Danh mục bài viết

Sắp xếp theo:

Tin Mừng Chúa Nhật 6 Thường Niên năm C (Lc 6, 17. 20-26)

"Phúc cho những kẻ nghèo khó. Khốn cho các ngươi là kẻ giàu có".Xem tiếp

Tin Mừng Chúa Nhật 5 Thường Niên năm C (Lc 5, 1-11)

"Các ông đã từ bỏ mọi sự mà đi theo Người".Xem tiếp

Tin Mừng Chúa Nhật 4 Thường Niên năm C (Lc 4,21-30)

"Chúa Giêsu, như Êlia và Êlisê, không phải chỉ được sai đến với người Do-thái".Xem tiếp

Tin Mừng Chúa Nhật 3 Thường Niên năm C (Lc 1, 1-4; 4, 14-21)

"Hôm nay ứng nghiệm đoạn Kinh Thánh này".Xem tiếp

Tin Mừng Chúa Nhật 2 Thường Niên năm C (Ga 2, 1-12)

"Chúa Giêsu đã làm phép lạ đầu tiên này tại Cana xứ Galilêa".Xem tiếp

Tin Mừng Chúa Nhật Chúa Chịu Phép Rửa năm C (Lc 3, 15-16.21-22)

"Khi Chúa Giêsu đã chịu phép rửa và đang cầu nguyện thì trời mở ra".Xem tiếp

Tin Mừng Chúa Nhật 33 Thường Niên năm B (Mc 13, 24-32)

"Người sẽ quy tụ những người được tuyển chọn từ khắp bốn phương trời".Xem tiếp

Tin Mừng Chúa Nhật 32 Thường Niên năm B (Mc 12, 41-44)

"Bà goá nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết".Xem tiếp

Tin Mừng Chúa Nhật 31 Thường Niên năm B (Mc 12, 28b-34)

"Ðó là giới răn thứ nhất, còn giới răn thứ hai cũng giống như giới răn thứ nhất".Xem tiếp

Tin Mừng Chúa Nhật 29 Thường Niên năm B (Mc 10, 35-45)

"Con Người đến để ban mạng sống Mình làm giá cứu chuộc cho nhiều người".Xem tiếp

Tin Mừng Chúa Nhật 28 Thường Niên năm B (Mc 10, 17-27)

"Ngươi hãy đi bán tất cả gia tài rồi đến theo Ta".Xem tiếp

Tin Mừng Chúa Nhật 27 Thường Niên năm B (Mc 10, 2-12)

"Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân rẽ".Xem tiếp

Tin Mừng Chúa Nhật 26 Thường Niên năm B (Mc 9, 37-42.44.46-47)

"Ai chẳng chống đối các con, là ủng hộ các con. Nếu tay con nên dịp tội cho con, hãy chặt tay đó đi".Xem tiếp

First Prev 1 2 3 4 5 6 Next Last

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm