09/01/2022 12:10

Cáo phó: Cụ cố Maria Nguyễn Thị Sa

Cụ cố Maria Nguyễn Thị Sa, thân mẫu nữ tu Maria Nguyễn Thị Lan, trú quán tại Giáo xứ Phục Lễ (Châu Sơn, Quỳnh Phụ, Thái Bình), đã hoàn tất cuộc lữ hành đức tin nơi trần thế hồi 03 giờ 00, ngày 09.01.2022; hưởng thọ 78 tuổi.