25/06/2022 19:52

Các giám mục Hoa Kỳ hoan nghênh quyết định của Toà án Tối cao huỷ bỏ phán quyết cho phá thai

Các Giám mục Hoa Kỳ tạ ơn Chúa vì quyết định của Tòa án Tối cao hôm thứ Sáu 24/6/2022 đảo ngược phán quyết "Roe chống Wade" đã được ban hành năm 1973 cho phép phá thai. Các ngài nói: "Đây là một ngày lịch sử trong cuộc sống của đất nước chúng ta."

https://www.vaticannews.va/vi