10/11/2021 11:32

Chương trình Đại lễ Khai mạc Công hội Giáo phận Thái Bình

Chương trình của Hội Thánh toàn cầu hướng về Thượng Hội Đồng Thế giới 10/2023 tại Roma, nên các Giáo phận địa phương khắp thế giới đều phải hưởng ứng tổ chức bắt đầu từ 17/10/2021. Tại Việt Nam các Giáo phận sẽ khai mạc vào Chúa Nhật 1 mùa vọng. Riêng với GP.Thái Bình, cấp Giáo phận sẽ khai mạc vào dịp bế mạc tĩnh tâm các linh mục 19/11/2021. Các giáo xứ khai mạc vào Chúa Nhật 1 mùa vọng. Xin quí cha, quí thầy, quí Bề trên, trưởng các cộng đoàn dòng tu, Ban hội đồng giáo xứ/ giáo họ, đại diện các hội đoàn cấp Giáo phận tới tham dự thánh lễ khai mạc.

 

NGÀY LỄ KHAI MẠC 19-11-2021

1.        Địa điểm: Giếng trời Nhà Chung

2.        Thời gian: 13g00 chiều thứ sáu ngày 19/11/2021

3.        Thành phần:

-         Các linh mục trong toàn Giáo phận

-         Các phó tế + chủng sinh

-         Các Bề trên và Trưởng các cộng đoàn dòng tu

-         Ban hội đồng giáo xứ/ giáo họ

-         Đại diện các hội đoàn cấp Giáo phận: hội Gia Trưởng, Hiền Mẫu, Kèn Nam Nữ, Trống, Ca Đoàn, Giới Trẻ, Sinh viên học sinh, Lòng Thương Xót, Y Bác Sĩ, Thánh Tâm, Đaminh, Legio, Caritas, Lễ sinh….

4.        Ban tổ chức

-         Trưởng ban: Cha Tổng đại diện Fass. Nguyễn Tiến Tám

-         Phó ban 1: Cha giám đốc Đaminh Đặng Văn Cầu

-         Phó ban 2: Cha Giuse Trịnh Tiến Thành

-         Cộng tác: Quí cha quản hạt và quí cha Tòa Giám Mục

-         Ban văn nghệ + MC + Hát lễ + xếp ghế + lễ đài: Cha Năng +Cha Đại

-         Ban kèn: Cha Truyền

-         Ban thuyết trình: Cha Giuse Mai Văn Diện

-         Ban trật tự coi xe: Cha Thành + NTCT

-         Ban nước + bánh: Cha quản lý Phero Thành

5.        Chương trình:

-      13g00: tiếp đón + các tiết mục của Chủng sinh :

-      13g30:Tiết mục văn nghệ

-      14g00: Khai mạc

o   Phần I

1)    Tuyên bố lý do + nội dung khai mạc + huấn đức HDGX/ GH (15’) : Đức cha

2)    Trao Văn thư bổ nhiệm cho các viên chức HĐGX/GH cấp Giáo hạt và cấp Giáo phận

3)    Tiết mục văn nghệ:

o   Phần II

Thuyết trình: Chỉ nam tổ chức ĐHĐ/GP

-      15g00: Thánh lễ đại triều  ( Phụng vụ về lễ cầu nguyện cho Giáo Hội)

-      16g30: Bế mạc – giải lao - ra về

VPTGMTB