Danh mục bài viết

Sắp xếp theo:

Các bài Suy niệm Chúa nhật 3 Thường Niên năm A

Lời Chúa: Is 8,23b – 9,3; 1Cr 1,10-13.17; Mt 4,12-23Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa nhật 2 Thường Niên năm A

Lời Chúa: Is 49,3.5-6; 1Cr 1,1-3; Ga 1,29-34Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa nhật 33 Thường Niên năm C

​Lời Chúa: Mlk 4,1-2a ; 3,19-20a ; 2 Tx 3,7-12; Lc 21,5-19Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa nhật 32 Thường Niên năm C

Lời Chúa: 2 Mcb 7,1-2.9-14; 2 Tx 2,16-3,5; Lc 20,27-38Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa nhật 31 Thường Niên năm C

Lời Chúa: Kn 11,23-12,2; 2 Tx 1,11-2,2; Lc 19,1-10Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa Nhật 30 Thường Niên năm C

Lời Chúa: Hc 35,12-14.16-18; 2 Tm 4,6-8.16-18; Lc 18,8-14Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa Nhật 29 Thường Niên năm C

Lời Chúa: Xh 17,8-13; 2 Tm 3,14-4,2; Lc 18,1-8Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa nhật 28 Thường Niên năm C

​Lời Chúa: 2V 5,14-17; 2 Tm,8-13; Lc 17,11-19Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa Nhật 27 Thường Niên năm C

​Lời Chúa: Kb 1, 2-3; 2, 2-4; 2Tm 1, 6-9.13-14; Lc 17, 5-10Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa Nhật 25 Thường Niên năm C

Lời Chúa: Am 8,4-7; 1 Tm 2,1-8; Lc 16,1-13Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa nhật 23 Thường Niên năm C

Lời Chúa: Kn 9,13-18; Pl 9b-10.12-17; Lc 14,25-33Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa Nhật 22 Thường Niên năm C

Lời Chúa: Hc 3,17-18.20.28-29; Dt 12,18-19.22-24a; Lc 14,1.7-14Xem tiếp

First Prev 1 2 3 4 5 6 Next Last

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm