21/11/2021 12:38

Cáo phó: Ông cố Gioakim Phạm Đình Thi

Ông cố Gioakim Phạm Đình Thi, thân phụ thầy chủng sinh Gioakim Phạm Văn Thế, sinh ngày 01 tháng 01 năm 1950 tại Giáo xứ Hữu Tiệm, Giáo phận Thái Bình, đã hoàn tất cuộc lữ hành đức tin nơi trần thế và được gọi về Nhà Cha hồi 23 giờ 35, ngày 20 tháng 11 năm 2021; hưởng thọ 71 tuổi.