11/01/2022 15:44

Cáo phó: Cụ cố Ma-ri-a Nguyễn Thị Vóc

Cụ cố Ma-ri-a Nguyễn Thị Vóc, thân mẫu cha Phê-rô Vũ Ngọc Biền, CRM., sinh năm 1937 tại Giáo xứ Tân Mỹ, Giáo phận Thái Bình, đã được Chúa gọi ra khỏi trần gian vào hồi 06 giờ 15, ngày 11 tháng 01 năm 2022; hưởng thọ 85 tuổi.