31/10/2021 14:45

Cáo phó: Bà cố Maria Trần Thị Hồng

Bà cố Ma-ri-a Trần Thị Hồng - thân mẫu Nữ tu Ma-ri-a Vũ Thị Luyện, dòng nữ Đa-minh Thái Bình - đã hoàn tất cuộc lữ hành đức tin nơi trần thế hồi 08 giờ 30, ngày 31 tháng 10 năm 2021; hưởng thọ 98 tuổi.