11/10/2021 10:47

Cáo phó: Bà cố Ca-ta-ri-na Trần Thị Liễu

Bà cố Ca-ta-ri-na Trần Thị Liễu - thân mẫu cha Phê-rô Vê-rô-na Trần Văn Cẩm, OP. (Quản nhiệm Giáo xứ Minh Nghĩa - Giáo phận Thái Bình), sinh năm 1944 tại Giáo xứ Nam Thái, Giáo phận Thái Bình, đã hoàn tất cuộc lữ hành đức tin nơi trần thế hồi 04 giờ 00, ngày 11 tháng 10 năm 2021; hưởng thọ 78 tuổi.