện và làm nhiều việc tốt để đón chờ ngày Chúa trở lại trong vinh quang.

V. BÀI HÁT : CON TUYÊN XƯNG

Con tuyên xưng Chúa đã chết đi,
Con tuyên xưng, Ngài đã sống lại,
Trong vinh quang, mai Ngài lại đến,
Đón chúng con, lên trời về với Chúa Cha.

 

Bài 13
CHÚA THÁNH THẦN

I. LỜI CHÚA (Ga 14,26)
"Đấng Phù trợ là Thánh Thần mà Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy chúng con mọi điều và sẽ làm cho chúng con nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với chúng con"

II. GHI NHỚ
1. H. Chúa Thánh Thần là Đấng nào?

T. Chúa Thánh Thần là Ngôi thứ Ba, bởi Chúa Cha và Chúa Con mà ra, cùng một bản tính và một quyền năng như hai Ngôi cực trọng ấy.
2. H. Chúa Thánh Thần thánh hoá Hội thánh thế nào?

T. Chúa Thánh Thần làm cho các tín hữu trở nên con cái Chúa Cha và được hợp nhất với Chúa Kitô. Người còn giúp họ nhận biết sự thật và sống trọn tình mến Chúa yêu người.
3. H. Ta phải sống với Chúa Thánh Thần thế nào?

T. Ta phải tin kính, thờ phượng, cầu xin Chúa Thánh Thần và vâng theo ơn Người soi sáng, cùng tôn trọng hồn xác ta là đền thờ của Người.

III. THỰC HÀNH
Em sốt sắng cầu xin Chúa Thánh Thần trước khi học bài.

IV. CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến và đốt lửa kính mến Chúa trong lòng chúng con, để chúng con yêu Chúa hết lòng và yêu thương nhau như Chúa đã yêu thương chúng con.

V. BÀI HÁT: XIN THÁNH THẦN ĐẾN

Xin Thánh Thần hãy đến với chúng con,
Giúp chúng con thêm lòng yêu mến,
Xin mở lòng soi sáng trí khôn,
Giúp chúng con sống sao vẹn toàn.

 

Bài 14
HỘI THÁNH CHÚA KITÔ

I. LỜI CHÚA (Mc 3,14-15)
"Chúa Giêsu lập nhóm Mười Hai, để các ông ở với Người và để Người sai các ông đi rao giảng, với quyền trừ quỷ"

Kinh tin kính: Tôi tin có Hội Thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền.

II. GHI NHỚ
1. H. Hội Thánh là gì?

T. Hội Thánh là một cộng đoàn những người được LỜI CHÚA qui tụ, làm thành Dân Thiên Chúa, Thân Thể Chúa Kitô và Đền Thờ Chúa Thánh Thần.
2. H. Hội Thánh Chúa Kitô có những đặc tính nào?

T. Hội Thánh Chúa Kitô gồm có 4 đặc tính nầy:
- Một là duy nhất.
- Hai là Thánh thiện.
- Ba là Công giáo.
-Bốn là Tông truyền.
3. H. Các thánh thông công là gì?

T. Là các tín hữu còn sống trên trần gian, các linh hồn trong luyện ngục và các thánh trên trời cùng hiệp thông, chia sẻ cho nhau những ơn ích thiêng liêng.
4. H. Vì sao Hội Thánh có bổn phận truyền giáo?
T. Vì Chúa muốn cho mọi người được cứu độ, nên Hội Thánh có bổn phận phải đem chân lý cứu độ của Chúa đến cho mọi người.

III. THỰC HÀNH
Em cầu nguyện cho có nhiều người gia nhập Hội Thánh.

IV. CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa Giêsu, cám ơn Chúa đã cho chúng con được sống trong Hội Thánh. Xin cho chúng con biết yêu mến và vâng theo những điều Hội Thánh truyền dạy.

V. BÀI HÁT: EM YÊU GIÁO HỘI

Em yêu là yêu Nhà Chúa,
Em yêu là yêu Đền Thờ,
Em yêu là yêu Giáo Hội,
Chính là Thân thể của Đức Kitô.

 

Bài 15
TỔ CHỨC HỘI THÁNH

I. LỜI CHÚA (Rm 12,4-5)
"Cũng như một thân thể có nhiều bộ phận, mà các bộ phận không cùng một chức năng; thì chúng ta cũng vậy, tuy nhiều người nhưng chỉ là một thân thể trong Đức Kitô, ai nấy liên đới với nhau như những bộ phận của một thân thể".

II. GHI NHỚ
1. H. Tín hữu Công giáo gồm những ai?

T. Đó là những người tin vào Chúa Kitô, đã lãnh nhận Bí tích Rửa tội và hiệp thông với Đức giáo hoàng.
2. H. Hội Thánh Công giáo gồm có những thành phần nào?

T. Hội Thánh Công giáo gồm có Giáo sĩ, Tu sĩ và Giáo dân. Giaó sĩ gồm có Đức Giáo hoàng, các Đức Giám Mục, Linh mục và Phó tế.
3. H. Bổn phận của người tín hữu là gì?

T. Bổn phận của người tín hữu là yêu mến, bênh vực Hội Thánh và hăng hái làm việc tông đồ.

III. THỰC HÀNH
Em cầu nguyện, yêu mến và vâng phục các vị chủ chăn.

IV. CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa Giêsu, nhờ phép Rửa tội, chúng con được làm con Chúa và là con Hội Thánh. Xin cho chúng con biết yêu thương, đoàn kết và đưa dẫn mọi người về với Chúa, để ngày sau được hưởng hạnh phúc bên Chúa muôn đời.

V. BÀI HÁT: LẠY CHA XIN HÃY CHO

Lạy Cha, xin hãy cho mọi người hợp nhất nên một.
Như Cha ở trong Con và như Con ở trong Cha.
Xin Cha cho mọi người nên một trong chúng ta.
Hầu cho thế gian tin rằng Cha đã sai Con.

 

Bài 16
ĐỨC MẸ MARIA MẸ CHÚA GIÊSU - MẸ HỘI THÁNH

I. LỜI CHÚA (Cv 1,14)
"Tất cả các ông đều đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện cùng với mấy người phụ nữ, với bà Maria, mẹ của Đức Giêsu và với các anh em của Đức Giêsu".

II. GHI NHỚ
1. H. Đức Maria là ai?

T. Đức Maria là mẹ đã sinh ra Chúa Giêsu, nên Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, là mẹ Hội Thánh và cũng là mẹ ta.
2. Thiên Chúa đã ban cho Đức Maria những đặc ân nào?

T. Thiên Chúa đã ban cho Đức Maria những đặc ân này:
- Một là ơn Vô nhiễm nguyên tội.
- Hai là ơn làm Mẹ Thiên Chúa.
- Ba là ơn Đồng trinh trọn đời.
- Bốn là ơn Hồn Xác lên trời.
3. H. Ta tôn kính Mẹ Maria như thế nào?

T. Ta đặc biệt tôn kính, yêu mến, cầu xin Mẹ Maria, nhất là bắt chước các nhân đức của người.

III. THỰC HÀNH
Em yêu mến Đức Mẹ và siêng năng đọc kinh Kính mừng.

IV. CẦU NGUYỆN
Lạy Mẹ Maria, xin cám ơn Mẹ đã hạ sinh Chúa Giêsu cho chúng con. Xin cho chúng con biết noi gương Chúa Giêsu: luôn yêu mến, vâng lời và đơn sơ như em bé trong tay mẹ hiền.

V. BÀI HÁT: MẸ CHÚA TRỜI

Mẹ Chúa Trời cũng là Mẹ chúng ta,
Sinh ra ta khi gần bên Thánh giá.
Lúc Chúa trối Gio-an: Đây là con Bà,
Cùng môn đệ: Đây là Mẹ của con.

 

Bài 17
ƠN PHỤC SINH VÀ ĐỜI SỐNG VĨNH CỬU

I. LỜI CHÚA (Ga 6,40)
"Ý của Cha Ta là tất cả những ai thấy và tin vào Người Con, thì được sống muôn đời, và Ta sẽ cho họ sống lại ngày sau hết".

Kinh Tin kính: Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại.

II. GHI NHỚ
1. H. "Xác loài người ngày sau sống lại" nghĩa là gì?

T. Khi chết, thì linh hồn con người lìa ra khỏi thân xác. Thân xác sẽ bị hư nát, nhưng Thiên Chúa sẽ cho thân xác ấy được sống lại trong ngày tận thế. Sống lại để hưởng hạnh phúc hay bị phạt đời đời.

2. H. Khi chết thì linh hồn con người sẽ ra sao?
T. Khi ấy linh hồn đến trước toà Chúa để chịu phán xét riêng về những việc lành dữ đã làm khi còn sống. Sau đó linh hồn sẽ lên thiên đàng, hoặc xuống hoả ngục hay chịu thanh tẩy trong luyện ngục.
3. H. Thiên đàng là gì?
T. Là tình trạng hạnh phúc tràn đầy, vì được hiệp thông trong tình yêu với Thiên Chúa Ba Ngôi và với cộng đoàn các thánh.
4. H. Hoả ngục là gì?

T. Là tình trạng đau khổ vô cùng, vì phải xa cách Thiên Chúa đời đời. Đó là hình phạt dành cho ma quỉ và những người chết đang còn mắc tội trọng, vì từ chối Thiên Chúa.
5. H. Luyện ngục là gì?

T. Là tình trạng thanh tẩy dành cho những người chết trong ơn nghĩa Chúa, nhưng chưa đạt tới sự thánh thiện, nên cần thanh luyện để chờ ngày hưởng phúc thiên đàng.

III. THỰC HÀNH
Em quyết tâm sống thánh để được sống lại hạnh phúc.

IV. CẦU NGUYỆN:
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết chết đi cho tội lỗi, để sau này sẽ được sống lại và hưởng hạnh phúc thiên đàng với Chúa.


V. BÀI HÁT: SỐNG CHẾT NHƯ CHÚA.

 

PHẦN II
CỬ HÀNH MẦU NHIỆM KITÔ GIÁO

Bài 18
PHỤNG VỤ và BÍ TÍCH

I. LỜI CHÚA (Rm 15,16)
"Thiên Chúa đã ban cho tôi làm người phục vụ Đức Giêsu Kitô giữa các dân ngọai, lo việc tế tự là rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa, để các dân ngọai được Thánh Thần thánh hóa mà trở nên một lễ phẩm đẹp lòng Thiên chúa"

II. GHI NHỚ

1. H. Phụng vụ là gì?
T. Phụng vụ là việc tôn thờ chính thức của toàn thể Hội Thánh, để tôn vinh Thiên Chúa Ba Ngôi và thánh hóa con người.
2. H. Phụng vụ gồm những việc nào?

T. Đó là Thánh lễ, các Bí tích và Các Giờ Kinh Phụng vụ.
3. H. Ta phải tham dự Phụng vụ thế nào?
T. Ta phải tham dự Phụng vụ cách ý thức, linh động, hữu hiệu và đầy đủ (x.PV.11)
4. H. Bí tích là gì?

T. Bí tích là những dấu chỉ hữu hiệu của ân sủng, do Chúa Giêsu thiết lập và được trao lại cho Hội Thánh, để ban sự sống thần linh (ơn Chúa) cho chúng ta.
5. H. Có mấy Bí tích?

T. Có 7 Bí tích (x. Kinh)

III. THỰC HÀNH
Em siêng năng tham dự Phụng vụ và chuẩn bị lãnh Bí tích.

IV. CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chịu khổ nạn và Phục sinh để cứu độ loài người. Ngày nay Chúa vẫn hằng tiếp tục ban ơn cứu độ cho chúng con qua Hội thánh. Xin cho chúng con luôn sốt sắng tham dự các nghi thức Phụng vụ để tôn vinh Chúa và mưu ích cho mọi người.

V. BÀI HÁT: BÍ TÍCH

Bí tích là dấu bề ngoài,
Chúa dùng mà ban ơn cho ta.
Chính Chúa đem xuống từ trời,
Dây là "Bảy suối nước linh ân".

 

 

Bài 19
ƠN CHÚA

 

I. LỜI CHÚA (Ga 15,5)
"Không có Thầy, chúng con chẳng làm gì được"

II. GHI NHỚ
1. H. Bởi sức tự nhiên ta có thể sống đẹp lòng Thiên Chúa được không?

T. Nếu không có ơn Chúa giúp thì chẳng được, như lời Chúa Giêsu phán rằng: "Không có Thầy, chúng con chẳng làm gì được" (Ga 15,5)
2. H. Ơn Chúa là gì?

T. Ơn Chúa là sự trợ giúp Thiên Chúa ban, để ta sống xứng đáng là con cái Chúa và được dự phần vào sự sống của Thiên Chúa Ba Ngôi.
3. H. Có mấy thứ ơn Chúa?

T. Có hai thứ :
- Một là ơn thánh hóa, cho ta được làm con Chúa.
- Hai là ơn trợ giúp, tuỳ hoàn cảnh.
4. H. Ta cần làm gì để được ơn Chúa?

T. Ta siêng năng cầu nguyện, lãnh nhận các Bí tích và làm các việc đạo đức.

III. THỰC HÀNH
Em luôn cầu xin ơn Chúa giúp đỡ mỗi khi làm việc.

IV. CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa Giêsu, chúng con hết lòng cảm tạ Chúa vì mọi ơn lành Chúa ban cho chúng con. Xin giúp chúng con luôn biết cộng tác với ơn Chúa, để mỗi ngày được nên thánh thiện hơn.

V. BÀI HÁT

Không có ơn Thiên Chúa, ta chẳng làm được việc,
Không có ơn Thiên Chúa, ta chẳng làm được chi.
Ta có ơn Thiên Chúa, ta sẽ làm được việc.
Ta khấn xin Thiên Chúa, Chúa sẽ ban ơn lành.

