Danh mục bài viết

Sắp xếp theo:

Các bài Suy niệm Lễ Hiển Linh

Lời Chúa: Is 60,1-6; Ep 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12Xem tiếp

Các bài Suy niệm Lễ Thánh Gia năm B

​Lời Chúa: Hc 3,3-7.14-17a hay St 15,1-6; 21, 1-3; Cl 3,12-21 hay Dt 11, 8.11-12, 17-19 Lc 2, 22-40 hay 2, 22. 39-40Xem tiếp

Các bài Suy niệm Lễ Giáng Sinh

Lễ Đêm: Is 9, 2-4. 6-7; Tt 2, 11-14; Lc 2, 1-14. Lễ Rạng Đông: Is 62, 11-12; Tt 3, 4-7; Lc 2, 15-20. Lễ Ban Ngày: Is 52,7-10; Dt 1,1-6; Ga 1,1-18.Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa nhật 4 Mùa Vọng năm B

​Lời Chúa: 2 Sm 7,1-5, 8b-12,14a,16; Rm 16,25-27; Lc 1,26-38Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa nhật 3 Mùa Vọng năm B

Lời Chúa: Is 61, 1-2a.10-11; 1Tx 5,16-24; Ga 1, 6-8.19-28Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa nhật 2 Mùa Vọng năm B

Lời Chúa: Is 40, 1-5.9-11; 2Pr 3, 8-14; Mc 1, 1-8Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa nhật 1 Mùa Vọng năm B

Lời Chúa: Is 63,16b-17.19b; 64,2-7; 1Cr 1,3-9; Mc 13,33-37Xem tiếp

Các bài Suy niệm Lễ Thánh Gia năm A

Lời Chúa: ​Hc 3,2-6.12-14; Co 3,12-21; Mt 2,13-15.19-23Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa Nhật 4 Mùa Vọng năm A

Lời Chúa: Is 7,10-14 ; Rm 1,1-7 ; Mt 1,18-24Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa Nhật 3 Mùa Vọng năm A

Lời Chúa: Is 35,1-6a.10; Gc 5,7-10; Mt 11,2-11Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa Nhật 2 Mùa Vọng năm A

​Lời Chúa: Is 11,1-10; Rm 15,4-9; Mt 3,1-12Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa nhật 1 Mùa Vọng năm A

Lời Chúa: Is 2,1-5; Rm 13,11-14; Mt 24,37-44Xem tiếp

Các bài Suy niệm Lễ Thánh Gia năm C

​Lời Chúa: Hc 3,2-14; Cl 3,12-21; Lc 2,41-52Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa Nhật 4 Mùa Vọng năm C

Lời Chúa: Mk 5,1-4; Dt 10,5-10; Lc 1,39-45.Xem tiếp

Các bài Suy niệm Chúa Nhật 3 Mùa Vọng năm C

Lời Chúa: Xp 3,14-18a ; Pl 4,4-7 ; Lc 3,10-18.Xem tiếp

1 2 Next Last

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm