25/11/2021 16:29

Cáo phó: Cụ cố Maria Nguyễn Thị Thôn

Cụ cố Maria Nguyễn Thị Thôn, thân mẫu nữ tu Maria Lê Thị Tho, SSS. sinh ngày 01/10/1927, tại Giáo xứ Phục Lễ, Giáo phận Thái Bình (Quỳnh Châu, Quỳnh Phụ, Thái Bình) đã hoàn tất cuộc lữ hành đức tin nơi trần thế và được Chúa gọi về hồi 07g45, ngày 26/11/2021; hưởng thọ 95 tuổi.