 

Bài 20
BÍ TÍCH RỬA TỘI

I. LỜI CHÚA (Ga 3, 5)
"Không ai có thể vào Nước Thiên Chúa nếu không sinh ra bởi nước và Thánh Thần"

II. GHI NHỚ
1. H. Bí tích Rửa tội là gì?

T. Là Bí tích Đức Chúa Giêsu đã lập, để tái sinh ta trong đời sống mới, bởi nước và Chúa Thánh Thần.
2. H. Bí tích Rửa tội mang lại cho ta những ơn nào?

T. Bí tích Rửa tội ban cho ta những ơn này:- Một là rửa ta sạch tội tổ tông và các tội ta phạm, cùng tha mọi hình phạt do tội gây ra,- Hai là làm cho ta trở nên con cái Thiên Chúa, - Ba là ta được gia nhập vào Hội thánh.- Bốn là ghi vào linh hồn ta dấu ấn không thể xóa được.
3. H. Bí tích Rửa tội có cần thiết không?

T. Bí tích Rửa tội rất cần thiết vì Chúa Giêsu đã nói: "Không ai có thể vào Nước Thiên Chúa, nếu không sinh ra bởi nước và Thánh Thần" (Ga 3,5)

III. THỰC HÀNH
Hãnh diện được làm con Chúa, luôn cố gắng sống tốt với mọi người.

IV. CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa, chúng con cảm tạ lòng Chúa yêu thương, vì nhờ Bí tích Rửa tội, chúng con được sạch tội và làm con Chúa. Xin cho chúng con sống xứng đáng với tình yêu Chúa dành cho chúng con. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

V. BÀI HÁT: CHÚA LÀ CHA CHÚNG TA

 

Bài 21
BÍ TÍCH HÒA GIẢI

I. LỜI CHÚA (Lc 15,21)
Bấy giờ người con nói rằng: "Thưa cha, con đã lỗi phạm đến Trời và đến cha, con chẳng đáng được gọi là con cha nữa".

II. GHI NHỚ
1. H. Bí tích Hòa giải là gì?

T. Là Bí tích Đức Chúa Giêsu đã lập, để tha các tội ta phạm từ khi lãnh nhận Bí tích Rửa tội về sau, cùng giao hòa ta với Chúa và Hội thánh. Bí tích này còn được gọi là Giải tội hay Sám hối.
2. H. Chúa Giêsu đã lập ra Bí tích Hòa giải khi nào?
T. Chúa Giêsu đã lập Bí tích này vào chiều ngày Phục sinh, khi hiện đến cùng các Tông đồ và nói: "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần. Các con tha tội cho ai thì tội người ấy được tha, các con cầm tội ai thì tội người ấy bị cầm lại" (Ga 20,22-23)
3. H. Bí tích Hòa giải ban những ơn ích thiêng liêng nào?
T. Bí tích Hòa giải ban cho ta những ơn này:- Một là tha tội để giao hòa ta với Chúa và Hội thánh.- Hai là tha hình phạt đời đời do tội trọng đã gây ra và tha một phần các hình phạt tạm.- Ba là ban sự bình an và gia tăng sức mạnh thiêng liêng.

III. THỰC HÀNH
Khi lỡ phạm tội, em biết nhận tội và xin lỗi.

IV. CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa là Cha nhân từ, chúng con xin cảm tạ Chúa đã lập Bí tích Hòa giải để tha tội và giúp chúng con trở về với tình yêu Chúa. Xin cho chúng con mau mắn tìm đến Chúa mỗi khi lỡ sa ngã phạm tội, để xứng đáng lãnh nhận ơn tha thứ của Chúa.

V. BÀI HÁT: BAN QUYỀN THA TỘI

Các con hãy nhận lấy, nhận lấy Chúa Thánh Thần. Các con cầm buộc ai, người đó bị cầm buộc. Các con tha tội ai, thì kẻ ấy được tha. Các con hãy ra đi, hãy báo tin mừng vui.

 

Bài 22
LÃNH NHẬN BÍ TÍCH HÒA GIẢI

I. LỜI CHÚA (Ga 8,11)
"Chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa"

II. GHI NHỚ
1. H. Muốn lãnh nhận Bí tích Hòa giải thì phải làm gì?

T. Phải làm bốn việc này
- Một là xét mình.
- Hai là ăn năn tội.
- Ba là xưng tội.
- Bốn là làm việc đền tội.
2. H. Xét mình là gì?
(x.Bản Xét Mình tr.53)
T. Xét mình nhớ lại từ lần xưng tội sau hết cho đến bây giờ, đã phạm những tội nào, phạm mấy lần và trường hợp nào làm cho tội ra nặng hơn.
3. H. Ăn năn tội là gì?
T. Ăn năn tội là thật lòng thống hối vì đã phạm tội mất lòng Chúa, xin lỗi Chúa và quyết tâm không phạm tội nữa.
4. H. Xưng tội là gì?
(x. Cách Xưng tội tr.56)
T. Xưng tội là thành tâm thú nhận với linh mục đại diện Chúa Kitô, các tội mình đã phạm.
5. H. Phải xưng tội thế nào?

T. Hội thánh buộc phải xưng cách thành thật, rõ ràng, tất cả các tội trọng, và khuyên xưng các tội nhẹ, để sống đẹp lòng Chúa hơn.
6. H. Đền tội là gì?

T. Đền tội là làm việc mà cha giải tội chỉ định, để tạ lỗi cùng Thiên Chúa và đền bù những thiệt hại do tội lỗi gây ra.

III. THỰC HÀNH
Khi làm buồn lòng ai, em đến xin lỗi ngay.

IV. CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa là Cha nhân ái, từ bi, Chúa luôn mong chờ kẻ có tội ăn năn sám hối. Xin giúp chúng con biết thật lòng ăn năn sám hối tội lỗi và chuẩn bị chu đáo mỗi khi đi xưng tội.

V. BÀI HÁT: NAY CON TRỞ VỀ

 

Bài 23
BÍ TÍCH THÁNH THỂ

I. LỜI CHÚA (Ga 6, 51)
"Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này thì sẽ được sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là Thịt Ta để cho thế gian được sống".

II. GHI NHỚ
1. H. Bí tích Thánh Thể là gì?

T. Là Bí tích Đức Chúa Giêsu đã lập, để tiếp tục lễ hy sinh trên Thánh giá, và để ban Mình Máu Người hiện diện trong hình bánh rượu, làm của nuôi linh hồn ta.
2. H. Chúa Giêsu lập Bí tích Thánh Thể khi nào?

T. Chúa Giêsu đã lập Bí tích Thánh thể trong bữa Tiệc ly, trước khi Người chịu chết.
3. H. Chúa Giêsu hiện diện trong Bí tích Thánh Thể thế nào?

T. Chúa Giêsu hiện diện trong hình bánh hình rượu, cách thực sự và toàn vẹn, cùng với xác hồn và thần tính của Người (x.Dz. 1651)
.4. H. Khi nào Bánh Rượu trở thành Mình Máu Thánh Chúa Giêsu?
T. Trong Thánh lễ, khi linh mục chủ tế đọc lời truyền phép: "Này là Mình Thầy, Này là Máu Thầy" thì bánh rượu liền trở thành Mình thánh, Máu Thánh Đức Chúa Giêsu.

III. THỰC HÀNH
Em quyết tâm siêng năng kính viếng Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể và nghiêm trang trong nhà thờ.

IV. CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con cám ơn Chúa đã ban chính Mình Máu Chúa để nuôi sống chúng con. Xin cho chúng con biết đáp lại tình yêu Chúa, bằng việc gìn giữ tâm hồn trong sạch để xứng đáng rước Mình Máu Thánh Chúa.

V. BÀI HÁT: MANNA CHO EM

 

Bài 24
THÁNH LỄ

I. LỜI CHÚA (Lc 22,19)
"Chúa Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, trao cho các môn đệ và nói: "Đây là Mình Thầy, sẽ bị nộp vì các con. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy".

II. GHI NHỚ
1. H. Thánh lễ là gì?

T. Thánh lễ là hy tế mà Đức Chúa Giêsu nhờ tay linh mục hợp cùng toàn thể Dân Chúa, dâng mình cho Đức Chúa Cha, như xưa chính Người đã dâng mình trên Thánh giá.
2. H. Hội thánh dâng Thánh lễ vì những ý nào?
T. Hội thánh dâng Thánh lễ vì những ý này:
- Một là để cảm tạ và ngợi khen Chúa Cha.
- Hai là để tưởng niệm Hy tế của Chúa Kitô trên Thánh giá.
- Ba là để đền bù tội lỗi và xin những ơn lành hồn xác.
- Bốn là để các tín hữu được hiệp nhất với nhau trong Chúa Kitô và được kết hợp với Phụng vụ trên trời.
3. H. Thánh lễ có mấy phần chính?
T. Thánh lễ có hai phần chính:
- Một là Phụng vụ Lời Chúa.
- Hai là Phụng vụ Thánh Thể.

III. THỰC HÀNH
Em siêng năng tham dự Thánh lễ, cách nghiêm trang, tích cực ca hát thưa kinh, nhất là Rước lễ cho sốt sắng.

IV. CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa, hôm nay chúng con đã biết Thánh lễ là nguồn ơn vô giá, vì chính là hy lễ của Chúa Giêsu dâng lên Chúa Cha để đền tội và ban mọi ơn lành cho chúng con. Xin giúp chúng con biết siêng năng, sốt sắng tham dự Thánh lễ.

V. BÀI HÁT: TIỆC THÁNH LỄ

 

Bài 25
RƯỚC LỄ

I. LỜI CHÚA (Ga 6, 54)
"Ai ăn Thịt và uống Máu Ta, thì sẽ được sống đời đời, và Ta sẽ cho người ấy sống lại ngày sau hết"

II. GHI NHỚ
1. H. Muốn Rước lễ thì phải có những điều kiện nào?

T. Muốn Rước lễ thì phải sạch tội trọng, có ý ngay lành, dọn mình chu đáo và giữ chay theo luật dạy.
2. H. Rước lễ thì được những ơn ích nào?
T. Ta được những ơn ích này:
- Một là được kết hợp mật thiết với Chúa Kitô và Hội thánh.
- Hai là được tẩy xóa các tội nhẹ.
- Ba là được lớn lên trong ân sủng.
- Bốn là được bảo đảm sự sống muôn đời.
3. H. Ta nên siêng năng Rước lễ thế nào?

T. Ngoài bổn phận Rước lễ mỗi năm ít nhất một lần, ta nên Rước lễ mỗi ngày.

III. THỰC HÀNH
Mỗi ngày làm một việc thiện để kết thành bó hoa dâng Chúa trong ngày Rước lễ lần đầu.

IV. CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa Giêsu, bao ngày tháng con hằng mong ước được rước Chúa vào lòng. Xin giúp chúng con trong những ngày này, biết chuẩn bị tâm hồn nên trong sạch và thánh thiện, hầu xứng đáng được Chúa ngự vào lòng chúng con.

V. BÀI HÁT: BÊN BÀN TIỆC THÁNH

Quây quần bên bàn tiệc thánh này.
Để chia cho nhau tấm bánh Cha trao ban.
Quây quần bên ly rượu thơm ngát.
Trong tình yêu thương Chúa đã trối cho ta.

 

Bài 26
CÁC BÍ TÍCH KHÁC

I. LỜI CHÚA (Ga 19,34) "Một người lính lấy giáo đâm cạnh sườn Người, tức thì máu cùng nước chảy ra".

II. GHI NHỚ
1.H. Bí tích Thêm sức là gì?

T. Là Bí tích Đức Chúa Giêsu đã lập, để ban Chúa Thánh Thần, giúp người tín hữu sống hoàn hảo hơn Bí tích Rửa tội, liên kết mật thiết với Hội thánh và làm chứng cho Chúa Kitô.
2. H. Bí tích Xức dầu Bệnh nhân là gì?

T. Là Bí tích Đức Chúa Giêsu đã lập, để ban ơn nâng đỡ bệnh nhân và người già yếu, về phần hồn và phần xác.
3. H. Bí tích Truyền chức thánh là gì?

T. Là Bí tích Đức Chúa Giêsu đã lập, để thông ban chức Linh mục cho những người được tuyển chọn, hầu phục vụ Dân Chúa bằng việc giảng dạy, tế tự và điều hành mục vụ.
4. H. Bí tích Hôn phối là gi?
T. Là Bí tích Đức Chúa Giêsu đã lập, để kết hợp hai người tín hữu một nam một nữ, thành vợ chồng trước mặt Chúa và Hội thánh, cùng ban ơn cho họ sống xứng đáng chức phận mình.

III. THỰC HÀNH
Siêng học giáo lý để chuẩn bị đón nhận các Bí tích.

IV. CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa, chúng con cám ơn Chúa đã lập các Bí tích để thông ban ơn Chúa và để xây dựng Hội Thánh Chúa. Xin cho chúng con biết siêng năng học hiểu Lời Chúa, chuẩn bị đón nhận các Bí tích, để góp sức xây dựng Hội thánh Chúa.

 V. BÀI HÁT: BÍ TÍCH

 Bí tích là dấu bề ngoài, Chúa dùng mà ban ơn cho ta.

Chính Chúa đem xuống từ trời, đây là "Bảy suối nước linh ân".

 

Bài 27
SỐNG THEO Ý CHÚA LUẬT LUÂN LÝ

I. LỜI CHÚA (Gr 31,33)
"Ta sẽ đặt lề luật ta vào bên trong chúng và Ta sẽ viết trên tim lòng chúng"

II. GHI NHỚ
1. H. Thiên Chúa đã ban gì để hướng dẫn ta sống theo Ý Chúa?

T. Thiên Chúa đã ban luật luân lý, gồm luật tự nhiên, luật Cựu ước và luật Tân ước, cùng ban các nhân đức để giúp ta sống theo ý Chúa.
2. H. Luật Cựu Ước là luật nào?
T. Luật Cựu ước là luật được Thiên Chúa đã ban cho dân Israel , qua ông Môsê tại núi Sinai, gồm tóm trong Mười điều răn.(Tr.64)
3. H. Luật Tân Ước là luật nào?
T. Luật Tân ước là luật yêu thương, được Chúa Kitô công bố cách đặc biệt trong Bài giảng trên núi, gọi là 8 Mối phúc thật.(Tr.68)
4. H. Luật tự nhiên là luật nào?

