06/02/2022 08:05

Cáo phó: Ông cố Giu-se Nguyễn Văn Hạnh

Ông cố Giu-se Nguyễn Văn Hạnh, thân phụ cha Phê-rô Nguyễn Hữu Phước OFM (đang quản nhiệm Giáo xứ Thái Sa, Giáo phận Thái Bình), sinh ngày 17 tháng 3 năm 1946 tại Ninh Bình, đã từ trần lúc 17 giờ 55 phút, ngày 04 tháng 02 năm 2022; hưởng thọ 76 tuổi.