14/03/2022 15:47

Cáo phó: Ông cố Augustino Trần Thế Phương

Ông cố Augustino Trần Thế Phương, thân phụ cha Augustino Trần Thế Nhận, sinh năm 1940 tại Giáo xứ Văn Lăng - Giáo phận Thái Bình, đã được Chúa gọi về lúc 11 giờ 50, ngày 14 tháng 3 năm 2022; hưởng thọ 82 tuổi.