T. Luật tự nhiên là luật được Thiên Chúa ghi khắc trong Lương tâm mỗi người, để giúp ta phân biệt điều thiện, điều ác.

III. THỰC HÀNH
Em học thuộc lòng 10 điều răn và quyết tâm tuân giữ.

IV. CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa, chúng con xin cám ơn Chúa đã ban các lề luật để hướng dẫn con sống theo Thánh ý Chúa và sống đẹp lòng Chúa. Xin giúp con hằng tuân giữ giới răn Chúa, và đừng để con lìa xa Chúa.

V. BÀI HÁT: XIN VÂNG Ý CHA

Xin dạy con vâng theo ý Cha,
Như Đức Giêsu Kitô vâng theo ý Cha,
Trong suốt cả cuộc đời, trong suốt cả cuộc đời.

 

Bài 28
NGHE TIẾNG LƯƠNG TÂM

I. LỜI CHÚA (Rm 2,14)
"Dân ngoại là những người không có luật Mô-sê; nhưng mỗi khi họ theo lẽ tự nhiên mà làm những gì Luật dạy, thì họ là Luật cho chính mình"

II. GHI NHỚ
1. H. Lương Tâm là gì?

T. Lương tâm là luật tự nhiên mà Thiên Chúa đã đặt sẵn nơi đáy lòng mỗi người, để soi dẫn họ làm lành lánh dữ.
2. H. Ta phải nghe tiếng lương tâm thế nào?

T. Ta phải luôn lắng nghe và làm theo tiếng lương tâm ngay chính.
3. H. Ta phải làm gì để đào tạo lương tâm ngay chính?

T. Ta phải xa lánh tội lỗi, siêng cầu nguyện, học hỏi Lời Chúa, nghe theo giáo huấn của Hội Thánh, vâng lời những người có trách nhiệm dạy dỗ và năng bàn hỏi với những người đạo đức khôn ngoan.

III. THỰC HÀNH
Luôn sống theo lương tâm ngay thẳng.

IV. CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa, xin giúp con luôn nghe theo tiếng lương tâm mà tuân giữ các giới răn Chúa, và làm lành lánh dữ, để luôn sống đẹp lòng Chúa.

V. BÀI HÁT: CHÚA NÓI TRONG LÒNG

Chúa nói trong lòng ta, kêu mời ta mến Chúa.
Chúa sống trong lòng ta, ta lặng nghe tiếng Người.
Nếu chúng ta sạch tội, tâm hồn ta có Chúa.
Chúa phú ban nhiều ơn, cho hồn ta sáng ngời.

 

Bài 29
TẬP LUYỆN NHÂN ĐỨC

I. LỜI CHÚA (Pl 4,8)
"Thưa anh em, những gì là chân thật, cao quý, những gì là chính trực tinh tuyền, những gì là đáng mến và đem lại danh thơm tiếng tốt, những gì là đức hạnh, đáng khen, thì xin anh em hãy để ý"

II. GHI NHỚ
1. H. Nhân đức là gì?

T. Nhân đức là thói quen tốt, do Chúa ban và do tập luyện, giúp ta làm sự thiện cách dễ dàng hơn. (x. Kinh cải tội bảy mối.Tr.66)
2. H. Đức Tin là gì?

T. Đức Tin là ơn Thiên Chúa ban, giúp ta phó trọn đời mình cho Thiên Chúa, cùng đón nhận tất cả những gì Thiên Chúa đã mạc khải, mà Hội Thánh truyền lại cho ta.
3. H. Đức Cậy là gì?

T. Đức Cậy là ơn Thiên Chúa ban, giúp ta dựa vào sức mạnh Chúa, và vững lòng mong đợi hạnh phúc Nước Trời mà Chúa Giêsu đã hứa ban.
4. H. Đức Mến là gì?
T. Đức Mến là ơn Thiên Chúa ban, giúp ta kính mến Thiên Chúa trên hết mọi sự, và yêu thương mọi người như chính bản thân.

III. THỰC HÀNH
Em bắt chước thánh bổn mạng, tập luyện các nhân đức.

IV. CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa là Cha nhân từ, xin thêm lòng Tin - Cậy - Mến cho con và giúp con tập luyện nhân đức để nên giống Chúa.

V. BÀI HÁT
Lạy Chúa, xin cho con, một Đức Tin anh dũng, một Đức Cậy không sờn, một Đức Mến nhiệt nồng. Con chỉ muốn mến yêu Chúa trong hy sinh và gian lao, vì Đức Mến đòi nơi con một lòng hy sinh không bến bờ.

 

Bài 30
TRÁNH XA TỘI LỖI

I. LỜI CHÚA (1Ga 1,8)
"Nếu chúng ta nói là chúng ta không có tội, chúng ta tự lừa dối mình, và sự thật không nằm trong chúng ta"

II. GHI NHỚ
1. H. Tội là gì?

T. Tội là lời nói, việc làm, hoặc ước muốn nghịch với Luật Chúa. Tội xúc phạm đến Thiên Chúa, gây tổn thương cho bản thân và cho tha nhân.
2. H. Tội trọng là gì?

T. Tội trọng là cố tình lỗi luật Thiên Chúa, phạm điều luật trọng, mà ta đã kịp suy biết.
3. H. Tội nhẹ là gì?
T. Tội nhẹ là khi lỗi phạm một điều luật nhẹ, hoặc một điều luật nặng nhưng chưa kịp suy biết, hay chưa hoàn toàn ưng theo.
4. H. Tội trọng làm hại ta thế nào?

T. Tội trọng làm mất sự sống siêu nhiên; cắt đứt tình nghĩa với Thiên Chúa, và nếu không hối cải, thì sẽ bị xa cách Chúa đời đời.
5. H. Khi lỡ phạm tội trọng thì phải làm gì?

T. Phải thực lòng ăn năn thống hối, và lo liệu đi xưng tội ngay, đồng thời dùng mọi phương thế để không tái phạm nữa.
6. H. Các tội ta phạm thường do những nết xấu nào?
T. Thường do bảy nết xấu, quen gọi là Bảy mối tội đầu.(Tr.66)
7. H. Ta phải có thái độ nào đối với tội lỗi?

T. Ta phải dứt khoát với tội lỗi, tránh xa dịp tội, siêng năng xưng tội rước lễ và cố gắng đổi mới đời sống hằng ngày.

III. THỰC HÀNH
Em quyết tâm không làm điều xấu.

IV. CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa Giêsu, Chúa yêu thương con, nhưng Chúa gớm ghét tội lỗi. Xin cho con biết xa lánh tội lỗi để con được sống trong Chúa và Chúa sống trong con.

V. Bài Hát: PHÚC NGƯỜI SẠCH TỘI.

 

Điều răn 1
THỜ PHƯỢNG VÀ KÍNH MẾN CHÚA

I. LỜI CHÚA (Mt 22,37)
"Đức Giêsu đáp: Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi"

II. GHI NHỚ
1. H. Điều răn thứ nhất dạy ta những gì?

T. Điều răn thứ nhất dạy ta thờ phượng một mình Thiên Chúa và kính mến Người trên hết mọi sự.
2. H. Ta phải thờ phượng Thiên Chúa thế nào?
T. Ta phải tin tưởng, yêu mến, cậy trông, cầu nguyện, thực hiện những điều đã khấn hứa và luôn dâng lên Thiên Chúa những hy sinh làm dấu chứng lòng tôn thờ.
3. H. Trong các việc thờ phượng, việc nào hoàn hảo nhất?

T. Chính là việc Chúa Giêsu dâng mình tế lễ trên thập giá mà ngày nay chúng ta cử hành trong Thánh lễ.
4. H. Tội nào nghịch cùng điều răn thứ nhất?
T. Có những tội này: Mê tín dị đoan, thờ thụ tạo, bói toán, phạm sự thánh, chối đạo.

III. THỰC HÀNH
Em luôn trang nghiêm khi đọc kinh cầu nguyện và siêng năng tham dự Thánh lễ.

IV. CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã dạy chúng con phải hết lòng tôn thờ Chúa. Xin giúp chúng con thực thi điều Chúa dạy hôm nay.

V. BÀI HÁT: GIỚI RĂN THỨ NHẤT

Bổn phận loài người là thờ kính Đức Chúa Trời, ta kính mến Chúa mà thôi.
Bổn phận loài người là thờ kính Chúa suốt đời, là cám mến Chúa trọn đời.

Bài 32. Điều Răn Thứ Hai

CHỚ KÊU TÊN ĐỨC CHÚA TRỜI VÔ CỚ - TÔN KÍNH DANH CHÚA

I. LỜI CHÚA (Xh 20,7)
"Ngươi không được kêu tên Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, mà làm điều bất xứng, vì Đức Chúa không dung tha kẻ kêu tên Người mà làm điều bất xứng"

II. GHI NHỚ
1. H. Điều răn thứ hai dạy ta sự gì?

T. Điều răn thứ hai dạy ta bổn phận tôn kính tên Chúa, vì Danh Người là Thánh.
2. H. Để tôn vinh Chúa trong mọi sự, ta nên làm gì?
T. Ta nên làm Dấu Thánh giá khi khởi đầu ngày sống, khởi đầu mọi kinh nguyện cũng như mọi việc làm.
3. H. Có những tội nào nghịch điều răn thứ hai?
T. Có những tội này: kêu tên Chúa cách bất xứng, không giữ điều thề hứa nhân danh Chúa, nói phạm đến Chúa và Hội thánh, thề gian.

III. THỰC HÀNH
Em kêu tên Giêsu "Maria" Giuse cách trang nghiêm.

IV. CẦU NGUYỆN
Lạy Thiên Chúa là Đấng Thánh, Chúa đã dạy chúng con phải tôn kính Danh Thánh Chúa. Xin giúp chúng con sống thánh thiện để mọi người nhìn thấy việc lành nơi chúng con mà ngợi khen Thánh Danh Chúa.

V. BÀI HÁT: EM LÀ CON CHÚA.

Em là con Chúa, em phải mến yêu tôn thờ Danh Ngài. Sống đời gương mẫu, luôn luôn biết yêu thương người. Đã là con Chúa, em phải gắng công để tìm hiểu Ngài. Siêng học giáo lý, chăm lo sống theo Lời Người.

 

Bài 33. Điều Răn Thứ Ba

GIỮ NGÀY CHÚA NHẬT - THÁNH HOÁ NGÀY CHÚA NHẬT

I. LỜI CHÚA (Xh 20,8-10)
"Người hãy nhớ ngày sa-bát, mà coi đó là ngày thánh. Trong sáu ngày, ngươi sẽ lao động và làm mọi công việc của ngươi"

II. GHI NHỚ
1. H. Điều răn thứ ba dạy ta những gì?

T. Điều răn thứ ba dạy ta thánh hoá ngày Chúa nhật và các ngày lễ buộc.
2. H. Ta phải làm gì để thánh hoá những ngày ấy?

T. Ta phải tham dự thánh lễ, nghỉ việc xác và nên làm thêm các việc lành, như tham dự các giờ kinh chung, làm các việc bác ái và tông đồ.
3. H. Ta phải tham dự thánh lễ Chúa nhật như thế nào cho đúng Luật của Hội Thánh ?
T. Phải tích cực tham dự thánh lễ từ đầu đến cuối, trừ khi được miễn chuẩn vì lý do chính đáng. Nếu cố tình bỏ lễ thì mắc tội trọng.

III. THỰC HÀNH
Em sốt sắng tham dự thánh lễ Chúa nhật.

IV. CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa, ngày Chúa nhật nhắc nhở chúng con công trình sáng tạo của Chúa, và sự Phục Sinh của Chúa Kitô. Xin cho chúng con biết sống niềm vui ngày Chúa nhật và làm nhiều việc lành phúc đức.

V. BÀI HÁT: NGÀY CHÚA NHẬT

Ngày Chúa nhật đi xem lễ, kiêng việc xác,
công đức tiền bạn, đi thăm chốn tù đầy.
Ngày Chúa nhật đi xem lễ, kiêng việc xác,
thăm viếng bệnh nhân, là tìm Chúa nơi người ta.

 

Bài 34. Điều Răn Thứ Tư

THẢO KÍNH CHA MẸ

I. LỜI CHÚA (Xh 20,12)
"Ngươi hãy thờ kính cha mẹ, để được sống lâu trên đất mà Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, ban cho ngươi"

II. GHI NHỚ
1. H. Điều răn thứ bốn dạy ta những gì?

T. Điều răn thứ bốn dạy ta sống đúng chức phận mình trong gia đình, Hội Thánh và xã hội, mà trước hết là phải thảo kính cha mẹ cho tròn đạo hiếu.
2. H. Đạo hiếu của dân tộc Việt Nam dạy ta điều gì?

T. Dạy ta thảo kính đối với ông bà cha mẹ khi còn sống cũng như khi đã qua đời.
3. H. Anh chị em có bổn phận nào đối với nhau?
T. Anh chị em trong gia đình phải biết hoà thuận, kính trên nhường dưới và yêu thương đùm bọc lẫn nhau.

III. THỰC HÀNH
Em luôn vâng lời cha me, hoà thuận với anh chị em.

IV. CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa, Chúa đã ban cho con có cha có mẹ để nuôi dưỡng, dạy dỗ con nên người tốt. Xin giúp con biết thảo kính, yêu mến và vâng lời các ngài.

V. BÀI HÁT : EM XIN YÊU

Em xin yêu, em xin yêu muôn người,
Trong con tim, em xin yêu Chúa Cha.
Em xin yêu, em xin yêu mọi người.
Yêu anh em, và nhất là mẹ cha.

 

Bài 35. Điều Răn Thứ Năm

CHỚ GIẾT NGƯỜI - TÔN TRỌNG SỰ SỐNG

I. LỜI CHÚA (Xh 20,13)
"Ngươi không được giết người".

II. GHI NHỚ
1. H. Điều răn thứ năm dạy ta những gì?

T. Điều răn thứ năm dạy ta quý trọng sự sống của mình cũng như của người khác, và cấm mọi hình thức xâm phạm đến sự sống của con người.
2. H. Tại sao ta phải tôn trọng và giữ gìn sự sống?

