16/01/2022 07:40

Cáo phó: Ông cố Đa-minh Nguyễn Ngọc Châu

Ông cố Đa-minh Nguyễn Ngọc Châu, sinh năm 1947 tại Giáo xứ Phước Lâm, Giáo Phận Bà Rịa, đã được Chúa gọi về vào lúc 15g30, thứ Bảy, ngày 15 tháng 1 năm 2022 (Tức ngày 13 tháng 12 năm Tân Sửu); hưởng thọ 75 tuổi.

 

CÁO PHÓ

TRONG NIỀM TIN VÀO CHÚA KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH

GIA ĐÌNH CHÚNG CON TRÂN TRỌNG KÍNH BÁO

Ông Cố Đaminh Nguyễn Ngọc Châu

Sinh năm 1947

Tại Giáo xứ Phước Lâm, Giáo Phận Bà Rịa

Đã được Chúa gọi về vào lúc 15g30, Thứ Bảy, ngày 15 tháng 1 năm 2022

(Tức ngày 13 tháng 12 năm Tân Sửu)

Hưởng thọ 75 tuổi

Thánh lễ đồng tế vào hồi 4g30, Thứ Sáu, ngày 21 tháng 1 năm 2022

(Tức ngày 19 tháng 12 năm Tân Sửu)

Tại nhà thờ Giáo xứ Phước Lâm, Giáo Phận Bà Rịa

Sau Thánh lễ Hài cốt sẽ được di chuyển vào Nhà chờ Phục sinh.

Gia đình chúng con kính xin Đức Cha Phêrô, quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ và thân hữu xa gần hiệp lời cầu nguyện cho Ông Cố Đaminh sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

Gia đình chúng con xin chân thành cảm tạ.

                                                        Kính báo

                                                         TM gia đình

Lm Gioan Thánh Giá, Maria Nguyễn Hữu Tài CRM

                                                              Cùng toàn thể gia đình