T. Vì sự sống con người là ơn huệ Thiên Chúa ban, nên chỉ một mình Thiên Chúa là chủ sự sống.
3. H. Ta phải làm gì để giúp cuộc sống chung tốt đẹp?
T. Mỗi người cần loại bỏ tính ích kỷ, nóng giận, cãi vã, đánh đập, trả thù... Cần luyện tập dịu hiền, tha thứ và biết quan tâm giúp đỡ người khác.

III. THỰC HÀNH
Em luôn tha thứ chứ không cãi cọ, giận ghét, đánh lộn.

IV. CẦU NGUYỆN
Lạy Thiên Chúa là chủ sự sống. Chính Chúa thông ban sự sống cho muôn loài. Xin dạy chúng con biết tôn trọng sự sống nơi bản thân và sự sống người khác.

V. BÀI HÁT: HỠI AI ƠI

Hỡi ai ơi ! (Hỡi ai ơi !). Lắng tai nghe ! (Lắng tai nghe !)
Đừng ghét ghen, ghét ghen mà chi!
Đừng oán thù, oán thù mà chi!
Đừng dối gian, dối gian mà chi!

 

Bài 36. Điều Răn Thứ Sáu và Thứ Chín

CHỚ LÀM SỰ DÂM DỤC - SỐNG TRONG SẠCH

I. LỜI CHÚA (1Cr 6,13)
"Thân xác con người không phải để gian dâm, mà để phụng sự Chúa, vì Chúa làm chủ thân xác".

II. GHI NHỚ
1. H. Điều răn thứ 6 và thứ 9 dạy ta sự gì?

T. Dạy ta giữ đức trong sạch trong tư tưởng, lời nói và việc làm.
2. H. Có những tội nào phạm đến đức trong sạch?

T. Có những tội này là : -nhìn ngắm hoặc tưởng nghĩ đến điều dâm ô. - nói hoặc làm điều dâm ô, thô tục , - xem sách báo, phim ảnh khiêu dâm.
3. H. Muốn giữ tâm hồn trong sạch ta phải làm gì?
T. Ta phải làm những việc này :
- Một là cầu nguyện, lãnh nhận các Bí tích.
- Hai là sáng suốt làm chủ ngũ quan và trí tưởng tượng.
- Ba là sống đoan trang và xa lánh dịp tội.
- Bốn là năng đọc Lời Chúa và sách báo lành mạnh.

III. THỰC HÀNH
Em không xem sách báo xấu, phim ảnh xấu.

IV. CẦU NGUYỆN
Lạy Thiên Chúa là Cha nhân ái! nhờ Bí tích Rửa tội, chúng con được trở nên Đền thờ Chúa Ba Ngôi. Xin giúp chúng con biết gìn giữ linh hồn và thân xác luôn trong sạch để xứng đáng với phẩm giá cao quý ấy.

V. BÀI HÁT: CHẶT PHỨT CÁI TAY

Chặt phứt cái tay cho rồi, nếu tay nên dịp vấp phạm,
Thà cụt đôi tay còn hơn bị thiêu đốt muôn đời.
Nào móc mắt đi cho rồi, nếu như nên dịp vấp phạm,
Thà mù đi luôn còn hơn bị thiêu đốt muôn đời.

 

Bài 37. Điều Răn Thứ Bảy

CHỚ LẤY CỦA NGƯỜI - SỐNG CÔNG BẰNG

I. LỜI CHÚA (Rm 13,7)
"Anh em nợ ai cái gì, thì hãy trả cho người ta cái đó".

II. GHI NHỚ
1. H. Điều răn thứ bảy dạy ta những gì?

T. Điều răn thứ bảy dạy ta sống công bằng: nghĩa là tôn trọng của cải người khác và sử dụng của cải trong tinh thần chia sẻ.
2. H. Tội lấy của người khác cách bất công là những tội nào?
T. Là những tội này : - trộm cắp. - gian lận. - hối lộ-Thâm lạm của công. - cho vay ăn lời quá đáng.
3. H. Tội giữ của người khác cách bất công là những tội nào?
T. Là những tội này :
- không trả nợ.
- trốn thuế.
- tích trữ của gian.
- không hoàn lại của đã mượn hay đã lượm.
 4. H. Kẻ đã lỗi đức công bằng thì phải làm thế nào?

T. Phải hoàn trả lại những gì đã chiếm đoạt, và bồi thường cân xứng những thiệt hại gây ra.

III. THỰC HÀNH
Em quyết tâm không bao giờ trộm cắp, hoặc giữ vật gì không phải là của em.

IV. CẦU NGUYỆN
Lạy Thiên Chúa là Đấng thưởng phạt công minh. Xin dạy chúng con biết tôn trọng của cải người khác và nếu lỡ làm thiệt hại ai thì can đảm đền bù.

V. BÀI HÁT: GIỚI RĂN THỨ BẢY.

Ăn cắp của người ta, là lỗi đức công bằng.
Phải đền trả người ta, tôi đó mới được tha.
Đập phá của người ta, là lỗi đức công bằng.
Phải bồi thường xứng đáng, tội đó mới được tha.

 

Bài 38. Điều Răn Thứ Tám

CHỚ LÀM CHỨNG DỐI - TÔN TRỌNG SỰ THẬT

I. LỜI CHÚA (Mt 5,37)
"Hễ "có" thì phải nói "có", "không" thì phải nói "không". Thêm thắt điều gì là do ác quỷ".

II. GHI NHỚ
1. H. Điều răn thứ tám dạy ta những gì?
T. Điều răn thứ tám dạy ta sống thành thật, làm chứng cho sự thật và tôn trọng danh dự mọi người.
2. H. Có những tội nào nghịch điều răn thứ tám?

T. Có những tội này :
- là nói dối, làm chứng gian , bội thề,
- làm mất danh dự người khác như : nói hành, nói xấu, vu khống, cáo gian.
3. H. Nói hành, nói xấu là gì?
T. Nói hành, nói xấu là tỏ cho người khác biết những tật xấu hay lỗi lầm của tha nhân khi không có lý do chính đáng.
4. H. Nói dối là gì?

T. Nói dối là nói sai thật với ý định đánh lừa người ta.

III. THỰC HÀNH
Em quyết tâm suy nghĩ và nói đúng sự thật.

IV. CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Đường, là Sự thật và là Sự sống. Xin giúp chúng con luôn biết tôn trọng sự thật : Hễ 'có' thì phải nói 'có', 'không' thì phải nói 'không'. Thêm điều đặt chuyện điều là gian dối.

V. BÀI HÁT: SỐNG CHÂN THẬT

Thành thật là thật thà, thật thà trong lời nói,
Thật thà trong việc làm, thật thà với mọi người.
Em quyết không nói dối, em quyết không thề gian.
Có thì em nói có, không thì em nói không.

 

Bài 39. Điều Răn Thứ Mười

CHỚ THAM CỦA NGƯỜI - KHÔNG THAM LAM

I. LỜI CHÚA (Xh 20,17)
"Ngươi không được ham muốn nhà người ta, ngươi không được ham muốn vợ người ta, tôi tớ nam nữ, con bò, con lừa, hay bất cứ vật gì của người ta"

II. GHI NHỚ
1. H. Điều răn thứ mười dạy ta những gì?

T. Điều răn thứ mười dạy ta giữ lòng khỏi ham mê của cải quá đáng, để không tham lam và không ganh tị với người khác.
2. H. Sự tham lam làm hại ta thế nào?

T. Sự tham lam khiến lòng ra mù tối, rối loạn, phán đoán lệch lạc, phai lạt tình yêu mến và dễ sa ngã phạm tội.
3. H. Ta phải làm gì để giữ lòng khỏi ham mê của cải quá đáng?
T. Ta cần tập sống tinh thần nghèo khó, để hằng ngày biết hy sinh từ bỏ, lo tìm kiếm Nước Trời và luôn hướng lòng về Thiên Chúa.

III. THỰC HÀNH
Em không ham muốn của cải người khác.

IV. CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa, xin giúp con biết sống công bằng, không tham lam, ganh tỵ và biết vui mừng khi thấy người khác được may mắn .

V. BÀI HÁT : ĐỀN TRẢ CHO NGƯỜI

Lấy của ai đền cho người ấy nhé.
Đền càng mau càng tốt, càng vui lòng Chúa.
Lấy bao nhiêu, phải lo đền bấy nhiêu.
Làm thiệt hại ai, ta phải đền ngay tức thì.

 

Bài 40
SÁU ĐIỀU RĂN HỘI THÁNH

I. LỜI CHÚA (Mt 16,19)
"Thầy sẽ trao cho con chìa khoá Nước Trời: sự gì con cầm buộc dưới đất, thì trên trời sẽ cầm buộc; sự gì con tháo gỡ dưới đất, thì trên trời sẽ tháo gỡ như vậy".

II. GHI NHỚ
1. H. Hội thánh có nhiệm vụ gì đối với luật Chúa?

T. Hội Thánh là Mẹ và là Thầy, có nhiệm vụ dạy dỗ và giúp ta tuân giữ luật Thiên Chúa.
2. H. Hội Thánh có điều gì để giúp ta tuân giữ luật Chúa?

T. Hội Thánh có 6 Điều răn. (x.Kinh Tr.65).
3. H. Người tín hữu đón nhận giáo huấn Hội Thánh thế nào?

T. Người tín hữu có bổn phận tìm hiểu và vâng nghe các giáo huấn của Hội Thánh với tình con thảo.

III. THỰC HÀNH
Em yêu mến và vâng phục các điều luật Hội Thánh.

IV. CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa, chúng con cám ơn Chúa đã trao quyền năng và sự khôn ngoan cho Hội Thánh, để giúp tín hữu yêu mến Chúa và tuân giữ luật Chúa. Xin cho chúng con biết tuân giữ những điều Hội Thánh truyền dạy, để chúng con luôn sống đẹp lòng Chúa và sinh nhiều ích lợi thiêng liêng cho chúng con.

V. BÀI HÁT: CHIÊN CỦA TA

Chiên của Ta thì nghe biết tiếng Ta,
Ta biết chúng và chúng theo Ta.
Ta ban cho chúng sự sống muôn đời.
Và không bao giờ chúng sẽ bị diệt vong.

 

PHẦN IV
KINH NGUYỆN KITÔ GIÁO

Bài 41
ĐỜI SỐNG CẦU NGUYỆN

I. LỜI CHÚA (Mt 26,41)
"Các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện, để khỏi lâm vào cơn cám dỗ, vì tinh thần thì hăng hái, nhưng thể xác lại yếu đuối".

II. GHI NHỚ
1. H. Cầu nguyện là gì?

T. Cầu nguyện là nâng tâm hồn lên cùng Chúa, để gặp gỡ và nói chuyện với Chúa.
2. H. Ta có thể cầu nguyện thế nào?
T. Ta có thể cầu nguyện với tâm tình: thờ phượng, cám ơn, xin lỗi và xin ơn Chúa.
3. H. Ta có thể cầu nguyện khi nào?

T. Ta có thể cầu nguyện luôn, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào, nhất là đọc kinh sáng, kinh tối.
4. H. Cầu nguyện có cần thiết không?
T. Rất cần thiết, vì cầu nguyện là hơi thở của linh hồn người Kitô hữu, nhờ đó mà ta được nhiều ơn Chúa và sống đẹp lòng Chúa hơn.

III. THỰC HÀNH
Em luôn nhớ Chúa và tâm sự với Chúa.

IV. CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa, xin dạy chúng con cầu nguyện, để chúng con luôn được gặp gỡ, tâm sự với Chúa, nhờ đó, Chúa luôn ở với chúng con và ban mọi ơn lành cho chúng con.

V. BÀI HÁT: THÁNH HÓA CÔNG VIỆC

Trước khi làm việc gì, ta cầu xin Thiên Chúa giúp ta,
Nhớ khi xong việc gì, ta tạ ơn Thiên Chúa muôn đời.
Trước khi em học gì, em cầu xin Thiên Chúa giúp em,
Nhớ khi em học rồi, em tạ ơn Thiên Chúa muôn đời.

 

Bài 42
CHÚA DẠY CẦU NGUYỆN - KINH LẠY CHA

I. LỜI CHÚA (Mt 6,9)
"Anh em hãy cầu nguyện như thế này: Lạy Cha chúng con ở trên trời".

II. GHI NHỚ
1. H. Kinh Lạy Cha có quan trọng không?

T. Kinh Lạy Cha rất quan trọng, vì là bản kinh tóm lược toàn bộ Tin Mừng, là Lời kinh Chúa dạy và là Lời kinh của Hội Thánh.
2. H. Kinh Lạy Cha giúp ta cầu nguyện thế nào?

T. Kinh Lạy Cha giúp ta hướng lòng lên Thiên Chúa là Cha chúng ta, để tôn vinh Danh Cha, Nước Cha, ý Cha, và cũng để nguyện xin cho những nhu cầu của con người.
3. H. Ta phải đọc kinh Lạy Cha như thế nào?
T. Ta phải đọc kinh Lạy Cha trong tâm tình người con thảo hiếu, như Chúa Giêsu đối với Chúa Cha, và làm cho cuộc sống ta hoà nhập theo lời kinh Chúa dạy.

III. THỰC HÀNH
Em sốt sắng đọc kinh Lạy Cha, nhớ đọc kinh sáng, kinh tối, đọc kinh trước và sau bửa ăn.

IV. CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã dạy chúng con cầu nguyện qua kinh Lạy Cha. Xin cho chúng con luôn sốt sắng đọc kinh này trong tâm tình của người con thảo hiếu và luôn sống đẹp lòng Cha trên trời.

V. BÀI HÁT: NẦY ĐÔI BÀN TAY

Nầy đôi bàn tay duyên dáng,
Chắp dâng Chúa như nụ hoa,
Câu kinh con thiết tha nguyện cầu,
Cuộc đời con như cánh hoa xinh tươi.